FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A RÁSZORULÓKÉRT

(c) Fehérvár Travel


Az alapítvány 2007 decemberében alakult meg a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és karitatív tevékenységének koordinálására. Az alapítvány célja, hogy támogassa a rászorulókat, elsősorban a fogyatékkal élőket,
főleg olyanokat, akik más forrásból csak minimális támogatásra számíthatnak.

Az alapítvány fő tevékenységei:

RÁSZORULÓK (ELSŐSORBAN FOGYATÉKOSOK) ANYAGI TÁMOGATÁSA PÁLYÁZTATÁS RÉVÉN

Az alapítvány kuratóriuma negyedévenként ír ki pályázatot, és a negyedév végén hirdet eredményt. Előtte a pályázók élet­kö­rül­mé­nyeit az alapítvány munkatársai személyesen felmérik, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeget minél igazságosabban lehessen felosztani. (Ez az összeg negyedévente általában 10-15 millió forint.)

FOGYATÉKKAL ÉLŐK LAKÓOTTHONA

A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász és a Fehérvár Travel Alapítvány célja az intézmény létrehívásával az volt, hogy megelőzzük minél több fogyatékos személy esetében az intézeti elhelyezést. Megadva nekik a szabadságot és egyben a szükséges támogatást, hogy életük minden területén – lehetőség szerint – önállóan dönthessenek és élhessenek, tiszteletben tartva ön­ren­del­ke­zé­süket, szabadságukat, egyenrangú félként fogadva el őket.
A most megnyitott támogatott lakhatási szolgáltatás, elsősorban a Székesfehérváron és vonzáskörzetében élő, 30-45 év közötti értelmileg akadályozottaknak nyújt lehetőséget a minél önállóbb élet feltételeinek megteremtésében. Egyben a biztonságos élet­ve­ze­tés érdekében kísérő támogatást is biztosít, szakemberek és megfelelő kompetenciával rendelkező segítők köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A lakhatási szolgáltatás a helyi lakóközösségbe integrálva, Székesfehérvár Maroshegyi városrészének központjában, családi házas övezetben, egy nagyméretű házban kialakítva – amelyet a „Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért” vásárolt meg – megteremti a lehetőséget a szolgáltatást igénybevevők társadalomba való bekapcsolódására, az átlagos életforma megélésére.

A ház közvetlen körzetében (néhány száz méteres távolságra) háziorvosi rendelő, gyógyszertár, iskola, művelődési ház, be­vá­sár­ló­köz­pont, posta, templom, imaház található, ami a szolgáltatást igénybevevők számára sokféle lehetőséget és egyben nagyfokú biztonságot is jelent. A ház kialakítása lehetővé teszi, hogy 6 szobában 12 fő lakhasson, biztosítva a személyes élet­te­ret szá­muk­ra. A nappali, konyha, terasz, udvar, kert egyben a közösségi együtt­lét­re, szabadidős programok megrendezésére is alkalmas tereket nyújt.
A beköltözők, képességeiknek megfelelően önállóan alakítják életüket, végzik a mindennapos feladatok ellátását, azaz a ház karbantartását, takarítását, a vacsora és a reggeli elkészítését, a bevásárlást, a ruházatuk mosását stb., vagyis úgy laknak és élnek, mint bárki más. A napközbeni ellátást, fejlesztést, foglalkoztatást, étkezést továbbra is a közelben működő „Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézményé”-ben vehetik igénybe. Ez az életforma egy teljesen új megközelítést jelent az eddigi szigorú, intézményi ellátáshoz képest, hiszen nem a korlátozásokra helyezi a hangsúlyt, hanem az ön­ren­del­ke­zés­re, a minél teljesebb, önállóbb életre.
A karitász és az alapítvány ezzel az új szolgáltatással, egy mintaprogramot is megvalósít, hiszen Magyarországon az elsők között teremti meg fogyatékkal élő embertársainknak a lehető legteljesebb élet feltételeit.

A SZENT KRISTÓF HÁZ BŐVÍTÉSE

Alapítványunk támogatásával készült el 2010-ben a székesfehérvári Szent Kristóf Ház, a fogyatékkal élők nappali intézménye, ahol 25 (többnyire halmozottan) sérült ember számára biztosítottak a munkatársak nappali ellátást és foglalkoztatást. Az intézményben példaértékű munka folyik, melynek köszönhetően egyre több volt a jelentkező, s így szükségessé vált a ház bővítése. Alapítványunk finanszírozásával 2014 augusztusában kezdődtek a munkálatok és 2015 tavaszán adták át az épület új szárnyát. Ezután a Szent Kristóf Ház már 40 sérült embernek tud nappali ellátást és foglalkoztatást biztosítani.
Beszámoló a Szent Kristóf Ház működéséről – 2015.03.23.

ÖREGEK OTTHONÁBAN ÉLŐK LÁTOGATÁSA

E karitatív tevékenység Székesfehérvár két, időseket ellátó, bent­la­ká­sos otthonában vált rendszeressé. Az alapítvány 2 munkatársa hetente két-két alkalommal látogatja az intézmények lakóit, elsősorban olyanokat, akiknek nincs hozzátartozója, vagy akiket senki sem látogat. A munkatársaink beszámolói szerint ezek a találkozások a magányos idős emberek számára rendkívüli jelentőséggel bírnak, nagyon-nagyon várnak minden egyes látogatást. Így egy kis örömet tudunk vinni a – sokszor sajnos eléggé kilátástalan – életükbe.

OTTHONSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZÉKESFEHÉRVÁRON

Célja, hogy az otthonukban élő fogyatékos személyek ház­tar­tá­sá­ban, háztartási eszközeiben bekövetkezett kisebb hibákat a hely­színen meg­ja­vít­suk. Olyan jellegű javításokat vállalunk díj­men­te­sen, amelyeket általában egy ügyes kezű, barkácsolni szerető ember házilagosan is el tud végezni, amelyekre szakember nem vál­lal­ko­zik, mert maga a munkavégzés és a kiszállás „nem éri meg neki”.
Példaként (a teljesség igénye nélkül!) felsorolunk néhány gyakran előforduló meghibásodást:

  • csöpögő csaptelep, folyató WC tartály,
  • falból kilógó villamos csatlakozó aljzat, kontakthibás villamos kapcsoló,
  • leszakadó félben lévő függönykarnis, polc,
  • bútorzatból kiszakadt ajtópánt,
  • rossz ajtózár, szétcsúszó ajtókilincs, elromlott zárbetét,
  • néhány leesett csempe, feltört járólap, felszakadt műpadló,
  • és még ezen kívül sok-sok apró, de bosszantó hiba.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány

Honlap: www.fehervartravelalapitvany.hu
E-mail:                fta.iroda@gmail.com

2003 óta az alapítvány a Fehérvár Travel régi, Kossuth utcai irodájában működik, melyet felújítottunk és berendeztünk.
 
Levelezési cím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 179.
Telefonszám:    (00 36) 30 472-7897
(Az alapítvány telefonszámán utazással kapcsolatos ügyekben nem tudnak információt adni.)