TÁJÉKOZTATÓ A BETEGSÉG-, BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁSRÓL

A 2017. évi katalógusban meghirdetett utazásokra vonatkozóan

Irodánk utasbiztosítási partnere – a Vienna Life Biztosító – a Fehérvár Travel utasainak igényeihez igazodó utasbiztosítást hozott létre. Ezen szolgáltatás a kedvező csoportos ár mellett teljes körű betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást foglal magába.

A biztosítás díja autóbuszos utazások esetében 420 Ft/fő/nap, repülőgépes utazások esetében 450 Ft/fő/nap.
A biztosítás 25% pótdíj ellenében a 80. életévét betöltött utasaink részére is teljes körű utasbiztosítási szolgáltatást nyújt.

A Fehérvár Travel számára kidolgozott biztosítási módozatok fontosabb szolgáltatásai és maximális térítései:

  Autóbuszos
körutazások
Repülőgépes
körutazások

Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése:

- külföldön fellépő hirtelen megbetegedés vagy baleset miatt 30.000.000 Ft40.000.000 Ft
- sürgősségi fogászati ellátás foganként (max. 2 fog) 150 EUR200 EUR

Balesetbiztosítási szolgáltatások:

- baleseti halál 2.000.000 Ft4.000.000 Ft
- baleseti rokkantság 25-100% közötti rokkantság esetén 3.000.000 Ft4.000.000 Ft

Poggyászbiztosítási szolgáltatások:

- a poggyász külföldi utazás során történt jogtalan eltulajdonítása,
  megsemmisülése
200.000 Ft300.000 Ft
- ellopott, megsemmisült igazolványok (útlevél, jogosítvány,
  forgalmi engedély) pótlása
20.000 Ft100%
- poggyász (koffer, bőrönd) rongálódása a szállítás során 10.000 Ft10.000 Ft
- poggyászkésés (csak külföldön, 6 órát meghaladó késésnél)
- poggyászkésés (csak külföldön, 12 órát meghaladó késésnél)

25.000 Ft
50.000 Ft

A Vienna Life Biztosító által szervezett Magyarországra történő szállítás:

- a beteg ügyfél Magyarországra történő szállításának költségei 100%100%
- a holttest Magyarországra történő szállításának költségei 100%100%

Egészségügyi segítségnyújtás:

van

van

További segítségnyújtás:

- közvetlen hozzátartozó látogatási költségei 150.000 Ft250.000 Ft
- idő előtti hazautazás / külföldi tartózkodás meghosszabbításának költségei 80.000 Ft150.000 Ft
- élménybiztosítás (baleset, betegség miatt igénybe nem vett
  turisztikai szolgáltatás számlával igazolt értéke)
25.000 Ft
 
50.000 Ft
 

Jogvédelem:

- külföldön felmerült ügyvédi költségek 500.000 Ft750.000 Ft
- külföldön felmerült jogi képviselet, óvadék jellegű költségek letétele,
  szakértők felkérése
1.000.000 Ft
 
1.500.000 Ft
 

Pótdíjak:

80 év feletti pótdíj 25%25%
Európán kívüli pótdíj nincsnincs

 

Irodánk számára kiemelt fontosságú az utasok biztonsága, ezért az utazás időtartamára ezen BBP utasbiztosítás megkötése (külföldi állampolgárok kivételével) szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra (ld. utazási feltételek V. pontja).

A biztosítási kötvény kiállításához kérjük az utas útlevélben (vagy személyi igazolványban) szereplő nevét és pontos születési dátumát megadni. A biztosítási kötvényt a Fehérvár Travel állítja ki, és az utas az idegenvezetőtől fogja átvenni induláskor.

 

A fenti biztosításról teljes körű információt az alábbi linken találnak:
Utasbiztosítási tájékoztató

ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS »