A KELETI-DOLOMITOK ÉS VELENCE II.

A KELETI-DOLOMITOK ÉS VELENCE II.

Dél-Európa / Olaszország
a Palazzo dei Rettori épülete Bellunoban
61.200 Ft-tól 62.700 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

3 éj­sza­ka a Keleti-Dolomitok 2-3000 méter ma­gas hegyei között lévő, szép fekvésű, jó 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás, tv-vel és tele­fonnal felszerelt szobáiban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.
(Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 19-22. 61.200 Ft
2017. szept. 12-15. 62.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az Auronzo menedékházhoz vezető út hasz­ná­lati díját, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:12.900 Ft
(3 vacsora, amely fejenként 1 pohár bort
és vizet is tartalmaz)
 
Egyágyas felár:15.600 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A Dolomitok az Olasz-Alpok területén fekszik, sokak szerint földünk leglátvá­nyosabb ma­gas­hegy­sége. A fan­tasztikus szikla­bércek, a roman­tikus tenger­szemek, a gyönyörű havasi rétek és a dús fenyő­erdők látványa minden évben januártól decem­berig több millió turistát vonz erre a vad­re­gé­nyes vidékre. Utazásaink során szállá­sunk a Keleti-Dolomitok egyik szép völgyében lesz, ahonnan lehe­tő­séget bizto­sítunk az érdek­lődők számára egy velencei kirán­dulásra is.

1. nap: Belluno

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Graz – Villach – Tarvisio – Pordenone út­vo­na­lon Olasz­or­szág Belluno tarto­mányába. A Keleti-Dolomitok leg­na­gyobb része ehhez a tarto­mányhoz tartozik. A tarto­mányi székhely, Belluno egy gyönyörű fekvésű város, a Dolomitok déli lábainál, a Piave folyó kanya­rula­tában. A folyó fölé emelkedő tör­té­nel­mi óvárosban szám­ta­lan szép épület talál­ható, a város díszte­reinek meg­te­kin­té­se méltó kezdete észak-itáliai kirán­dulá­sunknak (Piazza del Duomo, Piazza del Mercato, Piazza dei Martiri). Közös séta, majd to­vább­uta­zás a Dolo­mitok 2-3000 méteres hegyei között. Szállás a Keleti-Dolomitokban, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (3 éj).

2. nap: Pieve di Cadore, Misurina-tó, Auronzo menedékház, Cortina d' Ampezzo

Egész napos program a Dolomitokban. Elő­ször Pieve di Cadore szép város­köz­pont­jában Tiziano szülő­házá­nak meg­te­kin­té­se, majd utazás a Misurina-tóhoz. A Misurina-tó egy kis tenger­szem 1750 méter magasan, a Dolo­mitok egyik leg­szebb kirán­du­ló­he­lye. Nagy­szerű pano­ráma nyílik innen a Dolo­mitok leghí­resebb ormaira, az egyip­tomi pira­misokra emlé­kez­tető „Tre Cime di Lavaredo"-ra. Séta a tó körül, szabad program, majd to­vább­uta­zás egy alpesi pano­ráma­úton a 2330 méter magasan fekvő Auronzo menedék­házhoz, mely a „Tre Cime di Lavaredo" lábainál talál­ható (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma).
Visszaútban a szállodához séta a Dolomitok pazar fekvésű fővá­ro­sában, Cortina d' Ampezzóban, az 1956-os téli olimpia váro­sában.

3. nap: Dolomitok vagy Velence

Pihenés a Dolomitokban, lehe­tő­ség sétára, túrázásra.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Velen­cébe (másfél-két órás utazás).
Velencéről már mindenki hallott. Egy meseváros, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte minden épületre ki lehet írni, hogy műemlék.
Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges han­gula­tával és leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Rialto híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Cam­pa­nile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös programok után marad elegendő sza­bad­idő arra, hogy mindenki kedvére baran­gol­hasson a sikátorok és csatornák világában. A velencei program zárá­saként hajózás a Canal Grandén, a város főút­vonalán, ahol a leg­szebb paloták talál­hatóak.
A fakultatív program ára: 7.900 Ft (ga­ran­tált indulás). A program ára tartalmazza a velencei be­lé­pé­si ille­téket, de nem tartal­mazza az eset­le­ges belé­pő­díjak és a vapo­rettójegy árát.

4. nap: Dél-Tirol, I. világháborús katonatemető, Innichen

Utazás hazafelé Dél-Tirolon keresztül. Ebben az Olasz­or­szághoz tartozó tarto­mányban mind a mai napig több­ségben vannak a német ajkúak. Út­közben pihenő a Toblach (olaszul Dobbiaco) melletti I. világ­háborús kato­nate­mető­nél, ahol sok magyar katona alussza örök álmát. Ezután séta egy han­gu­la­tos alpesi kis­vá­rosban a Dolo­mitok lábainál – Innichenben (olaszul San Candido), a kö­zép­ko­ri apátsági temp­lom meg­te­kin­té­se (Dél-Tirol leg­je­len­tő­sebb román kori műemléke).
Hazautazás a Lienz – Wörthi-tó – Graz – Bucsu – Szom­bathely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re a késő esti órákban.

pillantás az Auronzo menedékházra
pillantás az Auronzo menedékházra

Képgaléria

Belluno szép fekvésű városa a Dolomitok déli lábainál

Belluno óvárosa a Pieve folyó felett – részlet

Belluno óvárosa a Pieve partjáról

a Palazzo dei Rettori épülete Bellunóban

Pieve di Cadore főtere a késő középkori városházával

Pieve di Cadore: Tiziano szülőháza

útban a Misurina-tóhoz, háttérben a Tre Cime di Lavaredo

a Misurina-tó a Dolomitok ölelésében

a Misurina-tó a Dolomitokban, háttérben a Tre Cime di Lavaredo

mesés alpesi rét a Dolomitokban

a Tre Cime di Lavaredo 3000 méteres ormai

gyönyörű panoráma a Pieve folyó völgyére az Auronzo menedékháztól

gyönyörű panoráma a Pieve folyó völgyére az Auronzo menedékháztól

gyönyörű panoráma a Dolomitok fenséges hegyvilágára

gyönyörű panoráma a Dolomitok fenséges hegyvilágára

Cortina d’Ampezzo, a Dolomitok fővárosa

hangulatos utca Cortina d’Ampezzoban

Cortina d’Ampezzo-i utcarészlet, háttérben a Dolomitok csúcsai

Cortina d’Ampezzo hangulatos sétálóutcája

Cortina d’Ampezzo, a Dolomitok lábainál

Velence: a Frari-templom

Velence: a Rialto híd a Canal Grandén

a Canal Grande, Velence fő közlekedési útvonala

a Szent Márk tér – részlet

a Campanile és a Szent Márk-székesegyház a Szent Márk téren

a Campanile, a Szent Márk-székesegyház harangtornya

Velence látképe a Campaniléből

a fenséges Sante Maria della Salute templom a Campaniléből

pillantás a velencei lagúnára és a San Giorgio Maggiore-szigetre

panoráma a Szent Márk-székesegyházra és a Doge palotára a Campaniléből

Velence irányítóinak egykori székhelye – a Doge palota

a Doge palota a lagúna felől

a Szent Márk-székesegyház a Doge palota udvaráról

a Sóhajok hídja

velencei gondolák, háttérben a San Giorgio Maggiore-sziget

Velence lagúnaparti sétánya és kikötősora

paloták a Canal Grande mentén

hangulatos kép a Canal Grandéról

hangulatos velencei csatorna

hangulatos velencei csatorna

I. világháborús katonatemető Toblach mellett

Innichen-i utcarészlet

Innichen: a középkori apátsági templom

Innichen hangulatos központja

Innichen: a Szent Mihály templom

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu