BENELUX ORSZÁGOK ÉS A RAJNA-VIDÉK

BENELUX ORSZÁGOK ÉS A RAJNA-VIDÉK

Nyugat-Európa
Benelux országok és Németország
Rüdesheim, a Rajna-völgy bájos kisvárosa
145.700 Ft-tól 159.400 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

Egy-egy éjszaka tranzitszállás Né­met­or­szág­ban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában, két éjszaka Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában, egy éjszaka Né­met­or­szág nyugati részén egy szép 3 csilla­gos szállodában, valamint két éjszaka Bel­gium­ban az alábbiak szerint:

„A” jelű csoport: egy antwerpeni 3 csillagos szál­lo­dában. Figyelem: az „A” jelű csoportnál egy autóút melletti szállodát használunk (jó pár magyar utazási irodához hasonlóan). Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportjainknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

„B” jelű csoport: Antwerpenben egy 3 csilla­gos szállodában, ahonnan a városközpont kb. 15 perces sétával elérhető, illetve a kö­zel­ben metróállomás is található.

„C” jelű csoportok: Antwerpenben egy, a városközponttól távolabb lévő, viszonylag csen­des fekvésű, színvonalas 3 csillagos szállo­dá­ban (Hotel Novotel).

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 17-24. (húsvét) C 130.475 Ft
153.500 Ft helyett
2017. máj. 7-14. B 159.400 Ft
2017. júl. 13-20. C 153.200 Ft
2017. aug. 31 - szept. 07. A 145.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a séta­ha­jó­zások árát.

Megjegyzés: Hollandiában a tavasz, a virág­nyí­lás időszaka a főszezon. Mivel az Am­szter­dam környéki látnivalókat nem Bel­gium­ból közelítjük meg, hanem Közép-Hollan­diá­ban alszunk, ezért a tavaszi csoportok ára magasabb, mint a kora őszié.

Félpanziós felár:38.500 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:57.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Rüdesheim, hajó­ki­rán­du­lás a Rajnán

Is­mer­ke­dés a Rajna völgyének Mainz és Koblenz közötti kanyargós szaka­szával, ahol szinte kilo­mé­te­ren­ként látható egy-egy vár vagy neve­ze­tesség. Séta Rüdesheimban, a Rajna-völgy talán legbá­jo­sabb kisvá­ro­sában (a rajna-vidéki borter­melés központja), majd kb. 2 órás hajó­ki­rán­du­lás. A köru­tazás egyik csúcs­pontja ez a hajózás, hiszen a hajóról élvez­hető a legjobban a vidék páratlan szép­sége. To­vább­uta­zás a közép-hollan­diai szállodába (2 éj).

3. nap: Amszterdam, Volendam / virágpark (tavasszal)

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú fővá­ro­sába. Séta­ha­jó­zás a csator­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amsz­terdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Piros­lámpás negyed, stb.). A délu­táni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a népviseletéről és a halászairól híres kisvárosba. Séta a hangulatos kikötőben és környékén.
Figyelem: Az áprilisi és a májusi programok esetében délután Volendam helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

4. nap: Gouda, Hága, Antwerpen

Délelőtt séta egy elra­gadó holland kis­vá­rosban, Goudában: főtér, vá­ros­háza (az egyik leg­szebb Hollan­diában), mázsaház (ahol a sajtot mérték) stb. Gouda után Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a világhírű Mauritshuis képtár meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (2 éj). Késő délután séta Antwerpenben, a Schelde torko­la­tánál épült kikö­tő­vá­ros­ban.

5. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű váro­sokat nagyon keveset lehet látni a világon. Mindkét városban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben lehe­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónak­túrán.

6. nap: Brüsszel, Luxemburg

Délelőtt Brüsszelben, az egyesült Európa főváro­sában az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se (Fő tér a város­há­zával, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház), majd utazás az Ardenne­ken keresztül Luxem­burgba. Is­mer­ke­dés a nagy­her­cegség szép fekvésű fővá­ro­sával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fekvése miatt észak Gibral­tár­jának is szoktak nevezni. Szállás Német­or­szág nyugati részén (1 éj).

7. nap: Heidelberg, Mainz

Délelőtt vá­ros­né­zés Heidelbergben, Német­ország ősi egye­temi váro­sában (vár, Öreg híd, egyetemi épületek, lovagház stb.).
To­vább­uta­zás Mainzba, a Rajna-vidék tarto­mányi szék­he­lyé­re, Gutenberg szülő­váro­sába. Séta a belvá­rosban (román kori császárdóm, Chagall üveg­ablakok a Szt. István temp­lomban, gyönyörű favázas házak), majd szabad program, vagy lehe­tő­ség a Guten­berg Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Szállás Német­országban, a Majna völgyében (1 éj).

8. nap: Rothenburg

Rövid lá­to­ga­tás egy romantikus, festői kis­vá­rosban, Rothenburgban (sokan Német­ország leg­szebb kisvá­ro­sának tartják). Ezután haza­uta­zás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

jellegzetes amszterdami városkép
jellegzetes amszterdami városkép

Képgaléria

Rüdesheim, a Rajna völgy bájos kisvárosa

Katz vára a Rajna felett

hajókirándulás a Rajnán

a Rijksmúzeum Amszterdamban

tipikus amszterdami „utcakép”

Hollandia, a szélmalmok hazája

Volendam egy jellegzetes lakóháza

tavasz Keukenhofban

virágtenger Keukenhofban

tulipánvirágzás Keukenhofban

virágok Keukenhofban

a különleges városháza Goudában

Hága modern városnegyede

Hága: a Mauritshuis épülete

Antwerpen főtere (Grote Markt) a katedrálissal

Antwerpen díszes városházája

Antwerpen, a Schelde-parti város egy impozáns erődítménye

késő középkori házsor Bruges-ben

bruges-i idill

Bruges gyönyörű főtere – részlet

városnéző csónaktúra Bruges-ben

Gent: régi céhházak a Leie partján

Gent: a Szent Miklós templom

Brüsszel főtere a városházával

gyönyörű paloták Brüsszel főterén

Brüsszel Székesegyháza

Manneken Pis – a pisilő kisfiú szobra

Luxemburg, a nagyhercegség szép fekvésű fővárosa / panoráma a Bástya-sétányról

luxemburgi városrészlet

kilátás a városra a heidelbergi várból

Mainz román kori császárdómja

séta Mainz favázas házai között

Rothenburg mesébe illő kis tere, a Plönlein

Rothenburg főtere madártávlatból

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu