DÉL-ITÁLIA HALADÓKNAK I.

DÉL-ITÁLIA HALADÓKNAK I.

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
Sorrento látképe a kikötőből
159.000 Ft-tól 175.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás oda- és visszaútban Firenze kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
5 éj­sza­ka Nápoly kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. A szálloda wellness-rész­leg­gel is rendelkezik, melyet a vendégek külön térítés ellenében vehetnek igénybe (jacuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs).

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli / 3 fogásos vacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 2-9. 159.000 Ft
2017. ápr. 15-22. (húsvét) 163.500 Ft
2017. máj. 1-8. 165.800 Ft
2017. máj. 25 - jún. 1. 169.000 Ft
2017. júl. 11-18. 173.000 Ft
2017. aug. 31 - szept. 7. 173.000 Ft
2017. szept. 18-25. 175.000 Ft
2017. okt. 12-19. 167.400 Ft
2017. okt. 28 - nov. 4. 163.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat, valamint a Capri programhoz tartozó hajó- és kisbuszjegyeket.

Egyágyas felár:44.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 5 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya

Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi királyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintá­jára. Hason­lóan Versailles-hoz, a Casertai kas­tély­hoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély dísz­ter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (5 éj).

3. nap: Pompeji, Paestum

A délelőtt jó részét Pompejiben, Földünk talán leghí­resebb ókori romvá­ro­sában töltjük. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­kezett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­ak­kor konzer­válta is az utókor számára.
A déli órákban to­vább­uta­zás Paestum le­nyű­gö­ző ókori temp­lomaihoz. A temp­lomokat a görögök épí­tet­ték Krisztus előtt 500 körül, hasonló szépségű temp­lom­együt­test még Görög­országban sem ta­lá­lunk. Az ásatási terü­leten kívül lehe­tő­ség az igényesen kiala­kított helyi múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.

4. nap: Sorrento, Capri szigete

Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Baran­golás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

5. nap: Vezúv, Nápoly

A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Lehe­tőség sétára a krá­terhez.
Ezután is­mer­ke­dés az „Olasz Dél” főváro­sával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emánuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompe­jiben és Hercu­la­neumban talált műkincsek nagy részét itt helyezték el.

6. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello

Körutazás helyi autó­busszal a csodálatos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rámaútjának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­ványai a dóm krip­tá­jában nyug­szanak.)
Ezt követően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű mediterrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi parkjában talál­ható az a kilátópont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki partvidékre leírhatatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

7. nap: Hercu­la­neum, Orvieto

Ma az első programunk Hercu­la­neum romvá­ro­sának meg­te­kin­té­se. Hercu­la­neum Pompejihez hason­lóan a Vezúv kitö­rése nyomán pusztult el Krisztus után 79-ben, vulkáni láva temette be. Jóval kisebb város volt Pompejinél, de a házak, utcák több­sége vala­mivel jobb álla­potban maradt fenn, mint Pompeji esetében.
Késő délelőtt indulás hazafelé, utazás északi irányba. Útközben is­mer­ke­dés Orvieto kö­zép­ko­ri óváro­sával, az „Itália csodá­jának” nevezett dóm meg­te­kin­té­se.
Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap:

Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitva tartásának függ­vé­nyé­ben esetleg változhat.

a Vezúv csúcsán – alattunk a Nápolyi-öböl
a Vezúv csúcsán – alattunk a Nápolyi-öböl

Képgaléria

Caserta hatalmas kastélya

Caserta kastélya: szoborcsoport a parkban

a casertai kastély egyik díszterme

Caserta kastélyának parkja

Pompeji: a fórum maradványai

Pompeji színháza

falfestmény Pompejiben

Paestum egyik ókori temploma

Paestum egyik ókori temploma

Sorrento látképe a kikötőből

panoráma a sorrentói partvidékre

Capri hangulatos kikötője

Capri: virágözön Augustus kertjében

pillantás Capri szigetére

Capri szigete – a Faraglioni-sziklák

Capri – panoráma Anacapri faluból

Axel Munthe villájának kertje Caprin

Capri – kilátás Axel Munthe villájából

„sétány” a kráter mentén a Vezúvon

a Vezúv tetején – alattunk Nápoly városa

panoráma a Nápolyi-öbölre a Vezúvról

Nápoly: a Castel Nuovo

Nápoly: a Paolai Szent Ferenc-templom

Nápoly: a San Telmo erőd a Plebiscito térről

Nápoly: az I. Umberto Galéria – XIX. századi üzletközpont

Nápoly: a Castel dell’Ovo (Tojás-vár)

szoborcsarnok a nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeumban

Amalfi: díszlépcső a dómhoz

Amalfi hangulatos főtere

Amalfi: a Flavio Gioia tér

pillantás Amalfi keleti részére a tenger felől

Amalfi romantikus partja

Ravello: lélegzetelállító panoráma a Rufolo-palota kertjéből

Ravello: a Rufolo-palota kertje - részlet

utcarészlet Herculaneumban

mozaik Herculaneumban

Herculaneum romjai

Orvieto dómja – „Itália csodája”

Orvieto dómjának homlokzata

délolasz kerámiák

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu