FRANCIA KÖRUTAZÁS

Párizs, Loire-völgye, Burgundia, Elzász

FRANCIA KÖRUTAZÁS

Párizs, Loire-völgye, Burgundia, Elzász

Nyugat-Európa
Franciaország
a Szajna-part Párizsban
133.900 Ft-tól 149.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 27 - máj. 4. 133.900 Ft
2017. máj. 25 - jún. 1. 118.745 Ft
139.700 Ft helyett
2017. júl. 04-11. 127.415 Ft
149.900 Ft helyett
2017. júl. 25 - aug. 1. 149.900 Ft
2017. aug. 31 - szept. 7. 125.460 Ft
147.600 Ft helyett
2017. szept. 28 - okt. 5. 117.130 Ft
137.800 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:40.700 Ft
(7 menüvacsora, melyek közül 1 vacsora Dijonban
egy belvárosi önkiszolgáló étteremben lesz)
 
Egyágyas felár:58.400 Ft
 
Gyerekkedvezmény:37.500 Ft
(12 év alatt)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs

Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims út­vo­na­lon a francia fő­vá­ros­ba. Útközben a francia gótika legé­rettebb alko­tá­sának tartott Reimsi Szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se. Itt koro­názták év­szá­za­do­kon keresztül a francia kirá­lyokat.
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. Rövid autó­buszos vá­ros­né­zés (Diák­negyed, Luxembourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egyetem, Pantheon, Szt. Mihály útja, Inva­li­dusok temp­loma stb.) után lá­to­ga­tás a Notre-Dame-ban, majd a gótika csodá­ja­ként emle­getett Sainte-Chapelle-t (Szent Kápolnát) nézzük meg.
Szállás Párizs elő­vá­ro­sában (3 éj).

3. nap: Párizs, Versailles

Kora délelőtt az autó­buszos vá­ros­né­zés foly­ta­tása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ talán leggaz­da­gabb múze­umába, a Louvre-ba láto­ga­tunk. A múzeum sok ezer műkin­cse közül a leghí­re­sebbek a Milói Vénusz (az ókori eszményi szépség megtes­te­sítője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája.
Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palo­tá­jának, a Versailles-i kastélynak a meg­te­kin­té­se követ­kezik. Pompás belső termei ma is bizo­nyítják a francia királyok egykori mérhe­tetlen gaz­dagságát. Lehe­tőség sétára a gyönyörű parkban is.
Fakultatív program: Az éj­sza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirán­dulás Párizs sugár­útjain keresztül a város egyik leghí­resebb negye­débe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazilikához.
A fakultatív program ára: 3.500 Ft (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Chambord, Chenonceaux, Amboise

Szabad program Párizsban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás a Loire-völgybe. Elő­ször lá­to­ga­tás a hatalmas Chambord-i kastélyban, majd lehe­tő­ség a sokak által leg­szebbnek tartott kastély, a Chenonceau-i vízi­kas­tély és park­jának meg­te­kin­té­sé­re. Amboise, egy bájos kisváros a kö­vet­ke­ző állomás, ahol Leonardo da Vinci életé­nek utolsó éveit töltötte.
A fakultatív program ára: 7.200 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Párizs, Fontenay

Délelőtt is­mer­ke­dés a várossal az Eiffel-toronyból. Ezt köve­tően szabad program, vagy lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a Szajnán.
Délután to­vább­uta­zás Burgun­diába, az apát­ságok és a borok hazá­jába. Fontenay apát­sá­gának meg­te­kin-         

té­se. A XII. századi cisz­terci kolostor kiváló álla­pot­ban fenn­ma­radt termei bepil­lan­tást engednek a szerze­tesek egykori aszkéta élet­mód­jába (UNESCO vi­lág­örök­ség). To­vább­uta­zás Burgundia főváro­sába, Dijonba. Szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

6. nap: Dijon, Beaune

Burgundia sokszáz éven keresztül önálló hercegség, illetve királyság volt, bizonyos idősza­kokban Nyugat-Európa leggaz­dagabb orszá­gaként tartották számon. Dijonban ma is rengeteg műemlék emlé­keztet az egykori gaz­dag­ságra. Vá­ros­né­zés, majd rövid szabad program. Délután kirán­dulás a közeli, ódon hangu­latú Beaune váro­sába, mely a burgun­diai borter­melés központja. Lehe­tőség a Hotel Dieu (kö­zép­ko­ri kórház), illetve a Burgun­diai Borok Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re, lehe­tő­ség borkós­to­lásra. To­vább­uta­zás a Besançon – Belfort – Mulhouse út­vo­na­lon Elzászba. Szállás Mulhouse mellett (2 éj).

7. nap: Colmar, Strasbourg, Riquewihr

Egész napos program Elzászban. Elő­ször Colmarral, Francia­ország egyik legel­bű­völőbb váro­sával is­mer­ke­dünk, majd to­vább­uta­zás Elzász főváro­sába, Strasbourgba, mely az Európa Par­la­ment és az Európa Tanács szék­helye. A hatalmas ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, majd séta a Petite France negyed han­gu­la­tos, favázas házai között. Vissza­úton a szállo­dához pihenő egy, a XVI. századból szinte érin­tet­lenül ránk maradt kis­vá­rosban, Riquewihrben.

8. nap: Utazás az Alpokon keresztül

Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül, a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Haza­érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: Párizsban és kör­nyé­kén a fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket / mú­zeu­mokat csoportok részére előre be kell foglalni, ami egyes esetekben csak 1-2 hónappal a lá­to­ga­tás előtt lehetséges. Ezért a prog­ramok sor­rendje ezek vissza­iga­zo­lásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

Colmar favázas házai
Colmar favázas házai

Képgaléria

Reims gótikus katedrálisa

a reimsi katedrális gótikus támpillérei és az érseki palota

az Eiffel-torony – több, mint 125 éve Párizs jelképe

az Eiffel-torony virágköntösben

az Eiffel-torony fényei

a Notre-Dame Párizsban

hajókirándulás a Szajnán, háttérben a Notre-Dame

a Louvre az üvegpiramissal – részlet

dicső korok emléke, a Diadalív

a Diadalív madártávlatból

a Carrousel diadalív, háttérben a Louvre és üvegpiramisa

az Invalidusok temploma és palotája

az Invalidusok temploma

a híres párizsi Operaház

a Szajna-part Párizsban – részlet

a Luxembourg-kert és palota

Párizs látképe a Montmartre-ról

a Chaillot palota (háttérben a Défense negyed) az Eiffel-toronyból

Párizs egy szelete az Eiffel-toronyból

a Sacré Coeur bazilika a Montmartre-on

a Sacré Coeur esti fényei

Párizs kávéházai és esti fényei – utcarészlet

a Versailles-i kastély és parkja

a Versailles-i kastély parkja – részlet

a Versailles-i kastély – részlet

a Latone szökőkút a Versailles-i kastély parkjában

a hangulatos Chenonceau-i kastély és parkja

Chenonceau kastélya

Amboise várkastélya madártávlatból

Amboise egyik sétálóutcája

a megannyi apró tornyú, hatalmas Chambord-i kastély

Chambord kastélya

Fontenay XII. századi ciszterci kolostora

középkori hangulat Dijonban

a Hotel Dieu – középkori kórház Beaune-ban

Colmar elbűvölő favázas házai

séta Strasbourgban

Strasbourg égbenyúló katedrálisa

Strasbourg, a Petite France negyed egy részlete

Riquewíhr, az érintetlen meseváros egy sétálóutcája

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu