HELLÁSZ - AZ EURÓPAI KULTÚRA SZÜLETÉSE

repülős görög körutazás

HELLÁSZ - AZ EURÓPAI KULTÚRA SZÜLETÉSE

repülős görög körutazás

Dél-Európa / Görögország
3-4-5*-os szállodák
az Erechtheion – az athéni Akropolisz egyik fő nevezetessége
249.000 Ft
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti közvetlen repülőjárattal Athénig és vissza, Görögországban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

3-4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, pótágyazható, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
Az első három éjszakát Athéntől 25-30 km-re, egy 4 csil­la­gos, ten­ger­par­ti, úszómedencés szál­lo­dá­ban tölti a csoport, az utolsó 2 éjszakát pedig Lamia kör­nyé­kén egy tengerparthoz közeli, szintén úszó­me­dencés 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. A Nafplion környéki és az olümpiai szálloda 3 csil­la­gos (1-1 éj).

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli, vacsora).

Időpont

Részvételi díj

2017. szept. 3-10. 249.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 36.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a 7 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az eluta­zástól a hazaér­ke­zésig és egyes he­lye­ken a helyi idegen­ve­ze­té­seket, de nem tartal­maz­za a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:63.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:31.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről Athénba, szállás Athén kör­nyé­kén, a ten­ger­parton (3 éj).

2. nap: Athén

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Athénban (őr­ség­váltás, akadémia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akropoliszon, majd az Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Délután sza­bad­idő, lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka tekervényes utcáin.

3. nap: Aegina, Porosz, Hydra szigetei

Szabad program.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Aeginára, Poroszra, Hydrára.
A fakultatív program ára: 23.300 Ft – transz­ferrel, ebéddel, folklór prog­rammal (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Mükéné, Nafplion

Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pihenő a Korinthoszi-csatornánál, melynek ter­ve­zé­sé­ben magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Láto­gatás az Epidauroszi színházban (az ókori Görög­or­szág legjobb álla­potban fenn­maradt színháza), kiváló akusz­ti­kája elkáp­ráz­tatja a turis­tákat. Ezután is­mer­ke­dés Mükéné romja­ival és Európa egyik legősibb civili­zá­ci­ójával (Átreusz kincses­háza, Orosz­lános kapu, fellegvár, múzeum stb.)
A nap zárásaként séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velencei erőd lábánál fekszik. Szállás Nafplion kör­nyé­kén (1 éj).

5. nap: Spárta, Misztra, Olümpia

Délelőtt utazás a Peloponnészosz szép tájain keresztül a félsziget déli ré­szé­be, Spárta váro­sába (a modern Spártát a híres ókori város helyén építették fel). Láto­gatás a Spárta melletti Misztra romvá­rosban. A Taigetosz hegység lejtőin épült pazar fekvésű Misztra a Bizánci Biro­dalom idősza­kában a Pelo­pon­nészosz fővá­rosa volt, jó pár épület látvá­nyos romjai ma is állnak. Néhány temp­lomban értékes bizánci fres­kókban gyö­nyör­köd­he­tünk.
Délután to­vább­uta­zás Olümpiába, lá­to­ga­tás a nagyszerű múzeumban, melynek leg­ér­té­ke­sebb kincse a világ­hírű Hermész-szobor. Ezután szabad program a han­gu­la­tos kis­vá­rosban, szállás (1 éj).

6. nap: Olümpia, Delphoi

A délelőtt egy részét még Olümpiában töltjük, lá­to­ga­tás az ásatási terü­leten, az ókori olim­piai játékok hely­színén.
To­vább­uta­zás Patrasz irányába, átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Peloponnészoszi-félszi­ge­tet köti össze Közép-Görög­országgal (fotó­szü­net).
Délután érkezünk az ókori Görög­ország első számú jóshe­lyéhez, a csodá­latos környe­zetben fekvő Del­phoi jósdához. A Parnasszosz-hegységben talál­ható szentély­együttes az ókori emberek képze­le­tében a világ közepét jelentette. Az ásatási terület mellett lévő múzeum az egyik leggaz­dagabb egész Görög­or­szágban.
Szállás Lamia kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Meteorák, Kalambaka

Egész napos kirándulás a Meteorák szikla­ko­lostoraihoz. A hatalmas sziklák tetejére épült bizánci kolostorok közül lehe­tő­ség legalább kettő meglá­to­ga­tására. Több fotószünet után szabad prog­ram a sziklák lábainál fekvő han­gu­la­tos kis­vá­rosban, Kalambakában.

8. nap:

Utazás az athéni repülőtérre, a délutáni órákban haza­uta­zás Buda­pest­re.

Hydra bájos szigete
Hydra bájos szigete

Képgaléria

Athén – őrök a Parlament előtt

Athén – a Zeusz-templom, háttérben az Akropolisszal

az Erechteion az Akropoliszon

az Erechteion a kariatidák csarnokával

Athén látképe az Akropoliszról

Héphaisztosz dór stílusú temploma Athénban

Aegina hangulatos kikötője

Porosz kikötője

taxiállomás Hydra szigetén

panoráma Hydra kikötőjére

szélmalom Hydra szigetén

a Korinthoszi-csatorna

Epidaurosz: az ókori Görögország legjobb állapotban fennmaradt színháza

a híres Oroszlános kapu Mükénében

hangulatos utca Nafplionban

Nafplion: a Boúrtzi erődsziget

Misztra egyik bizánci kori épülete

Misztra romvárosa madártávlatból – részlet

a Hermész-szobor Olümpiában

Európa egyik legnagyobb hídja Patrasz mellett

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi – a múzeum egy részlete

a Meteorák lenyűgöző vidéke

a Meteorák sziklakolostorai

a Meteorák sziklakolostorai

Meteorák – a Varlaam-kolostor

Meteorák – egy kolostor udvarának részlete

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu