IZLAND - A TERMÉSZETI CSODÁK SZIGETE

klasszikus körutazás

IZLAND - A TERMÉSZETI CSODÁK SZIGETE

klasszikus körutazás

Észak-Európa
Izland
Seydisfjördur főutcája
597.000 Ft
online jelentkezés lezárva
9 nap / 7 éjszaka

Utazás

Az Air Berlin menetrend szerinti járataival, berlini át­szál­lás­sal a programleírás szerint.

Szállás

7 éj­sza­ka 3 csil­la­gos színvonalú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora.

Időpont

Részvételi díj

2017. aug. 27- szept. 4. 597.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 79.300 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszos közlekedést, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal (beleértve a Myvatn-tó „Kék Lagúnáját” és a séta­ha­jó­zást a gleccserlagúnán), valamint a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig.

Félpanziós felár:124.000 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:Kérjük, érdeklődjön
irodánknál!
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

A Magyarországnál alig valamivel nagyobb Izland az északi sarkkör közelében talál­ható az Atlanti-óceánban, ott ahol az észak-amerikai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak. A föld­tör­té­neti­leg nagyon fiatal sziget ennek a ténynek is köszönheti szépségét, kü­lön­le­ges ter­mé­szeti jelenségeit.
A szigeten tett körutazás során látunk majd vul­ká­no­kat, kanyonokat, gyönyörű hegységeket egé­szen kü­lön­le­ges formákkal, szép tenger­öb­lö­ket, vad­re­gé­nyes fjordokat, egészen a ten­ger­szintig lenyúló gleccsereket és nem utolsó­sor­ban ren­ge­teg látvá­nyos vízesést. Sokszor kelünk majd át érdekes, holdbéli tájakon, és megtekintünk majd olyan geológiai kü­lön­le­gességeket, amiket a leg­töb­ben korábban csak természetfilmekben lát­hat­tak. Gondolunk itt például pszeudo krá­te­rek­re, geotermikus mezőkre, óriási láva­alak­za­tok­ra, gej­zír­ek­re, hatalmas jég­tömbök­kel teli gleccser­la­gú­nákra stb.

1. nap:

Kora este elutazás Ferihegyről az Air Berlin járatával Berlinbe, majd tovább Reykjavíkba. Megérkezés éjfél körül, majd transzfer a belváros közeli szállodába (1 éj).

2. nap: Vidimyri-temp­lom, Glaumbaer-skanzen

Délelőtt elindulunk a 6 napos körútra, melynek során körbejárjuk az egész szigetet.
Holdbéli tájakon utazunk a sziget északkeleti ré­szé­be. Ott elő­ször a Vidimyri-temp­lomot nézzük meg. Ez a tőzegből és fából épült temp­lomocska az ősi izlandi temp­lomépítészet egyik leg­ér­té­ke­sebb példánya. Nem messze tőle talál­ható a Glaumbaer-skanzen, ahol rengeteg érdekességet megtudhatunk arról, hogyan éltek korábban az izlandiak ezen a zord vidéken.
Szállás „Észak fővárosa”, Akureyri kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Akureyri, Godafoss-vízesés, Myvatn-tó vidéke (pszeudo kráterek, lávaalakzatok, geotermikus mező, „Kék Lagúna”)

A délelőtt egy részét a szép fekvésű Akureyriben töltjük, mely a maga 18.000 lakosával a leg­na­gyobb olyan izlandi város, amely nem tartozik a reykjavíki agglomerációhoz. Kellemes meglepetés a tu­ris­ták­nak a han­gu­la­tos belváros és a szépen gon­do­zott botanikus kert. Hihetetlen, hogy az északi sarkkör közelében ennyi pompás növényben gyö­nyör­köd­he­tünk.
Késő délelőtt to­vább­uta­zunk a sziget északi részén kelet felé a Myvatn-tó irányába. Útközben meg­néz­zük az istenek vízesését, a Godafosst. A Myvatn-tó környéke Izland egyik legváltozatosabb tája. Mivel a híres geológiai törésvonal mentén fekszik, a vulkáni működés leg­kü­lön­bö­zőbb formáival találkozhatunk. Meg­néz­zük majd Skútustadirban a sok-sok pszeudo krátert, a bizarr lávaalakzatokról nevezetes Dimmu­bor­girt. Egészen kü­lön­le­ges élmény lesz a Námafjall-hegy lábainál fekvő Hverarönd geo­ter­mikus mező meg­te­kin­té­se. Ezután még marad idő arra, hogy kipróbálhassuk a Myvatn-tó „Kék Lagúnáját”. A híres geotermikus fürdőben a víz hőmérséklete 38 Celsius fok körül van télen, nyáron.
Szállás a Myvatn-tó kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Húsavík (bálnales), Dettifoss-vízesés, Jökulsarg-kanyon

Utazás Húsavik városkába, mely Izland északi partjai mentén talál­ható.
Fakultatív program: Bálnales
Húsavík a bálnales túrák európai fővárosa, itt a 3 órás hajó­ki­rán­du­lásokon a bálnaészlelések való­színű­sé­ge állítólag 99%-os, magasabb, mint bárhol Európában.
A fakultatív program ára: 28.600 Ft. Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hónappal indulás előtt. (Akik nem mennek a bálnalesre, azoknak lehe­tő­ségük lesz Húsavíkban a kiváló Bálna-múzeum meg­te­kin­té­sé­re.)
A kö­vet­ke­ző programunk a Dettifoss-vízesés. A festői Jökulsarg-kanyonban lezúduló víztömeget sokan a legimpozánsabb vízesésnek tartják Európában.
Késő délután holdbéli tájakon keresztül haladva érkezünk meg Egilsstadir városkába, mely Izland keleti részének adminisztratív központja, szállás (1 éj).

5. nap: Fjordvidék (Seydisfjördur, Stödvarfjördur), Djúpivogur

Egy hágón átkelve jutunk el Seydisfjördur városkába. Az azonos nevű fjord szépsége a leghíresebb norvég fjordokéval vetekszik, a csücskében lévő kisváros a szép, tarka házaival pedig a leghan­gu­la­tosabb izlandi települések közé tartozik. A közös séta után lesz egy kis sza­bad­idő is, majd folytatjuk utunkat a keleti fjordvidéken. A Reydar-fjord és a Fáskruds-fjord érintésével (fotószünetek) jutunk el a Stödvar-fjordhoz. A fjord partján, Stödvarfjördur városkában        

talál­ható egy híres múzeum: Petra néni kő­gyűj­te­ménye. A bájos múzeum meg­te­kin­té­se után még egy darabig a fjordvidéken haladunk, majd pihenőt tartunk Djúpivogur városka kikötőjében. A fő nevezetesség itt a „hosszú, vörös ház”, mely Izland egyik legrégibb épülete.
Szállás Izland délkeleti részén (1 éj).

6. nap: Vatnajökull gleccsermező, Jökulsárlón (gleccserlagúna), Skaftafell-gleccser, Fekete-öböl, Vík

Utazás nyugat felé Izland déli partjai mentén. A sziget délkeleti részén talál­ható egy óriási gleccsermező, a Vatnajökull, melynél nincs nagyobb az európai kon­ti­nensen. A több mint 2000 méter magas hegy­ség­ből lenyúló gleccsernyelvek leérnek majdnem a ten­ger­szintig, utazásunk során szám­ta­lan gleccser­ben gyö­nyör­köd­he­tünk. Hosszabb pihenőt tartunk majd a leg­na­gyobb gleccserlagúnánál (Jökulsárlón), kü­lön­le­ges élmény az óriási jégtömbökkel „teleszórt” tó látványa (a grandiózus gleccserrel a háttérben). Körülbelül 45 perces séta­ha­jó­zás a gleccserlagúna hatalmas jégtömbjei között, majd a déli, kora délutáni órákban pihenőt tartunk a Skaftafell Nemzeti Park kiváló látogatói központjánál. Lehetőség lesz egy könnyű túrára a Skaftafell gleccserhez.
Ezután gyö­nyö­rű­szép tájakon keresztül utazunk tovább nyugat felé Izland déli partjai mentén. Délután a híres Fekete-öböllel is­mer­ke­dünk (óriási bazalt­osz­lo­pok, merész alakú sziklák a tengerben). Szállás a szom­szé­dos Vík városkában (1 éj).

7. nap: Skógafoss-vízesés, Seljalandsfoss-vízesés, Skálholt, Arany körút (Gullfoss-vízesés, Geysir, Thingvellir Nemzeti Park)

Utazás Reykjavík irányába. Útközben két vad­re­gé­nyes vízesésnél is megállunk hosszabb időre. A Skógafoss kü­lön­le­gessége, hogy a vízesés mentén kiépített turista út­vo­na­lon fel lehet menni a vízesés felső ré­szé­be, míg a Seljalandsfoss esetében a látogatók akár a vízesés mögé is besétálhatnak.
Skálholt falucska Izlandon fontos tör­té­nel­mi em­lék­hely­nek számít, itt volt valaha a sziget ősi püspöki székhelye. A modern temp­lom és a hozzá kap­cso­ló­dó kiállítás meg­te­kin­té­se után a le­nyű­gö­ző Gullfoss-vízesést nézzük meg. Ezt követően izlandi kör­uta­zá­sunk egyik leg­fon­to­sabb attrakciója következik: Geysir (innen származik a gejzír szó, amit a világ szinte minden nyelvében használnak). Bár az eredeti gejzír néhány évtizede már nem működik, a mellette lévő Strokkur gejzír továbbra is aktív, 5-10 percenként feltör 15-20 méteres magasságig.
Késő délután az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Thingvellir Nemzeti Parkba látogatunk. Ez utóbbi nevezetesség két okból is nagy jelentőséggel bír. Egyrészt itt tartották a világ egyik legelső par­la­mentjét több mint 1000 évvel ezelőtt, másrészt sehol máshol a Földön nem lehet tanulmányozni ilyen jól a geológiai tektonikus lemezek szétválását.
Körutazásunk végén a kora esti órákban érkezünk vissza az izlandi fő­vá­ros­ba, Reykjavíkba, szállás (1 éj).

8. nap: Reykjavík

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a gyönyörű fekvésű izlandi fő­vá­ros­ban, Reykjavíkban. A fő attrakciók a kö­vet­ke­zők: a Höfdi palota (Reagan és Gorbacsov emlékezetes 1986-os találkozójának színhelye), a szép ten­ger­par­ti sétány, a Harpa üveg­palota, a régi kikötő, a Perlan kilátó, a Hallgrims-temp­lom (melynek homlokzata az amerikai űrre­pü­lő­gépekre emlékeztet), a Tjörnin-tó partján álló vá­ros­háza, az Arbaer-skanzen stb. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő a han­gu­la­tos sé­tá­ló­ut­cákon, illetve lehe­tő­ség múzeumlá­to­ga­tásra ide­gen­ve­ze­tőnkkel.
Este transzfer a repülőtérre, elutazás éjfél után az Air Berlin járatával Berlinbe, majd onnan tovább Buda­pest­re.

9. nap:

Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

Izland, a vízesések országa
Izland, a vízesések országa

Képgaléria

a Vidimyri-templom – az ősi izlandi építészet egyik legértékesebb példánya

a Glaumbaer-skanzen egy részlete

a Glaumbaer-skanzen – szobarészlet

a Glaumbaer-skanzen egy részlete

panoráma Akureyri tengerpartjára

Akureyri temploma – az Akureyrarkirkja

Akureyri temploma – az Akureyrarkirkja

trollok Akureyri sétálóutcáján

a botanikus kert Akureyriben – részlet

a botanikus kert Akureyriben – részlet

a Godafoss – az istenek vízesése

a Myvatn-tó – részlet

a Myvatn-tó – részlet

Dimmuborgir lávaalakzatai

Dimmuborgir lávaalakzatai

a Hverarönd geotermikus mező egy részlete

a Myvatn-tó „Kék Lagúnája”

Húsavik kikötője – részlet

Húsavik temploma

a Bálna-múzeum Húsavikban

a Jökulsarg-kanyon – részlet

Európa talán legimpozánsabb vízesése, a Dettifoss

Európa talán legimpozánsabb vízesése, a Dettifoss

a Jökulsarg-kanyon – részlet

Seydisfjördur látképe

Seydisfjördur városka – részlet

Petra néni kőgyűjteménye Stödvarfjördurban – részlet

Djúpivogur: a „hosszú, vörös ház”

jellegzetes táj Izland déli részén

a Jökulsárlón gleccserlagúna

a Jökulsárlón gleccserlagúna

a Skaftafell-gleccser

óriási bazaltoszlopok a Fekete-öbölben

óriási bazaltoszlopok a Fekete-öbölben

a Skógafoss-vízesés

a Seljalandsfoss-vízesés

a Seljalandsfoss-vízesés

Skálholt falucska temploma

Skálholt falucska temploma

a lenyűgöző Gullfoss-vízesés

a lenyűgöző Gullfoss-vízesés

a lenyűgöző Gullfoss-vízesés

a Strokkur gejzír

az eredeti Geysir

a Thingvellir Nemzeti Park – részlet

a Thingvellir Nemzeti Park – részlet

az Öxarárfoss vízesés a Thingvellir Nemzeti Parkban

Reykjavík: a Höfdi palota

Reykjavík: egy viking hajó váza a tengerparti sétányon

Reykjavík: a Harpa üvegpalota

Reykjavík: a Harpa üvegpalota egy belső részlete

Reykjavík: a Perlan kilátó

Reykjavík látképe a Perlan kilátóból

Reykjavík látképe a Perlan kilátóból

Reykjavík: a Hallgrims-templom

Reykjavík: a Hallgrims-templom homlokzata

a Tjörnin-tó Reykjavíkban

Reykjavík: a Tjörnin-tó partján álló városháza

Reykjavík: az Arbaer-skanzen egyik épülete

Reykjavík: az Arbaer-skanzen – részlet

Reykjavík: a Domkirkjan katedrális

a Parlament épülete Reykjavíkban

virágos park Reykjavíkban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu