KORZIKA, A FÖLDKÖZI-TENGER GYÖNGYSZEME

szardíniai kirándulással

KORZIKA, A FÖLDKÖZI-TENGER GYÖNGYSZEME

szardíniai kirándulással

Nyugat-Európa
Franciaország
Calanche vidékének sziklái – részlet
286.600 Ft-tól 299.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­auto­mata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Firenze kör­nyé­kén 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 5 éj­sza­ka Korzikán és 2 éj­sza­ka Szardínián 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
Figyelem: Ezen utazásunkat nem csil­lag­tú­ra­sze­rű­en bonyolítjuk le, hanem több különböző helyen szállunk meg. Ez némileg növeli a prog­ram árát, de így jelentősen tudtuk csökkenteni a buszon eltöltendő időt, hiszen ha egy helyen lenne a szállás, akkor naponta vissza kellene oda utazni. Korzika útjai rend­kívül kanyargósak, és a legtöbb helyen csak lassan lehet haladni.

Ellátás

Félpanzió (bővített kon­ti­nen­tális vagy büfé­reg­geli / vacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 18-27. 286.600 Ft
2017. máj. 7-16. 299.900 Ft
2017. szept. 21-30. * 310.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést oda-vissza Korzikára és Szardíniára, a 9 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érkezésig, a fel­so­rolt progra­mo­kat és a cortei kisvonat menetjegyét, de nem tar­tal­maz­za az egyéb belé­pő­dí­ja­kat.

* A 2017. szeptemberi csoport leírása és árai itt olvashatóak, jelentkezni is ezen az oldalon lehet.

Egyágyas felár:85.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 7 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Korzika a Földközi-tenger térségének hegyekben leggaz­dagabb szigete. Sokféle jelzővel szokták illet­ni, például a „szépséges”, a „napfényes”, az „illa­tos” vagy az „ezerarcú”. A vad­re­gé­nyes tájak, a gyönyörű tengeröblök, a ten­ger­par­ti városok hatalmas falakkal körülvett óvárosai jelentik a sziget fő vonzerejét, valamint a hegyek tetejére épült ősi falvak, ahol úgy érezzük, hogy megállt az idő. Aki szereti a mediterrán vidékeket, annak Korzika kötelező látnivaló. A körutazás során egy egész napot töltünk a szom­szé­dos Szardínia szigetén is, amely bár szépségében nem ve­te­ked­het Korzikával, szintén bővelkedik érdekes lát­ni­va­lók­ban.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól, Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Pisa

To­vább­uta­zás han­gu­la­tos toszkán tájakon keresztül Livornóba. Útközben lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák tere Olasz­or­szág egyik leg­szebb tere, itt ta­lál­ható a román stílus három lebilincselően szép al­ko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai Ferde torony (a szé­kes­egy­ház ha­rang­tornya).
A kora délutáni órákban Livornóból kompátkelés Kor­zi­ká­ra (kb. 4 órás utazás). Érkezés Bastia ki­kö­tő­jébe, majd to­vább­uta­zás, szállás Ajaccióban (áprilisi cso­port) vagy környékén (májusi csoport) – 2 éj.

3. nap: Ajaccio, Porto, Calanche

Délelőtt séta Ajaccióban, Korzika főváro­sában, lehe­tő­ség a Napóleon szülőházában berendezett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­sé­re. Ezután kirándulás a mese­szép Portói-öbölhöz, mely része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Séta Porto faluban, ahol a turistákat elbűvöli a színek varázsa, az élénkkék tenger, a vöröses sziklák és a zöld mediterrán növényzet együttese. Délután kisebb túrázási lehe­tő­ség a közeli Calanche vöröslő sziklarengetegében. Ez a kőbe dermedt mesevilág Korzika egyik nagy természeti csodája.

4. nap: Ajaccio, Sartene, Bonifacio

A délelőtt egy részét még Ajaccióban töltjük, majd to­vább­uta­zás Bonifacio irányába. Útközben séta egy hegy lejtőjére épült ősi kis­vá­rosban, Sartenében, melyet a magas, erőd­sze­rű házai miatt a „leg­kor­zi­kaibb” településnek neveznek. Délután rövid séta Bonifacióban, majd utazás a mindössze 15 km-re lévő Szardínia szigetére, mely már Olasz­or­szághoz tartozik (kb. 45 perc utazás komppal). Szállás Santa Teresa kör­nyé­kén (2 éj).

5. nap: Szardínia (Castelsardo, Tergu, Capo Testa, Santa Teresa)

Utazás autó­busszal Castelsardo váro­sába, útközben pihenő az Elefánt sziklánál. Is­mer­ke­dés Castelsardo tenger fölé magasodó fellegvárával és a szom­szé­dos kö­zép­ko­ri óvárossal. Ezután a közeli Tergu falu román stílusban épült műemlék temp­lomát nézzük meg, majd Szardínia egyik jelentős természeti látvá­nyosságához látogatunk, a Capo Testa kü­lön­le­ges formájú sziklaalakzataihoz. Késő délután séta Santa Teresa han­gu­la­tos belváro­sában.

6. nap: Bonifacio, Aléria

Reggel vissza­uta­zás komppal Korzikára. Vá­ros­né­zés Bonifacióban, mely Európa egyik legegyedülállóbb fekvésű városa. A fjordszerű tengeröböl partján lévő alsóváros és a felette trónoló, erőd­sze­rű felsőváros látványa örökké emlékezetes marad még a tapasztalt világjáróknak is.
Délután utazás a sziget keleti partjai mentén Alé­riá­ba. Aléria az ókori Római Birodalom egyik fontos városa volt. Látogatás az ásatási területen és a kö­zép­ko­ri genovai erődben berendezett régészeti múzeumban. Szállás Bastia kör­nyé­kén (3 éj).

7. nap: Calvi, Balagne (Pigna, Sant' Antonino, Aregno)

Kirándulás Korzika északnyugati ré­szé­be. 2000 méteres hegyek közelében, egy szép tengeröbölben fekszik Calvi, a sziget egyik idegenforgalmi köz­pont­ja. Séta a dombtetőre épült sikátoros felső­vá­ros­ban, melyet mo­nu­men­tá­lis erődfalak vesznek körül, majd is­mer­ke­dés a szintén ódon hangulatú alsóvárossal (han­gu­la­tos ten­ger­par­ti sétány). Ezt követően ba­ran­go­lás a Balagne nevű vidéken, ahol több – kö­zép­kor­ból itt felejtett – hegytetőre épült települést nézünk meg: Pigna (a kézművesek faluja), Sant' Antonino (sasfészek egy 450 méteres hegytetőn), Aregno (kö­zép­ko­ri temp­lom pisai román stílusban, körülötte tipikus korzikai temető).

8. nap: Corte, Cap Corse (Korzika ujja) – Erbalunga, Nonza

Délelőtt a sziget belseje felé vesszük az irányt. Is­mer­ke­dés a hatalmas hegyek között fekvő városkával, Cortéval (egy időben Korzika fővárosa volt, most itt talál­ható Korzika egyeteme). Lehetőség a Cita­dellá­ban berendezett Korzika Múzeum meg­te­kin­té­sé­re.
Délután kirándulás Cap Corse félszigetére, Korzika ujjára. Mint egy mutatóujj, úgy nyúlik a tengerbe ez a félsziget Korzika északkeleti részén. A 40 km hosszú és 12 km széles földnyelven húzódik egy 1000 méter feletti hegylánc, gyönyörű a táj, a nagy hegyek a tengerig érnek. A partvonal mentén kö­zép­ko­ri genovai őrtornyok sorakoznak. Az ősi települések jó része a hegytetőkre épült a kalózok támadásaitól tartva, bár van egy-két han­gu­la­tos halászfalu is a ten­ger­parton. Körutazás a félszigeten (sétákkal és fotószünetekkel) az Erbalunga – Luri – Nonza – Bas­tia út­vo­na­lon.

9. nap: Bastia

Délelőtt városnéző séta Bastiában, Korzika második leg­na­gyobb váro­sában (Szt. Miklós tér, vá­ros­háza, Keresztelő Szt. János temp­lom, régi kikötő stb.).
A kora délutáni órákban behajózás, átkelés Olasz­or­szágba, Livorno kikötőjébe (kb. 4 órás utazás). Tranzitszállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

10. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Sartene, a „legkorzikaibb” kisváros
Sartene, a „legkorzikaibb” kisváros

Képgaléria

a Csodák tere Pisában

Ajaccio tengerpartja

a gyönyörű fekvésű Porto

genovai őrtorony a Portói-öböl felett

pillantás a partvidékre a Calanche vidékéről

a Calanche egy vöröslő sziklatömbje

Sartene, a „legkorzikaibb” kisváros

Castelsardo és tenger fölé magasodó fellegvára

kosárfonó Castelsardo városában

Tergu román stílusú temploma

a Capo Testa különleges sziklaalakzatai – részlet

a meghökkentő fekvésű felsőváros Bonifacióban

meredek sziklás part Bonifaciónál

Bonifacio alsóvárosa a fjordszerű tengeröböl partján

Aléria kisvárosa

korzikai táj Alériánál

az ásatási terület Alériában

Calvi, a sziget egyik idegenforgalmi központja

a Balagne vidéke

Sant’ Antonino, a „sasfészek”

Aregno román stílusú temploma

a Citadella Cortéban

genovai őrtorony a „Korzika ujja” félsziget partján

Erbalunga, a gyönyörű fekvésű halászfalu

házsor Erbalunga faluban

Nonza – ősi falucska „Korzika ujján”

Korzika második legnagyobb városa, Bastia

Bastia – a régi kikötő

korzikai táj

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu