LONDON, STONEHENGE, OXFORD II.

csillagtúra Dél-Angliában

LONDON, STONEHENGE, OXFORD II.

csillagtúra Dél-Angliában

Nyugat-Európa
Brit-szigetek
a mindig nyüzsgő Piccadilly
167.400 Ft-tól 182.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka szín­vo­na­las szál­lo­dák­ban, két­ágyas (pótágyazható), für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Oda- és visszaúton 1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Német­or­szágban jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban és 5 éj­sza­ka Londonban vagy kör­nyé­kén 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban az alábbiak szerint:

„A” jelű csoportok: egy London környéki kis­vá­rosban, egy szép 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

„B” jelű csoport: Londonban egy szép 3 csil­la­gos, városközpont közeli szál­lo­dá­ban.

„C” jelű csoport: egy London környéki kis­vá­rosban egy szép, tradicionális hangulatú, erős 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Ellátás

„A” és „C” jelű csoportok: Bőséges büfé- vagy angol reggeli / fakultatív fél­pan­zió.
Figyelem: Visszaútban a németországi tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert az időeltolódás miatt elképzelhető, hogy 21 óra után ér oda a csoport. Egy autópálya melletti étteremben lesz lehe­tő­ség vacsorázni.

„B” jelű csoport: Bőséges kon­ti­nen­tális büfé­reg­geli.
Figyelem: Ennél a csoportnál nem kínálunk fél­pan­ziós lehe­tő­séget. Londonban a szálloda kör­nyé­kén az étkezés egyénileg könnyen meg­old­ható, oda- és visszaútban pedig egy autó­pálya melletti étteremben lesz lehe­tő­ség vacso­rázni.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 25 - jún. 1. B 154.700 Ft
182.000 Ft helyett
2017. júl. 5-12. A 167.400 Ft
2017. aug. 9-16. A 167.400 Ft
2017. szept. 21-28. C 151.895 Ft
178.700 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést Angliába és a visszauta­zást a Csatorna Alagúton, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár
(„A” és „C” jelű csoportok):
 
31.500 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:60.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Dover fehér sziklái, Canterbury

Utazás az Aachen – Brüsszel – Calais út­vo­na­lon. Kompátkelés a La Manche csatornán Doverbe a délu­táni órákban. To­vább­uta­zás Canterburybe, az ang­li­kán egyház központjába, Anglia egyik leg­szebb kisvá­ro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal. Szállás Lon­don­ban vagy kör­nyé­kén (5 éj).

3. nap: London

5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Lon­don­ban (Tower-híd, a City fel­hő­kar­co­lói, Szent Pál-székesŽegyház, Oxford Street, Hyde Park, Buc­king­ham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, West­mins­ter-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő London egyéni felfedezésére, illetve lehe­tő­ség fakultatív hajó­ki­rán­du­lásra a Tem­zén, ahova ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri az ér­dek­lő­dő­ket.

4. nap: Stonehenge, Oxford, London (by night)

Egész napos kirándulás Londontól nyugatra. Első prog­ra­munk Stonehenge: a rejtélyesen egymás mellé állított és egymásra rakott kőtömböket Európa talán leghíresebb történelem előtti emlékének tartják.
To­vább­uta­zás Oxfordba, Anglia híres egyetemi váro­sába, mely tele van műemlékekkel. Séta a városban, is­mer­ke­dés néhány fontosabb kollégiummal.
Visszautazás a szállodába London belvárosán keresz­tül, esti autó­buszos vá­ros­né­zés, illetve lehe­tő­ség rövid sétára a Piccadilly kör­nyé­kén. Érkezés a szállo­dába késő este.
Figyelem: A fél­pan­ziós felárat befizetőknek a vacsora ezen a napon nem a szál­lo­dá­ban lesz, hanem egy oxfordi étteremben („A” és „C” jelű csoportok).

5. nap: Windsor, London

Délelőtt az angol királyi család nyári rezidenciájának, a hatalmas Windsori kastélynak a meg­te­kin­té­se. Délután szabad program Londonban, illetve a Fe­hér­vár Travel idegenvezetője segítségével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meglá­to­ga­tására (pl. British Museum, National Gallery stb.).

6. nap: London, Hampton Court

Szabad program Londonban vagy ide­gen­ve­ze­tőnkkel is­mer­ke­dés London to­váb­bi érdekes látnivalóival. Az érdeklődők számára lehe­tő­ség lesz a Tower (az angol királyok ősi erődítménye) és Madame Tussaud Panoptikumának a meglá­to­ga­tására.
Délután VIII. Henrik nagyszerű kastélyának, Hampton Courtnak a meg­te­kin­té­se következik (dísztermek, park, sövénylabirintus, királyi teniszpálya stb.).

7. nap: Leeds várkastély, Csalagút

Délelőtt a festői Leeds várkastélyt és elbűvölő parkját látogatjuk meg, majd a Csatorna Alagúton átkelés a kontinensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a németországi tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

8. nap:

Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-6. napok) a mú­zeu­mok nyitva tartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Képgaléria

Dover fehér sziklái a kompról

késő középkori favázas házak Canterburyben

a Canterbury katedrális hangulatos kertje

a Trafalgar tér Nelson admirális szobrával

panoráma a Temzén, a City-től Tower-hídig

a Tower-híd – London egyik jelképe

panoráma Londonra a Szent Pál-székesegyház kupolájából

panoráma a City felhőkarcolóira a Szent Pál-székesegyház kupolájából

a Parlament épülete, háttérben a Big Ben

a királyi család lakhelye, a Buckingham-palota

a Nemzeti Galéria impozáns épülete a Trafalgar téren

a Parlament és a Big Ben a London Eye-ból

a Szent Pál-székesegyház

London jellegzetes tömegközlekedési eszközei

a titokzatos Stonehenge

Oxford: háttérben a Christ Church College kápolnája

Windsor kastélya, a királyi család nyári rezidenciája

Windsor kastélya a kert felől – részlet

Windsor őre

VIII. Henrik nagyszerű kastélya, a Hampton Court

a Hampton Court kertje – részlet

a festői fekvésű Leeds várkastély

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu