MAGAS-TÁTRA, KRAKKÓ, DUNAJEC-ÁTTÖRÉS

csillagtúra Zakopanéból

MAGAS-TÁTRA, KRAKKÓ, DUNAJEC-ÁTTÖRÉS

csillagtúra Zakopanéból

Közép-Európa
Lengyelország
a Mária-templom Krakkó főterén
69.700 Ft-tól 82.400 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka egy emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban Zakopanéban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szál­lo­dá­ban talál­ható szauna, fitness­terem és fedett úszó­me­den­ce is, melye­ket a szálloda vendégei ingyen hasz­nál­hatnak.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 11-16. 69.700 Ft
2017. máj. 31 - jún. 5. (pünkösd) 73.500 Ft
2017. jún. 18-23. 76.700 Ft
2017. júl. 14-19. 80.300 Ft
2017. júl. 26-31. 81.500 Ft
2017. aug. 22-27. 82.400 Ft
2017. aug. 31 - szept. 5. 80.300 Ft
2017. szept. 23-28. 78.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:17.700 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:20.500 Ft
 

 
3. ágy kedvezménye:16.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A Fe­hér­vár Travel több népszerű al­pe­si programjához hasonlóan ezúttal is egy hegyek között lévő, szép fekvésű, kellemes szál­lo­dá­ban laknak a csoportok az egész út során, és onnan indulnak a környék ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek fel­ke­re­sé­sé­re. A Zako­pa­néból kiinduló autó­buszos kirándulások mellett lehe­tő­ség lesz könnyű túrázásokra is, oda- és visszaútban pedig Szlovákia (az egykori Fel­vidék) látnivalóiból is ízelítőt kapnak uta­saink.

1. nap: Besztercebánya, Árva vára, Chochołów, Zakopane

Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Vác – Parassa­puszta út­vo­na­lon Szlovákiába, ahol Zólyom érin­té­sével érkezünk meg Besztercebányára. Séta a han­gu­la­tos város­köz­pont­ban, majd to­vább­uta­zás az Árva folyó völ­gyébe. Látogatás Árva várában, mely Európa egyik leglátvá­nyosabb fekvésű várkastélya.
Délután átkelés Lengyelországba. Elő­ször egy ősi, Zakopane környéki górál faluval, Chochołów-val is­mer­ke­dünk (jellegzetes faházak). Ezután közös séta Zakopanéban, Lengyelország leghíresebb hegy­vi­déki üdülőhelyén, a Magas-Tátra lábainál. Szállás Zakopanéban (5 éj).

2. nap: Nedec vára, Dunajec-áttörés, Zakopane

Utazás han­gu­la­tos hegyi falvakon keresztül a festői fekvésű Nedec várához, mely 1918-ig Magyarország egyik északi határvára volt. A vár és a benne lévő kis múzeum meglá­to­ga­tása után csoportos tutajozás a Dunajec folyó vad­re­gé­nyes szurdokvölgyében.
Ezután sza­bad­idő Zakopanéban, lehe­tő­ség siklóval felmenni a Gubałówka hegyre (pano­ráma az egész városra és a Magas-Tátrára).

3. nap: Krakkó, Wieliczkai sóbánya

Egész napos kirándulás Krakkóba. A Kárpátok északi lejtőin leereszkedve érkezünk meg a lengyel királyok ősi székváro­sába. A város műemlékei közül jópárnak magyar vonatkozása is van. Elő­ször a Wawel épü­let­együt­tesével is­mer­ke­dünk, mely év­szá­za­do­kon keresztül a lengyel uralkodók rezidenciája volt. Látogatás a ka­ted­rá­lisban, mely a lengyel kirá­lyok síremlékeit őrzi. Ezután séta a szépen felújított óvárosban. Itt talál­ható a hatalmas főtér, köze­pén a híres Posztócsarnokkal. A tér sarkában áll a Mária-temp­lom, melynek a főoltára felett el­he­lyez­kedő szárnyas oltár a gótikus fafaragóművészet csodája.
Délután lá­to­ga­tás a Krakkó melletti Wieliczka sóbá­nyá­jában. Az érdekes bányamúzeum bemutatja a bánya régi működését. A lá­to­ga­tás csúcspontja a mi IV. Béla királyunk lányáról elnevezett hatalmas föld­alatti Kinga-kápolna, melynek szinte minden díszítő elemét sóból faragták.

4. nap: Kasprowy Wierch, Morskie Oko

Délelőtt kabinos felvonóval felmegyünk a Magas-Tátrához tartozó 2000 méteres Kasprowy Wierch-re, ahol valaha a magyar-lengyel határ húzódott (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma a Magas-Tátra hegyvilágára). To­vább­uta­zás a Magas-Tátra gyöngyszeme, a Mors­kie Oko irányába. Útközben a Zakopane melletti Jaszczu­rówka kápolna meg­te­kin­té­se (tipikus zako­pa­nei stílus).

A Morskie Oko egy hatalmas hegyek között fekvő tengerszem, melyhez az autó­buszparkolótól egy 9 km hosszú, jól kiépített túraút vezet. A kirándulók ezt a távot ál­ta­lá­ban jó 2 óra alatt teszik meg, de lehe­tő­ség lesz a helyszínen lovaskocsikat bérelni, amivel a tavat másfél km-re lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Onnan már csak 20-25 perces gyaloglás ez az elbűvölő szép­ségű tó.

5. nap: Zakopane / Auschwitz, Pszczyna kastélya

Szabad program, pihenés Zakopanéban. Lehetőség túrázásra a környező hegyekben.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás ide­gen­ve­ze­tőnkkel. O¶więcimben (németül Auschwitz) az egykori náci haláltábor helyén berendezett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. A világtörténelem talán legsö­té­tebb időszakával való szembesülés mindenki számára megrázó élményt jelent.
Délután lá­to­ga­tás Pszczyna kastélyában. A nagy kelet-sziléziai iparvidéken talál­ható barokk főúri kas­tély gyönyörű termei kellemes meg­le­pe­tést jelen­tenek a turistáknak (Európa egyik leggaz­dagabb család­já­nak a tulajdona volt 1945-ig).
A fakultatív program ára: 6.200 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Lőcse, Szlovák-Tátra, Csorba-tó

Átkelés Szlovákiába, is­mer­ke­dés az egyik leg­szebb felvidéki város, Lőcse ne­ve­zetes­sé­geivel: kö­zép­ko­ri városfalak, reneszánsz vá­ros­háza, szégyenketrec, Thurzó-ház, gótikus Szent Jakab-temp­lom (belseje a kö­zép­ko­ri vallásos művészetek valóságos kin­cses­háza) stb.
A kora délutáni órákban ba­ran­go­lás a Magas-Tátra szlovák oldalán a Tátralomnic – Ótátrafüred – Csorba-tó út­vo­na­lon, majd haza­uta­zás Besz­ter­ce­bányán és Parassapusztán keresztül. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra az esti órák­ban.

Figyelem: A fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket a csoportok részére előre be kell foglalni, ezért a programok sorrendje ezek visszaigazolásának és nyitva­tar­tásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

tutajozás a Dunajecen
tutajozás a Dunajecen

Képgaléria

Besztercebánya hangulatos főtere

Besztercebánya középkori gyöngyszeme, a Barbakán

a sziklaszirtre épült Árva vára

jellegzetes faházak Chochołówban

Nedec vára

tutajozás a Dunajec folyó szurdokvölgyében

tutajozás a Dunajec folyó szurdokvölgyében

a Wawel épületegyüttese Krakkóban

Krakkó: a Wawel katedrálisa

Krakkó jelképei: a Mária-templom és a Posztócsarnok

az égbenyúló Mária-templom a krakkói főtéren

a Wieliczkai sóbánya bejárati épülete

a hatalmas Kinga-kápolna a Wieliczkai sóbányában

panoráma a Kasprowy Wierchről a Magas-Tátra hegyvilágára

panoráma a Kasprowy Wierchről a Magas-Tátra hegyvilágára

Morskie Oko – tengerszem a Magas-Tátrában

a Szent Kelemen templom Zakopánéban

hangulatos éttermek Zakopanéban

séta Zakopane főutcáján

a zakopanei stílusú Jaszczurówka kápolna

panoráma Zakopanéra és a környező hegyekre a Gubałówkáról

csodás táj Zakopane környékén

sajtárusok Zakopane piacán

az egykori koncentrációs tábor épületei Auschwitzben

Pszczyna barokk kastélya

a lőcsei városháza és a Szent Jakab-templom

a Csorba-tó a Szlovák-Tátrában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu