NAGY BENELUX KÖRUTAZÁS

szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok

NAGY BENELUX KÖRUTAZÁS

szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok

Nyugat-Európa
Benelux országok és Németország
Antwerpen, a Schelde-parti város egy impozáns erődítménye
152.000 Ft-tól 171.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

Egy-egy éjszaka tranzitszállás Németországban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában, két éjszaka Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában, négy éjszaka Bel­gium­ban az alábbiak szerint:

„A” jelű csoportok: egy antwerpeni 3 csillagos szállodában. Figyelem: az „A” jelű csoportoknál egy autóút melletti szállodát használunk (jó pár magyar utazási irodához hasonlóan). Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportjainknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

„B” jelű csoport: Antwerpenben egy 3 csil­la­gos szállodában, ahonnan a városközpont kb. 15 perces sétával elérhető, illetve a kö­zel­ben metróállomás is található.

„C” jelű csoportok: Antwerpenben egy, a vá­ros­köz­ponttól távolabb lévő, viszonylag csendes fekvésű, színvonalas 3 csillagos szál­lo­dá­ban (Hotel Novotel).

„D” jelű csoportok: Brüsszel mellett egy 4 csil­la­gos szállodában.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 16-24. (húsvét) B 137.955 Ft
162.300 Ft helyett
2017. ápr. 27 - máj. 5. D 146.115 Ft
171.900 Ft helyett
2017. ápr. 30 - máj. 8. A 166.500 Ft
2017. jún. 18-26. C 158.500 Ft
2017. júl. 30 - aug. 7. C 167.900 Ft
2017. aug. 13-21. D 171.000 Ft
2017. szept. 17-25. A 129.200 Ft
152.000 Ft helyett

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a séta­ha­jó­zások árát.

Megjegyzés: Hollandiában a tavasz, a vi­rág­nyí­lás időszaka a főszezon. Mivel az Amszterdam környéki látnivalókat nem Belgiumból közelítjük meg, hanem Közép-Hollandiában alszunk, ezért a tavaszi csoportok ára magasabb, mint az őszié.

Félpanziós felár:46.300 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:64.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Luxemburg

Utazás Luxemburgba, is­mer­ke­dés a nagy­her­cegség szép fekvésű fővá­rosával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fekvése miatt észak Gibral­tár­jának is szoktak nevezni. Ezután az Arden­neken keresztül to­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (4 éj).

3. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo

Brüsszelben fotószünet a város egyik jelképévé vált építmé­nyénél, az Atomiumnál. Ezt a kü­lön­le­ges alkotást az 1958-as világ­kiál­lításra tervezték, és a vas kristály­rácsát ábrá­zolja 165 milliárd­szoros nagyí­tásban (102 méter magas). Ezután az egyesült Európa főváro­sában az óváros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se következik (Fő tér a város­há­zával, Manneken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház stb.). A nap második felében felke­ressük a Brüsszel mellett lezajlott water­looi csata emlék­helyeit: Oroszlán-domb, pano­rá­ma­körkép, emlék­kiállítás. (Akit Waterloo nem érdekel, annak ez idő alatt Brüsszelben szabad program.)

4. nap: Bruges, Gent

Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű városokat nagyon keveset lehet látni a világon. Mindkét városban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben lehe­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónaktúrán.

5. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo

Is­mer­ke­dés Antwerpennel (gyönyörű ka­ted­rá­lis és főtér, húscsarnok, Schelde-part, vár stb.). A késő délelőtti óráktól sza­bad­idő Antwer­penben, illetve lehe­tő­ség részt venni az alábbi kirán­duláson:
Fakultatív program: Kirándulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyába, a szigetek és a vizek orszá­gába. A tarto­mány terü­le­tének nagy része a tenger szintje alatt fekszik, és hatalmas gátrend­szerek védik a tengertől. Séta Middelburgban, a tarto­mány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely bemu­tatja, hogyan győzte le Hollandia népe az Északi-tengert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb tengeri gátján.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Rotterdam, Delft, Hága

Utazás Európa egyik legkorszerűbb városán, Rotterdamon keresztül, ahol meg­cso­dál­hat­juk a város jelleg­zetes modern épüle­teit (égbe­szökő torony­házak, egyedül­állóan eredeti kocka­házak, Euromast torony). Láto­gatás egy tipikus holland kis­vá­rosban, Delftben, mely világ­hírét az itt előál­lított porce­lánnak köszön­heti. Séta a han­gu­la­tos tör­té­nel­mi belvá­rosban, sza­bad­idő. Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a világ­hírű Mauritshuis képtár meg­te­kin­té­sé­re. Szállás egy közép-hollandiai szál­lo­dá­ban (2 éj).

7. nap: Amszterdam, Volendam

Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú fővá­ro­sába. Séta­ha­jó­zás a csator­nákon, autó­bu­szos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amszterdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­múzeum, Piros­lámpás negyed stb.). A délutáni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a népvi­se­le­téről és a halá­szairól híres kisvá­rosba. Séta a han­gu­la­tos kikö­tőben és kör­nyé­kén.

8. nap: Het Loo kastély / virágpark (tavasszal)

Látogatás az Apeldoorn város szélén található Het Loo kastélyban. Végigsétálunk a holland barokk mesterművének számító egykori királyi palota pompás termein. A termeket díszítő bútorokat, dísztárgyakat, festményeket eredeti 17. századi környezetükben csodálhatjuk meg. A kastély bejárása után érdemes időt szentelni a gyönyörű kastélyparknak is.
Indulás hazafelé a kora délutáni órákban, szállás Németországban (1 éj).
Figyelem: Az áprilisi csoportok esetében a Het Loo kastély helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

9. nap: Passau

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Útközben a három folyó (Duna, Inn és Ilz) talál­ko­zá­sánál fekvő bajor várossal, Passauval is­mer­ke­dünk (óváros, Szent István dóm, Residenzplatz stb.). Itteni magyar vonat­kozású emlék­ként említ­hetjük a Niedernburg kolostor temp­lomát, ahol Szent István kirá­lyunk fele­sége, Gizella nyugszik. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Luxemburg, a nagyhercegség szép fekvésű fővárosa
Luxemburg, a nagyhercegség szép fekvésű fővárosa

Képgaléria

Luxemburg, a nagyhercegség szép fekvésű fővárosa / panoráma a Bástya-sétányról

luxemburgi városrészlet

Brüsszel főtere a városházával

gyönyörű paloták Brüsszel főterén

Brüsszel Székesegyháza

Manneken Pis – a pisilő kisfiú szobra

Brüsszel: fotószünet az Atomiumnál

az Oroszlán-domb Waterlooban

késő középkori házsor Bruges-ben

bruges-i idill

Bruges gyönyörű főtere – részlet

városnéző csónaktúra Bruges-ben

Gent: régi céhházak a Leie partján

Gent: a Szent Miklós templom

Antwerpen főtere (Grote Markt) a katedrálissal

Antwerpen díszes városházája

Antwerpen, a Schelde-parti város egy impozáns erődítménye

Middelburg, Zeeland tartomány székhelye

Rotterdam: kilátás az Euromast toronyból

a delfti városháza

Hága: a Mauritshuis épülete

Hága modern városnegyede

a Rijksmúzeum Amszterdamban

tipikus amszterdami „utcakép”

Hollandia, a szélmalmok hazája

Volendam egy jellegzetes lakóháza

tavasz Keukenhofban

virágtenger Keukenhofban

tulipánvirágzás Keukenhofban

virágok Keukenhofban

a Het Loo kastély és gyönyörű parkja

a Het Loo kastély, a holland barokk mesterműve

Passau – a három folyó városa

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu