NAGY PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

kirándulással Santiago de Compostelába

NAGY PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

kirándulással Santiago de Compostelába

Dél-Európa / Portugália és Spanyolország
3-4*-os szállodák
Lisszabon egyik impozáns tere
272.000 Ft-tól 298.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapesttől Lisszabonig és vissza, egyszeri át­szál­lás­sal. Portugáliában jó minőségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szállodák két­ágyas, pótágyazható, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szobáiban, a programban meg­adott helyeken.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 22 - máj. 2. 272.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 39.500 Ft)
2017. máj. 21-31. 287.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 45.000 Ft)
2017. aug. 1-11. 298.500 Ft
+ reptéri ill. (kb. 45.000 Ft)
2017. szept. 8-18. 298.500 Ft
+ reptéri ill. (kb. 39.500 Ft)
2017. okt. 7-17. 287.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 45.000 Ft)

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt Portugáliában, a 10 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (eluta­zástól hazaérkezésig) és a helyi idegenvezetőt Lisszabonban, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:44.900 Ft
(10 vacsora)
 
Egyágyas felár:97.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:37.400 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Lisszabon

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Lissza­bonba. A délutáni megérkezést követően is­mer­ke­dés a portugál fővárossal. Szállás Setúbalban (áprilisi és októberi csoport) vagy Lisszabonban (májusi, augusz­tusi és szeptemberi csoport) – 1 éj.

2. nap: Évora, Vila Viçosa, Marvâo

Délelőtt vá­ros­né­zés Évorában, Portugália műem­lék­váro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség): ka­ted­rá­lis, Diana temp­lom – az ország legkiemelkedőbb ókori műemléke stb. To­vább­uta­zás egy szép kis­vá­ros­ba, Vila Viçosába, mely valaha hercegi székhely volt. A hercegi palota meg­te­kin­té­se után utazás a spanyol határ közelében lévő Marvâóba. Portugália egyik gyöngyszeme ez a falu, mely egy 860 méter magas meredek hegytetőn áll. A hegy gránitszikláival összeolvadó várfalak teljesen körbe­zár­ják a bájos települést. Szállás a közeli Castelo de Vidében (1 éj).

3. nap: Castelo de Vide, Monsanto, Serra da Estrela hegység

Castelo de Vide egy szép kisváros fehérre meszelt házakkal és egy ősi zsidónegyeddel. Séta a vá­ros­ban. Utazás északi irányba, párhuzamosan a spanyol határral. A kö­vet­ke­ző programunk Monsanto, a „legportugálabb” falu. A település szinte egy­be­ol­vad a gránitdomboldallal, amelyen fekszik. A me­re­dek utakat a gránitba vájták, a házak közt ha­tal­mas sziklatömbök fekszenek, egyes házakat a sziklából faragták ki.
Ezután felkapaszkodunk a Serra da Estrela hegység leg­ma­ga­sabb csúcsára (kb. 2000 méter), mely egész Portugália leg­ma­ga­sabb pontja. Szállás Viseu-ben (1 éj).

4. nap: Viseu, Lamego, portói borvidék, Amarante

Délelőtt vá­ros­né­zés Viseu ősi, mű­em­lé­kek­ben gaz­dag váro­sában. To­vább­uta­zás északi irányba egy kü­lön­le­ges hangulatú dombvidéken keresztül, ahol szinte mindenhol csak szőlőskertek láthatóak. A portói bor hazája ez. Látogatás Lamego ka­ted­rá­lisában, majd pihenő Peso da Réguában (a borvidék leg­fon­to­sabb városa). Lehetőség részt venni egy magánbirtokon szervezett borkóstoló programon. Késő délután séta Amarantéban, egy szép kis­vá­rosban. Szállás Guimarâes-ben vagy kör­nyé­kén (2 éj).

5. nap: Guimarâes, Braga

Is­mer­ke­dés Észak-Portugália két ősi tör­té­nel­mi városával. Guimarâes volt Portugália első fővárosa a XII. században, Braga – a „portugál Róma" – pedig Portugália vallási fővárosa a XII. század óta. Braga mellett talál­ható a Jó Jézus búcsújáró temp­lom. A szép fekvésű temp­lomhoz egy gaz­dagon diszített barokk lépcsősoron lehet feljutni (az idősebbeket az autó­busz is felviszi).

6. nap: Santiago de Compostela

Egész napos kirándulás a Spanyolországhoz tartozó Santiago de Compostelába, a keresztény világ egyik leg­fon­to­sabb za­rán­dokhelyére (itt őrzik Szt. Jakab apostol földi maradványait). A gyönyörű óváros tele van értékes műemlékekkel, de a leg­fon­to­sabb látnivaló a Szt. Jakab ka­ted­rá­lis, ahol az apostol sírja talál­ható. Vá­ros­né­zés, rövid szabad program, majd vissza­uta­zás Portugáliába, szállás Portóban vagy környékén (2 éj).

7. nap: Porto

Vá­ros­né­zés Portóban, az ország második leg­na­gyobb váro­sában. Történelmi központja része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Látogatás a Szent Ferenc temp­lomban és a tőzsdepalotában, melynek gyöngy­szeme a le­nyű­gö­zően szép arab szalon. A program végén betekintés egy borospincébe, kóstoló a híres portóiból. Délután lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a Douro folyón.

8. nap: Coimbra, Tomar, Fátima

Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi váro­sába. A város valaha királyi székhely volt, később pedig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt az egyetlen Por­tu­gá­liá­ban. Vá­ros­né­zés, az egyetemi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­dagabb és leg­szebb könyvtárának tartanak. Délután Tomarban lá­to­ga­tás egy különös épü­let­együt­tesben, a Krisztus-rendi lovagok egykori várában és kolostorában. A nap befejezéseképpen is­mer­ke­dés Fátimával, a za­rán­dokok városával, ahol 1917-ben fél éven ke­resztül minden hónap 13-án megjelent a Szűz­anya. Lehe­tő­ség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. Szállás Fátimában (1 éj).

9. nap: Batalha, Nazaré, Óbidos, Cabo da Roca, Estoril

Elő­ször a portugál gótika remekművét, a Batalhai kolostort látogatja meg a csoport (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az újabb megálló Nazaré, egy bájos halászfalu az Atlanti-óceán partján. To­vább­uta­zás Óbidosba, egy dombon fekvő, falakkal körülvett kis­vá­ros­ba, mely teljes egészében megőrizte kö­zép­ko­ri jellegét. Ezután rövid pihenő a Cabo da Rocánál, mely az európai szárazföld legnyugatibb pontja. 145 méter magasra emelkedik ki a tengerből ez a szikla, amelyik az óvilág végét jelenti. Szállás a Lisszabon melletti ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Estorilban (2 éj).

10. nap: Sintra palota, Lisszabon

Délelőtt lá­to­ga­tás egy közeli romantikus kis­vá­rosban, Sintrában, a portugál királyok egykori nyári pa­lo­tá­já­nak meg­te­kin­té­se. Az épü­let­együt­tes Por­tu­gá­lia leg­ér­té­ke­sebb kö­zép­ko­ri uralkodói palotája. A nap to­váb­bi részét Lisszabonban töltjük. Vá­ros­né­zés: Be­lém torony, Felfedezők emlékműve, Jeromosok ko­los­to­ra – Vasco de Gama síremlékével, kilá­tó­pontok, Avenida Libertade stb., a vá­ros­né­zés után sza­bad­idő.

11. nap: Lisszabon

Délelőtt lá­to­ga­tás az 1998-as világkiállítás területére, lehe­tő­ség az Óceanárium meg­te­kin­té­sé­re.
Transzfer a lisszaboni repülőtérre, haza­uta­zás egy­szeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

Évora – az egykori mór palota romjai
Évora – az egykori mór palota romjai

Képgaléria

a Diana templom Évorában

Évora főtere

Évora – az egykori mór palota romjai

a hercegi palota Villa Viçosában

Portugália egyik gyöngyszeme – Marvâo

Castelo de Vide madártávlatból

Monsato, a „legportugálabb” falu

Viseu katedrálisa

a lamengói katedrális

Guimarâes főtere – részlet

a Jó Jézus búcsújáró templom Braga mellett

Braga – a püspöki könyvtár a palota kertjéből

a Szt. Jakab-katedrális tornyai Santiago de Compostelában

Porto történelmi központja – részlet

portói utcakép

hajózás Portóban

Porto látképe a Douro folyó partjáról

Coimbra – az egyetem egyik épülete

Coimbra új katedrálisa, a Se’ Nova

a Krisztus-rendi lovagok vára Tomarban

Fatima, a zarándokok városának bazilikája

a magyar kápolna Fatimában

a gótikus Batalhai kolostor

halászfalu az Atlanti-óceánnál: Nazaré

Óbidos bájos óvárosa – részlet

Óbidos középkori vára

séta Óbidos utcáin

Cabo da Roca: az óvilág vége

Sintra: a királyi palota – részlet

Sintra főtere a királyi palota felől

Európa egyik legnagyobb tere, a lisszaboni Praca do comercio

lisszaboni utcakép

Lisszabon: a Jeromosok kolostora

Lisszabon: a Jeromosok kolostorának kerengője – részlet

Lisszabon: a Belém torony

Lisszabon: a Felfedezők emlékművének nagy alakjai

panoráma Lisszabonra és az Április 25-e hídra

a Krisztus Király emlékmű Lisszabon mellett

Lisszabon: az 1998-as világkiállítási terület az Óceanáriummal

részlet a lisszaboni Óceanáriumból

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu