NAGY SKANDINÁV KÖRUTAZÁS

NAGY SKANDINÁV KÖRUTAZÁS

Észak-Európa
Skandinávia
pillantás a Lovagok szigetére Stockholmban
270.300 Ft-tól 285.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
12 nap

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

10 éj­sza­ka minimum 3 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban, 1 éj­sza­ka odaútban a hajón.
**Fakultatív kabinbérlési lehe­tő­ség – kérjük, érdeklődjön irodánknál.

Ellátás

Bőséges büfé­reg­geli a szál­lo­dák­ban / fakultatív fél­pan­zió.
Figyelem: visszaútban a németországi tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert a forgalom és a kompát­kelés függ­vé­nyé­ben előfor­dulhat, hogy 21 óra után ér oda a csoport. A kompon van étke­zési lehe­tő­ség.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 14-25. 270.300 Ft
2017. jún. 28 - júl. 9. 276.300 Ft
2017. júl. 12-23. 282.700 Ft
2017. júl. 19-30. 285.500 Ft
2017. aug. 2-13. 282.700 Ft
2017. aug. 9-20. 282.700 Ft
2017. aug. 23 - szept. 3. 276.300 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkeléseket, a 10 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat és a 7. napi séta­ha­jó­zás árát.

Félpanziós felár:61.900 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:99.800 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Az itthoni forró nyárból a kellemes tavaszba invi­táljuk kedves utasa­inkat. Ami a ne­ve­zetes­sé­geken és a szép fővá­ro­sokon kívül Skandi­ná­viában meg­ra­gadja az embert, az a rengeteg erdő, a sok zöldö­vezet, a termé­szet érin­tet­len­sége. Mindehhez társul még Svéd­or­szágban a szám­ta­lan tó, Norvé­giában pedig a hegyek és a gyönyörű fjordok. Felejt­he­tetlen élmé­nyekben lesz részük.

1. nap: Prága

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reg­gel 5.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Rajka – Pozsony – Brno – Prága út­vo­na­lon. Séta a cseh fő­vá­ros­ban: Károly híd, Óváros tér, vá­ros­háza, Vencel tér stb. Szállás Prága kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Drezda, Rostock

To­vább­uta­zás a Drezda – Berlin – Rostock út­vo­na­lon. Útközben is­mer­ke­dés az Elba parti Drezdával, Szász­or­szág fővá­ro­sával. Kora este séta Rostock­ban, az egykori Hanza-városban, Német­or­szág nagy kikö­tő­váro­sában.
Behajózás, átkelés Svédországba. Éjszaka a hajón.**
(Amennyiben egy eset­le­ges forgalmi dugó miatt a csoport a várt­nál később érkezne Rostockba, a séta elma­radhat. Nem kockáz­tatjuk, hogy esetleg le­kés­sék a komp­já­ratot, hiszen ebben az esetben Stock­holm­ra nagy eséllyel csak mini­mális idő maradna.)

3. nap: Malmö, Vadstena, Svéd tóvidék

Reggeli séta Malmőben. Utazás a Svéd tóvidéken keresztül Stockholm irányába. Pihenő Vadstenában, a Vättern-tó partján fekvő ódon hangu­latú város­kában. Szállás Stockholm kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: Stockholm

Félnapos vá­ros­né­zés a több ezer szigetre épült Stockholmban, mely Európa egyik leg­szebb fővá­rosa (az óváros szűk utcács­kái, a királyi palota a pompás bútor­zattal és a korona­ék­sze­rekkel, a híres vá­ros­háza, a Koro­ná­zó­temp­lom stb.). Délután szabad program, lehe­tő­ség mú­zeu­mok közös meg­te­kin­té­sé­re (Európa legré­gibb skan­zenje, Vasa Múzeum stb.).

5. nap: Uppsala

Utazás Uppsalába, a híres egyetemi városba. Séta a várkas­télyhoz és a han­gu­la­tos belvá­rosban, a szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se (Skan­di­návia leg­na­gyobb temp­loma). Utazás a tóvi­déken keresztül Norvé­giába. Szállás Oslo elő­vá­ro­sában (2 éj).

6. nap: Oslo

Autóbuszos vá­ros­né­zés: királyi palota, vá­ros­háza, par­la­ment, egyetem, operaház stb. Ezután séta a gyönyörű Vigeland Parkban, majd lá­to­ga­tás a Holmenkollen sísánchoz (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma Oslóra). Délután lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel a híres oslói mú­zeu­mok meglá­to­ga­tására (Viking Hajók Múze­uma, Fram Múzeum, Kon-Tiki Múzeum), majd szabad program.

7. nap: Torpo, Sogne-fjord (séta­ha­jó­zás), Naeröy-kanyon

Utazás Nyugat-Norvégiába. Torpóban egy jelleg­zetes norvég árbóc­temp­lom meg­te­kin­té­se. Lehe­tőség hajó­ki­rán­du­lásra a Sogne-fjordon, a világ leghosszabb és legmé­lyebb fjordján. A hajóút egy szakasza a szűk Naeröy-fjord, amely a magasból lezú­duló víze­sé­seiről híres. To­vább­uta­zás autó­busszal az elbű­vö­lően szép Naeröy-kanyonon, majd pihenő a Twindefoss-víze­sésnél. Szállás Nyugat-Norvégiában, a fjordvidéken (2 éj).

8. nap: Bergen

Egész napos kirándulás Bergenbe, a fjordvidék gyönyörű fekvésű főváro­sába. A város leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­gei: az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képező rakparti házsor (a hanza időkből származó Bryggen), a Hansa Múzeum, a dóm, az akvá­rium, a Bergenhus erőd, a halpiac és a kilátóhelyek.

9. nap: Hardanger-fjord, Vöringfoss-vízesés, Hardanger-fennsík

Utazás csodálatos tájakon keresztül Svédország irá­nyába. Átkelés a Hardanger-fjordon a 2013-ban átadott Hardanger-hídon, Norvé­gia leghosszabb függő­hídján. Fotó­szünet, majd tovább a festői Mabödal-kanyo­non keresztül a Vöringfoss-víz­esés­hez (a leghí­resebb Norvé­giában). Utazás a Hardanger-fennsík hold­béli tájain át (fotó­szü­netek). Szállás egy Göteborgtól északra fekvő kis­vá­rosban (1 éj).

10. nap: Göteborg, Helsingör, Koppenhága

Is­mer­ke­dés Göteborggal, Svéd­or­szág második leg­na­gyobb váro­sával. To­vább­uta­zás Helsingborg­ba, majd komp­át­kelés Dáni­ába. Hamlet váro­sában, Helsingör­ben séta a hatal­mas Kronborg várkas­tély­hoz. Érkezés Koppen­hágába a délu­táni órákban, is­mer­ke­dés a dán fővá­rossal, szállás (1 éj).

11. nap: Koppenhága

Vá­ros­né­zés Koppenhágában, „Észak Párizsában". A leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­gek: a királyi palota (Amalienborg), a kis hab­leány szobra, a Vá­ros­háza tér, a Par­la­ment, a bájos Nyhavn negyed – az egykori kikötő, a sé­tá­ló­ut­cák a rengeteg üzlettel és kávé­házzal stb. Napköz­ben lehe­tő­ség lesz séta­ha­jó­zásra is a várost átszelő csatornákon.
Délután búcsú Koppen­hágától, utazás Rödbybe, komp­át­kelés Német­or­szágba. To­vább­uta­zás Ham­burg irányába, tran­zit­szál­lás Hannover kör­nyé­kén (1 éj).

12. nap:

Hazautazás a Hannover – Kassel – Nürnberg – Passau – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

hajókirándulás a fjordvidéken
hajókirándulás a fjordvidéken

Képgaléria

Prága: a Károly-híd

Prága: az óváros téren álló Týn-templom

Drezda: a Zwinger udvara

Drezda: pillantás az uralkodói kastélyra

Malmő főtere

a malmői városháza

Vadstena vára a Vattern-tó partján

pillantás a Lovagok szigetére Stockholmban

a városháza épülete Stockholmban

Stockholm főtere, a Stortorget

Stockholm: tőzegtetős ház a skanzenben

az uppsalai székesegyház

a városháza épülete Oslóban

Oslo: a királyi palota épülete

a parlament épülete Oslóban

az oslói operaház modern épülete

a Nobel Palace Oslóban

Oslo: a Viking Hajók Múzeuma – részlet

a lenyűgöző szoborpark Vigeland alkotásaiból Oslóban

a lenyűgöző szoborpark Vigeland alkotásaiból Oslóban – részlet

panoráma Oslóra a Holmenkollen sísánc tetejéről

Torpo új és régi temploma

jellegzetes norvég árbóctemplom Torpóban

útban a Sogne-fjord felé

hajózás a Sogne-fjordon

falucska a Sogne-fjord mentén

táj a Naeröy-fjordnál

a látványos Twindefoss-vízesés Norvégiában

kilátás Bergenre

Bergen, a norvég fjordvidék fővárosa

Bergen rakparti házsora, a Bryggen

halpiac Bergenben

a festői Mabödal-kanyon

Norvégia leghíresebb vízesése, a Vöringfoss

holdbéli táj a Hardanger-fennsíkon

„troll-őr” a Hardanger-fennsíkon

lapp kunyhó a Hardanger-fennsíkon

Göteborg XIX. század végi házai

Kronborg hatalmas várkastélya Helsingörben

Koppenhága: VII. Frigyes lovasszobra

a Nyhavn kikötő színes házai Koppenhágában

a Márvány-templom Koppenhágában

Rosenborg kastélya Koppenhágában

Rosenborg kastélya Koppenhágában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu