NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS I.

NAGY SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS I.

Dél-Európa / Olaszország
nagyrészt 4*-os szállodák
Segesta 2400 éves temploma
204.900 Ft-tól 229.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

9 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. 1 éj­sza­ka a 9. napon a hajón, két­ágyas, für­dő­szo­bás kabinokban.

Megjegyzés: Az áprilisi csoportnál az 1. éj­sza­kát egy 3 csillagos szállodában tudtuk foglalni. A többi szállás a fenti leírás szerint.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió. (Olasz­or­szág­ban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svéd­asztalt jelentenek.)
Figyelem: A hajón történő utazás alatt (a 9. nap estéjétől a 10. nap reggeléig) a részvételi díj és a fél­pan­ziós felár nem tartalmaz étkezést, de a hajó éttermében ter­mé­sze­te­sen lesz lehe­tő­ség vacsorázni, illetve reggelizni.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 8-18. (húsvét) 204.900 Ft
2017. szept. 30 - okt. 10. 229.900 Ft
2017. okt. 26 - nov. 5. 209.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Palermóból Nápolyba, a 10 éj­sza­kai szál­lást, 9 reggelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az indulástól az érkezésig, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:44.700 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:80.400 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 16 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: keresztül az olasz csizmán

Utazás keresztül az olasz csizmán a Firenze – Or­vie­to – Caserta – Cosenza út­vo­na­lon szép tájakon ke­resz­tül. Szállás a csizma orrában, Cosenza váro­sában vagy kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Scilla, Messina

To­vább­uta­zás Calabria gyönyörű tájain keresztül egy kü­lön­le­ges fekvésű városkába, Scillába. Közös séta a tör­té­nel­mi óvárosban, lehe­tő­ség a Tirrén-tengerbe nyúló félszigeten fekvő erőd meg­te­kin­té­sé­re. Az erőd­ből pazar pano­ráma nyílik a calabriai partvidékre és Szicília keleti partjaira. Tiszta időben a Lipari-szigetek is látszanak. Ezt követően kompátkelés Szi­cíliá­ba a Messinai-szoroson, is­mer­ke­dés Messi­ná­val, Szicília harmadik leg­na­gyobb városával, majd to­vább­uta­zás. Szállás Szicília északkeleti részén, egy ten­ger­par­ti kis­vá­rosban, Milazzóban (2 éj).

4. nap: Lipari-szigetek

Pihenés, szabad program a Tirrén-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Milazzóban.
Fakultatív program: Lipari-szigetek
Kirándulás az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Lipari-szigetekhez. A vulkanikus szigetek közti hajó­zás során végig szép, érdekes tájakban gyö­nyör­köd­he­tünk. A program során 2-3 órát töltünk majd a szi­get­cso­port leg­na­gyobb településén, Lipariban (Li­pa­ri szigetén). Közös séta a han­gu­la­tos óvárosban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban, majd sza­bad­idő.
A délután nagy részét a szomszéd szigeten, Vol­ca­nón töltjük, ahol lehe­tő­ség lesz a híres iszap­für­dő kipróbálására vagy felgyalogolni a vulkán kráteréhez (meseszép pano­ráma a szigetvilágra).
A program kb. 8 órás, 9-kor indul a hajó Milazzóból, és délután 5 körül érkezik vissza.
A fakultatív program ára: 12.900 Ft.

5. nap: Taormina, Etna

Utazás Taorminába. Szicília talán legnépszerűbb tu­risz­ti­kai attrakciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlványán fekszik (pano­ráma az Et­ná­ra). Séta a városban, a Csontváry által is meg­fes­tett görög színház meg­te­kin­té­se.
Ezután kirándulás az Etnához. Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol holdbéli tájak várják a turistákat. A 2000 méter magasan fekvő parkolóból lehe­tő­ség lesz felmenni felvonóval a csúcs közelébe, körülbelül 2500 méteres magasságig.
Szállás egy Cataniától északra fekvő ten­ger­par­ti üdülőhelyen (2 éj).

6. nap: Noto, Siracusa

Utazás a sziget legdélibb ré­szé­be, Notóba, Szicília leg­szebb barokk váro­sába (UNESCO vi­lág­örök­ség). A régi Noto városát 1693-ban egy földrengés pusz­tí­tot­ta el, az új Noto az ezt követő évtizedekben épült fel egységes stílusban, neves művészek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. Notót szokták nevezni a barokk városok prototípusának is.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görögország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műemléke emlékeztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.

7. nap: Piazza Armerina, Agrigento

Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzetméternyi padlómozaikjai világhírűek, és bepillantást engednek az ókori római életmódba. Délután lá­to­ga­tás Agrigentóban a híres Templomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapították Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból származnak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (2 éj).

8. nap: Erice, Segesta, Monreale

Utazás Ericébe, mely egy csodálatos fekvésű kis­vá­ros Szicília nyugati részén. A kö­zép­ko­ri han­gu­la­tú település a tengerpart közelében, egy 700 méter magas hegy tetején talál­ható (normann kori vár, Chiesa Matrice – a város gyönyörű főtemp­loma, romantikus sikátorok, le­nyű­gö­ző pano­ráma a part­vi­dék­re). Kora délután az ókori Segesta város kiváló állapotban fennmaradt 2400 éves dór temp­lomához látogat a csoport. Visszaútban Palermóba pihenő Monrealéban, a világhírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű mozaikok).

9. nap: Cefalú, Palermo

Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kis­vá­rosban, mely egy hatalmas sziklatömb tövében fekszik a ten­ger­parton (han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri városközpont, erőd­sze­rű normann-kori bazilika). Ezután vá­ros­né­zés Pa­ler­mó­ban, Szicília főváro­sában: szé­kes­egy­ház, Nor­mann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo ki­kö­tő­jé­ből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, két­ágyas kabinokban (1 éj).

10. nap: Montecassino, Tivoli (Hadriánus villája)

Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban, indulás autó­busszal hazafelé. A Nápoly – Róma autópálya mentén az egyik fő látvá­nyosság Montecassino bencés apátsága egy 500 méter magas hegycsúcson. Az első nagy szerzetesrend, a bencések anyaintézetét még 529-ben alapította Szt. Benedek. Látogatás a kolostortemp­lomban, gyö­nyör­kö­dés a fentről nyíló panorámában.
Kora délután a Róma melletti Tivoliban Hadriánus római császár palota együttesének mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg (gyönyörű mediterrán környezet), majd to­vább­uta­zunk a közép-olaszországi szállo­dá­ba (1 éj).

11. nap:

Hazautazás a Firenze – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Erice normann-kori vára
Erice normann-kori vára
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu