NÉGY ÉJ VELENCÉBEN

barangolás egy mesevárosban és strandolás az Adriai-tengernél

NÉGY ÉJ VELENCÉBEN

barangolás egy mesevárosban és strandolás az Adriai-tengernél

Dél-Európa / Olaszország
a Rialto híd Velencében
122.700 Ft
online jelentkezés lezárva
5 nap / 4 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

4 éj­sza­ka egy 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban (tv, telefon). A szálloda Velence-Lido szigetének köz­pontjában talál­ható, ahonnan mind a ten­ger­par­ti strand, mind a vapo­retto-állomás rövid sétával elérhető. A 10-20 percenként közlekedő vapo­rettókkal percek alatt Velence köz­pontjába, a Szent Márk térre lehet jutni.

Ellátás

Büféreggeli. (A haza­uta­zás reggelén a komp 7 óra körül indul, ezért a szálloda ezen a napon a reg­gelit hideg­csomag­ként adja.)
Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tar­tal­maz. (A szálloda kör­nyé­kén, illetve a meg­tekin­tett ne­ve­zetes­sé­gek köze­lében több­féle étke­zési lehe­tő­ség van, a ki­vá­lasz­tás­ban az idegen­vezető ter­mé­sze­te­sen segít­séget nyújt.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. júl. 24-28. 122.700 Ft
2017. aug. 6-10. 122.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a kompátkelést Velence-Lido szigetére és vissza, a 4 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat és a vapo­rettó­jegyeket.

Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 11 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Velence

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Velence út­vo­na­lon. Érkezés Velencébe a délutáni órákban. Kompátkelés Velence-Lido szi­ge­tére az autó­busszal, a szállodai szobák elfog­la­lása (4 éj). Esti séta a Szent Márk téren és kör­nyé­kén.

2. nap: Velence

Hajózás a Canal Grandén, a város főútvonalán, ahol a leg­szebb paloták talál­hatók. Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges hangu­latával és leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Frari temp­lom, Rialto híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Cam­pa­ni­le, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). Le­he­tő­ség a világhírű Accademia képtár közös meg­te­kin­té­sé­re.

3. nap: Velence, Murano, Burano, Torcello

Szabad program. Strandolás az Adriai-tengernél, il­let­ve ba­ran­go­lás Velence sikátorain és csatornáin ke­resztül.
Idegenvezetőnkkel ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ség Murano, Burano és Torcello szigeteire. Murano a híres velen­cei üveg­gyártás köz­pontja, Bura­no egy bűbájos halász­falu a velen­cei lagú­nában, Torcello szigetén pedig egy ősi, 1000 éves ka­ted­rá­lis talál­ható.

4. nap: Velence

Szabad program. Strandolás az Adriai-tengernél, illet­ve ba­ran­go­lás Velence sikátorain és csatornáin ke­resztül.
Idegenvezetőnkkel to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség.

5. nap: Padova

Kompátkelés az autó­busszal a szárazföldre. Délelőtt is­mer­ke­dés Padovával, Szent Antal városával, a híres bazilika meg­te­kin­té­se, majd haza­uta­zás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Képgaléria

Velence: a Frari-templom

Velence: a Rialto híd a Canal Grandén

a Canal Grande, Velence fő közlekedési útvonala

a Szent Márk tér – részlet

a Campanile és a Szent Márk-székesegyház a Szent Márk téren

a Campanile, a Szent Márk-székesegyház harangtornya

Velence látképe a Campaniléből

a fenséges Sante Maria della Salute templom a Campaniléből

pillantás a velencei lagúnára és a San Giorgio Maggiore-szigetre

panoráma a Szent Márk-székesegyházra és a Doge palotára a Campaniléből

Velence irányítóinak egykori székhelye – a Doge palota

a Doge palota a lagúna felől

a Szent Márk-székesegyház a Doge palota udvaráról

a Sóhajok hídja

velencei gondolák, háttérben a San Giorgio Maggiore-sziget

Velence lagúnaparti sétánya és kikötősora

paloták a Canal Grande mentén

hangulatos kép a Canal Grandéról

hangulatos velencei csatorna

hangulatos velencei csatorna

a muranói San Donato-templom

Burano vidám, színesre festett házai

Padova dísztere, a Prato della Valle – részlet

a padovai Szent Antal-bazilika

Padova dísztere, a Prato della Valle, háttérben a Szent Antal bazilika tornyai

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu