NORVÉGIA - A FJORDOK VARÁZSA

NORVÉGIA - A FJORDOK VARÁZSA

Észak-Európa
Skandinávia
a Geiranger-fjord, a fjordok fjordja
346.300 Ft-tól 374.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­ről Oslo nemzetközi repülő­te­rére menet­rend szerinti, közvetlen repü­lő­já­rattal. Norvé­giában jó minő­ségű, lég­kon­dicio­nált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás

7 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió (bőséges büfé­reg­geli / vacsora) a körutazás során. Az oslói város­köz­ponti szál­lo­dá­ban (utolsó 2 éj­sza­ka) csak büfé­reg­geli. (A szálloda kör­nyé­kén sokféle étke­zési lehe­tő­ség van, a kivá­lasz­tásban az idegen­ve­zető ter­mé­sze­te­sen segít­séget nyújt.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 30 - jún. 6. 346.300 Ft
+ reptéri ill.
2017. jún. 20-27. 361.300 Ft
+ reptéri ill.
2017. júl. 13-20. 371.500 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 8-15. 374.900 Ft
+ reptéri ill.
2017. aug. 29 - szept. 5. 363.500 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 16.100 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a 7 éj­sza­kai szál­lást (a körút során fél­pan­zióval, az utolsó két oslói éjsza­kán büfé­reg­ge­livel), a helyi autó­buszos uta­zást, a komp­át­ke­lést a Stor-fjordon, a Hardanger-hídon való átkelés díját, a hajó­zást a Geiranger-fjordon és a Sogne-fjordon, a fenti progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést, vala­mint a belé­pő­je­gyeket az oslói Viking Hajók Múze­umába és a Fram Múze­umba. A részvé­teli díj az egyéb belé­pő­dí­ja­kat nem tartalmazza.

Egyágyas felár:97.800 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Mjösa-tó

Elutazás Ferihegyről Oslóba. Utazás északi irányba Norvégia leg­na­gyobb tava, a Mjösa-tó mentén, szállás egy tóparti kis­vá­rosban (1 éj).

2. nap: Lillehammer, Ringebu, Gudbrands-völgy

Utazás Lillehammerbe, az 1994-es téli olimpia váro­sába. Láto­gatás az Olim­piai Parkban, illetve lehe­tő­ség a Maihaugen szabad­téri nép­rajzi múzeum meg­te­kin­té­sé­re. A skanzen terü­le­tére hozott több mint 140 régi épület teljes kereszt­met­sze­tét adja a régi norvég vidéki életnek. A kora délutáni órákban szabad program Lillehammer han­gu­la­tos bel­váro­sában, majd to­vább­uta­zás észak felé. Pihenő Ringebuben, egy tipikus norvég árbóc­temp­lomnál. Tovább a Gudbrands-völgyön keresztül (sebes folyók, vízesések), szállás Közép-Norvégiában (1 éj).

3. nap: Trollok fala, Trollok útja, Ålesund

Utazás a vad­re­gé­nyes Roms-völgyön keresztül. Itt talál­ható Európa leg­ma­ga­sabb függő­leges szikla­fala, melyet a helyiek Trollok falának neveznek. Felka­pasz­kodás a Trollok útja meg­hök­ken­tő szerpentinjein.
Több fotószünet után a bájos Stor-fjord mentén haladva megér­kezés a szige­tekre épült Ålesundbe. Vá­ros­né­zés Norvégia egyik leg­szebb váro­sában, melynek turisz­tikai jelen­tő­ségét egy­részt csodá­latos fekvése adja (pano­ráma a fjor­dokra és a környező hegy­vi­lágra), más­részt Ålesund az európai szecessziós stílusú város­épí­té­szet egyik leg­szebb példája, mivel az 1904-es nagy tűz­vész után az egész várost ebben a stí­lusban épí­tették újjá. Szállás Ålesund központjában (1 éj).

4. nap: Geiranger-fjord, Briksdal-gleccser

Kompátkelés a Stor-fjordon, majd utazás a han­gu­la­tos Hellesylt faluba. Végig­ha­józás a fjordok fjord­jának neve­zett Geiranger-fjordon (gyönyörű víze­sések). Geirangerből to­vább­uta­zás Grotli irá­nyába (mese­szép pano­ráma a Geiranger-fjordra), majd leeresz­ke­dünk a Nord-fjordhoz. Délután ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ség a Briksdal-gleccserhez. A helyiek által troll autók­nak neve­zett korszerű jármű­vek kb. 700 méterrel a gleccser nyúlvá­nya előtt teszik ki az utasokat, ahonnan sétát tehetnek a Jostedal Gleccser Nemzeti Parkban, és közelről csodál­hatják meg a gleccsert (a Jostedal Gleccser Európa leg­na­gyobb össze­függő gleccsermezője).
Szállás a Jölster-tónál (1 éj).

5. nap: Boyum-gleccser, Sogne-fjord (séta­ha­jó­zás), Naeröy-kanyon, Bergen

Utazás lebilincselően szép tájakon keresztül a Sogne-fjordhoz. Útközben fotó­szünet a Boyum-gleccsernél. Pano­ráma hajó­ki­rán­du­lás a Sogne-fjordon, a világ leghosszabb és legmé­lyebb fjordján. A hajóút során több helyen magasból lezú­duló víze­sé­sekben gyö­nyör­köd­he­tünk. To­vább­uta­zás autó­busszal az elbű­vö­lően szép Naeröy-kanyonon keresztül Bergenbe, a fjord­vidék csodá­latos fekvésű főváro­sába. Vá­ros­né­zés Bergenben (az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képező rak­parti házsor, a hanza időkből szár­mazó Bryggen; a Bergenhus erőd; a kilá­tóhelyek stb.). Szállás Bergen kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Bergen, Hardanger-fjord, Vöringfoss-vízesés, Hardanger-fennsík

Délelőtt rövid szabad program Bergenben, majd utazás Oslo irányába. Átkelés a Hardanger-fjordon a 2013-ban átadott Hardanger-hídon, Norvégia leghosszabb függő­hídján. Fotó­szünet, majd to­vább­uta­zás a festői Mabödal-kanyonon keresztül a Vöringfoss-víze­séshez (a leghí­resebb egész Norvé­giában). Utazás a Hardanger-fennsík hold­béli tájain át (fotó­szünetek). Szállás Oslo központjában (2 éj).

7. nap: Oslo

Vá­ros­né­zés a norvég fő­vá­ros­ban (királyi palota, vá­ros­háza, par­la­ment, egyetem, Viking Hajók Múze­uma, Fram Múzeum, Vigeland Park, Holmenkollen sí­sánc stb.). A vá­ros­né­zést köve­tően szabad prog­ram, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra az Oslo környéki szigetek között.

8. nap: Oslo

A nap egy részét még Oslóban töltjük. Szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meglá­to­ga­tására. Délután transzfer az oslói repülő­térre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

Ålesund – panoráma az Aksláról
Ålesund – panoráma az Aksláról

Képgaléria

séta Norvégia legnagyobb tava, a Mjösa-tó partján

panoráma az Olimpiai Parkra Lillehammerben a síugrósánc tetejéről

a Maihaugen szabadtéri néprajzi múzeum – részlet

vidám norvég trollok

árboctemplom Ringebu-ben

sebes folyó a Gudbrands-völgyben

Európa legmagasabb függőleges sziklája, a Trollok fala

a Trollok útjának meghökkentő szerpentinje

Ålesund, panoráma az Aksla-hegyről

Ålesund, panoráma az Aksla-hegyről

Ålesund kikötője naplementekor

lenyűgöző panoráma a Geiranger-fjordra

a Geiranger-fjord, a fjordok fjordja

hajózás a Geiranger-fjordon

a Geiranger-fjord és a „Hét nővér” vízesés

a Briksdal-gleccser

a Briksdal-gleccser

útban a Sogne-fjord felé

hajózás a Sogne-fjordon

falucska a Sogne-fjord mentén

táj a Naeröy-fjordnál

kilátás Bergenre

Bergen, a norvég fjordvidék fővárosa

Bergen rakparti házsora, a Bryggen

halpiac Bergenben

a festői Mabödal-kanyon

Norvégia leghíresebb vízesése, a Vöringfoss

holdbéli táj a Hardanger-fennsíkon

„troll-őr” a Hardanger-fennsíkon

lapp kunyhó a Hardanger-fennsíkon

a városháza épülete Oslóban

Oslo: a királyi palota épülete

a parlament épülete Oslóban

az oslói operaház modern épülete

a Nobel Palace Oslóban

Oslo: a Viking Hajók Múzeuma – részlet

a lenyűgöző szoborpark Vigeland alkotásaiból Oslóban

a lenyűgöző szoborpark Vigeland alkotásaiból Oslóban – részlet

panoráma Oslóra a Holmenkollen sísánc tetejéről

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu