PÁRIZS, VERSAILLES, LOIRE-VÖLGYE I.

PÁRIZS, VERSAILLES, LOIRE-VÖLGYE I.

Nyugat-Európa
Franciaország
a Cher-folyóra épült Chenonceaux-i kastély
108.400 Ft-tól 116.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 20-25. 108.400 Ft
2017. máj. 18-23. 113.200 Ft
2017. jún. 16-21. 115.400 Ft
2017. aug. 6-11. 116.900 Ft
2017. aug. 25-30. 116.900 Ft
2017. szept. 14-19. 116.900 Ft
2017. okt. 19-24. 113.200 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:29.900 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:36.200 Ft
 
3. ágy kedvezménye:20.000 Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy a francia szál­lo­dák­ban a háromágyas szoba (1 franciaágy és 1 kü­lön­álló ágy) kissé szűkös lehet 3 főre.
Az augusztus 6-i csoport esetében a párizsi szálloda a 3. ágyat kizárólag 12 év alatti gyermek számára igazolja vissza.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs

Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims út­vo­na­lon a francia fő­vá­ros­ba. Útközben a francia gótika legé­rettebb alko­tá­sának tartott Reimsi Szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se. Itt koro­názták év­szá­za­do­kon keresztül a francia kirá­lyokat.
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. Rövid autó­buszos vá­ros­né­zés (Diák­negyed, Luxembourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egyetem, Pantheon, Szt. Mihály útja, Invali­dusok temp­loma stb.) után lá­to­ga­tás a Notre-Dame-ban, majd a gótika csodá­jaként emle­getett Sainte-Chapelle-t (Szent Kápolnát) nézzük meg.
Szállás Párizs elő­vá­ro­sában (3 éj).

3. nap: Párizs, Versailles

Kora délelőtt az autó­buszos vá­ros­né­zés folyta­tása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ talán leggaz­da­gabb múze­umába, a Louvre-ba láto­gatunk. A múzeum sok ezer műkincse közül a leghí­re­sebbek a Milói Vénusz (az ókori eszményi szépség megtes­te­sítője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája.
Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palo­tájának, a Versailles-i kastélynak a meg­te­kin­té­se követ­kezik. Pompás belső termei ma is bizo­nyítják a francia királyok egykori mérhe­tetlen gaz­dag­ságát. Lehetőség sétára a gyönyörű parkban is.
Fakultatív program: Az éj­sza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirándulás Párizs sugár­útjain keresztül a város egyik leghí­resebb negye­débe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazilikához.
A fakultatív program ára: 3.500 Ft (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Chambord, Chenonceaux, Amboise

Egész napos kirándulás a Loire-völgybe. Elő­ször lá­to­ga­tás a hatalmas Chambord-i kastélyban, majd a sokak által leg­szebbnek tartott kastélyt, a Chenonceau-i vízi­kas­télyt és parkját nézzük meg. Amboise, egy bájos kisváros a kö­vet­ke­ző állomás, ahol Leonardo da Vinci életének utolsó éveit töltötte.

5. nap: Párizs

Délelőtt is­mer­ke­dés a várossal az Eiffel-toronyból. Ezt köve­tően szabad program, vagy lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a Szajnán.
Kora délután indulás haza­felé, utazás a Reims – Metz – Saarbrücken út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szág­ban, a Rajna-vidéken (1 éj).

6. nap:

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: Párizsban és kör­nyé­kén a fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket / mú­zeu­mokat csoportok részére előre be kell foglalni, ami egyes esetekben csak 1-2 hónappal a lá­to­ga­tás előtt lehet­séges. Ezért a prog­ramok sorrendje ezek vissza­iga­zo­lásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

dicső korok emléke, a Diadalív
dicső korok emléke, a Diadalív

Képgaléria

Reims gótikus katedrálisa

a reimsi katedrális gótikus támpillérei és az érseki palota

az Eiffel-torony – több, mint 125 éve Párizs jelképe

az Eiffel-torony virágköntösben

az Eiffel-torony fényei

a Notre-Dame Párizsban

hajókirándulás a Szajnán, háttérben a Notre-Dame

a Louvre az üvegpiramissal – részlet

dicső korok emléke, a Diadalív

a Diadalív madártávlatból

a Carrousel diadalív, háttérben a Louvre és üvegpiramisa

az Invalidusok temploma és palotája

az Invalidusok temploma

a híres párizsi Operaház

a Szajna-part Párizsban – részlet

a Luxembourg-kert és palota

Párizs látképe a Montmartre-ról

a Chaillot palota (háttérben a Défense negyed) az Eiffel-toronyból

Párizs egy szelete az Eiffel-toronyból

a Sacré Coeur bazilika a Montmartre-on

a Sacré Coeur esti fényei

Párizs kávéházai és esti fényei – utcarészlet

a Versailles-i kastély és parkja

a Versailles-i kastély parkja – részlet

a Versailles-i kastély – részlet

a Latone szökőkút a Versailles-i kastély parkjában

a hangulatos Chenonceau-i kastély és parkja

Chenonceau kastélya

Amboise várkastélya madártávlatból

Amboise egyik sétálóutcája

a megannyi apró tornyú, hatalmas Chambord-i kastély

Chambord kastélya

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu