PÁRIZS, VERSAILLES, LOIRE-VÖLGYE II.

autóbusszal és repülővel

PÁRIZS, VERSAILLES, LOIRE-VÖLGYE II.

autóbusszal és repülővel

Nyugat-Európa
Franciaország
Chambord hatalmas kastélya
124.900 Ft-tól 134.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
7 nap / 6 éjszaka

MINDEGYIK IDŐPONT
BUSZOS ÉS REPÜLŐS
VÁLTOZATBAN IS!

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az alábbi időpontok mindegyike esetében az autó­buszos utazás helyett lehe­tő­ség van repülős utazás vá­lasz­tá­sára is. A repülővel utazók a 2. nap kora délutánjától a 6. nap kora délutánjáig tar­tóz­kod­nak az autó­buszos csoporttal. Az Air France előzetes menetrendje szerint a repülővel utazók a 2. napon kb. a déli órákban érkeznek meg Párizsba, illetve a 6. nap este indulnak el onnan. A találkozás a Fe­hér­vár Travel idegenvezetőjével és az autó­busszal érkező csoporttal Párizs központjában lesz (Lyoni pá­lya­ud­var) a vá­ros­né­zés megkezdése előtt. Reptéri transzfert és asszisztenciát biz­to­sí­tunk.

Az autó­busszal utazók számára a hosszú bu­szo­zás Magyarországtól Párizsig és vissza kényelmesebb így, hiszen a buszban fel­te­he­tő­en sok üres hely lesz. A repülőgéppel utazók felvétele a második napon és leszállítása a hatodik napon a buszos utasok számára csak néhány perces időveszteséget jelent, hiszen a találkozási hely útba esik Párizs központja felé menet.
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

1+1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Németországban és 4 éj­sza­ka Párizsban, 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 5-11. 124.900 Ft
2017. máj. 10-16. 130.500 Ft
2017. jún. 28 - júl. 4. 130.500 Ft
2017. júl. 17-23. 132.600 Ft
2017. aug. 13-19. 134.900 Ft
2017. szept. 6-12. 134.900 Ft
2017. szept. 21-27. 132.600 Ft
2017. okt. 11-17. 126.400 Ft

A repülős jelentkezés részleteihez kattint­son ide!

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:35.900 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:45.800 Ft
 
3. ágy kedvezménye:26.000 Ft
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a francia szál­lo­dák­ban a három­ágyas szoba (1 franciaágy és 1 kü­lön­álló ágy) kissé szűkös lehet 3 főre.
A május 10-i, a június 28-i és a szeptember 6-i csoportok esetében a párizsi szálloda a 3. ágyat kizárólag 12 év alatti gyermek számára igazolja vissza.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Néhány éve egyes párizsi autó­buszos cso­port­jainkat úgy indítjuk, hogy felár ellenében re­pü­lő­gép­pel is csatlakozhatnak utasaink a cso­portok­hoz. Az ilyen típusú repülős városlá­to­ga­tás előnye, hogy a helyszínen a Fe­hér­vár Travel autó­busza a repülős utasok számára is rendelkezésre áll, tehát nem kell sokat gyalogolniuk, metrózniuk.

1. nap:

Az autó­buszos utasok számára elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Né­met­or­szág­ban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs

Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims út­vo­na­lon a fran­cia fő­vá­ros­ba. Útközben az autó­buszos utasok számára a francia gótika legérettebb alkotásának tartott Reimsi Szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se. Itt ko­ro­náz­ták év­szá­za­do­kon keresztül a francia királyokat.
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. A re­pü­lő­gép­pel érkező utasok Párizs központja felé menet, a bel­vá­ros keleti részén, a Lyoni pá­lya­ud­varnál csat­la­koz­nak a csoporthoz. (Őket egy bérelt autó­busz szállítja a repülőtértől a Lyoni pá­lya­ud­varig.)
Rövid autó­buszos vá­ros­né­zés (Diáknegyed, Luxem­bourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egye­tem, Pantheon, Szt. Mihály útja stb.) után lá­to­ga­tás a Notre-Dame-ban, majd szabad program.
Szállás Párizs elő­vá­ro­sában (4 éj).

3. nap: Chambord, Chenonceaux, Amboise

Egész napos kirándulás a Loire-völgybe. Elő­ször lá­to­ga­tás a hatalmas Chambord-i kastélyban, majd a sokak által leg­szebbnek tartott kastélyt, a Chenon­ceau-i vízikastélyt és parkját nézzük meg. Amboise, egy bájos kisváros a kö­vet­ke­ző állomás, ahol Leonardo da Vinci életének utolsó éveit töltötte.

4. nap: Párizs, Versailles

Kora délelőtt az autó­buszos vá­ros­né­zés folytatása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ talán leggaz­dagabb múzeumába, a Louvre-ba látogatunk. A múzeum sok ezer műkincse közül a leghíresebbek a Milói Vénusz (az ókori eszményi szépség meg­tes­tesí­tője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája.
Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palotájának, a Versailles-i kastélynak a meg­te­kin­té­se következik. Pompás belső termei ma is bizonyítják a francia ki­rályok egykori mérhetetlen gaz­dagságát. Lehe­tő­ség sétára a gyönyörű parkban is.
Fakultatív program: Az éj­sza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirándulás Párizs sugárútjain keresztül a város egyik leghíresebb negyedébe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazilikához.
A fakultatív program ára: 3.500 Ft (ga­ran­tált in­du­lás).

5. nap: Párizs

Szabad program Párizsban, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel is­mer­ke­dés to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gekkel és híres mú­zeu­mokkal: a gótika csodájaként emlegetett Sainte-Chapelle (Szent Kápolna), az Orsay Múzeum – a XIX. század múzeuma a világ leggaz­dagabb impresszionista gyűjteményével, Rodin Múzeum, In­va­li­du­sok temp­loma Napóleon mo­nu­men­tá­lis sír­em­lé­ké­vel, la Défense negyed szupermodern épít­mé­nyei stb.

6. nap: Párizs

Délelőtt is­mer­ke­dés a várossal az Eiffel-toronyból, majd szabad program, lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a Szajnán. Kora délután elutazás Párizsból. A re­pü­lő­gép­pel utazók a Lyoni pá­lya­ud­varnál ki­száll­nak, számukra a délután hátralévő ré­szé­ben szabad program, majd késő délután egy bérelt busz fogja őket a repülőtérre szállítani. (Ide­gen­ve­ze­tőnk meg­mu­tat­ja a repülős utasoknak a pá­lya­ud­var cso­mag­meg­őrzőjét.)
Utazás a Reims – Metz – Saarbrücken út­vo­na­lon, szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).

7. nap:

Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: Párizsban és kör­nyé­kén a fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket / mú­zeu­mokat csoportok részére elő­re be kell foglalni, ami egyes esetekben csak 1-2 hó­nap­pal a lá­to­ga­tás előtt lehetséges. Ezért a progra­mok sorrendje ezek visszaigazolásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a Versailles-i kastély egyik fényűző terme
a Versailles-i kastély egyik fényűző terme

Képgaléria

Reims gótikus katedrálisa

a reimsi katedrális gótikus támpillérei és az érseki palota

az Eiffel-torony – több, mint 125 éve Párizs jelképe

az Eiffel-torony virágköntösben

az Eiffel-torony fényei

a Notre-Dame Párizsban

hajókirándulás a Szajnán, háttérben a Notre-Dame

a Louvre az üvegpiramissal – részlet

dicső korok emléke, a Diadalív

a Diadalív madártávlatból

a Carrousel diadalív, háttérben a Louvre és üvegpiramisa

az Invalidusok temploma és palotája

az Invalidusok temploma

a híres párizsi Operaház

a Szajna-part Párizsban – részlet

a Luxembourg-kert és palota

Párizs látképe a Montmartre-ról

a Chaillot palota (háttérben a Défense negyed) az Eiffel-toronyból

Párizs egy szelete az Eiffel-toronyból

a Sacré Coeur bazilika a Montmartre-on

a Sacré Coeur esti fényei

Párizs kávéházai és esti fényei – utcarészlet

a Versailles-i kastély és parkja

a Versailles-i kastély parkja – részlet

a Versailles-i kastély – részlet

a Latone szökőkút a Versailles-i kastély parkjában

a hangulatos Chenonceau-i kastély és parkja

Chenonceau kastélya

Amboise várkastélya madártávlatból

Amboise egyik sétálóutcája

a megannyi apró tornyú, hatalmas Chambord-i kastély

Chambord kastélya

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu