PRÁGA, BÉCS, POZSONY I.

3 nap - 3 főváros

PRÁGA, BÉCS, POZSONY I.

3 nap - 3 főváros

Közép-Európa / Csehország
4*-os szálloda
Európa egyik legrégibb hídja, a prágai Károly híd
38.300 Ft
online jelentkezés lezárva
3 nap / 2 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

2 éj­sza­ka 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. A szép, új 4 csil­la­gos szálloda egy Prága melletti kis­vá­rosban talál­ható (kb. 10-15 percre autó­busszal Prágától). A lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban tv, telefon, széf és ingyenes inter­net­kap­cso­lat, a tágas fürdőszo­bák­ban fürdőkád és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 15-17. (húsvét) 38.300 Ft
2017. jún. 3-5. (pünkösd) 38.300 Ft
2017. okt. 21-23. 38.300 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 2 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza az eset­le­ges belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:7.100 Ft
(2 vacsora)
 
Egyágyas felár:13.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Pozsony

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból 5.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Budapest – Tatabánya – Győr – Rajka út­vo­na­lon Pozsonyba, a szlovák fő­vá­ros­ba, ahol valaha közel 300 éven keresztül a magyar kirá­lyokat koro­názták. Elő­ször autó­busszal felme­gyünk a Duna fölé maga­sodó négy­tornyú várhoz, a város jelké­péhez (nagy­szerű pano­ráma). Ezt köve­tően közös séta, majd szabad program a szépen felú­jított óvárosban, ahol rengeteg magyar vonat­ko­zású műem­lékkel találkozhatunk.
Délután to­vább­uta­zás a Pozsony – Brno – Prága út­vo­na­lon a Prága környéki szállodába (2 éj).

2. nap: Prága

Prága az elmúlt években a világ egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb városává vált, köszön­heti ezt az európai fő­vá­ro­sok sorában egyedül­állóan érin­tetlen vá­ros­ké­pé­nek, a középkortól a szecesszióig szinte minden időszakot felölelő építészeti örökségének. Vá­ros­né­zés a cseh fő­vá­ros­ban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­mű­ve­sek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­há­zá­val, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sé­tál­has­sa­nak az ősi utcákon, vagy beüljenek valamelyik híres sörözőbe.

3. nap: Bécs

Utazás a Prága – Jihlava – Znojmo út­vo­na­lon Bécsbe. Is­mer­ke­dés az osztrák fővárossal az autó­buszból, majd séta a belvá­rosban, a Szent István-dóm meg­te­kin­té­se. Szabad program, lehe­tő­ség a Hofburg világ­hírű kincs­tá­rának vagy a Császári Lakosz­tá­lyoknak, esetleg valamely más múze­umnak a meglá­to­ga­tására.
Hazautazás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

Képgaléria

Pozsony jelképe, a vár

Pozsony: a régi városháza épülete

Pozsony: a Mihálykapu

a Nemzeti Színház díszes épülete Pozsony óvárosában

a neoklasszicista Prímási palota Pozsonyban

Prága: a Hradzsin tér a Szent Vitus katedrális tornyaival

a Szent Vitus-katedrális gótikus belsője

az Ulászló terem a Prágai Várban

Prága jelképe: a Károly híd

Európa egyik legrégebbi hídja, a prágai Károly híd

Prága tornyai a Károly hídról

a prágai Óváros tér a Týn templommal

séta Prága Óvárosában

a prágai Szent Miklós-templom az Óváros tér felől

Bécs: a Hofburg – az egykori császári palota

a bécsi Városháza épülete a 100 méter magas óratoronnyal

Bécs: a Természettudományi Múzeum

Bécs híres bevásárlóutcája, a Graben

a Hundertwasser-ház Bécsben

a bécsi Szent István-dóm

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu