PRÁGA, BÉCS, POZSONY II.

kirándulással Karlovy Varyba

PRÁGA, BÉCS, POZSONY II.

kirándulással Karlovy Varyba

Közép-Európa / Csehország
4*-os szálloda
Bécs: Hofburg – az egykori császári palota
49.900 Ft-tól 54.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

3 éj­sza­ka 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. A szép, új 4 csil­la­gos szálloda egy Prága melletti kis­vá­rosban talál­ható (kb. 10-15 percre autó­busszal Prágától). A lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban tv, telefon, széf és ingyenes inter­net­kap­cso­lat, a tágas fürdőszo­bák­ban fürdőkád és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 20-23. 49.900 Ft
2017. máj. 11-14. 52.500 Ft
2017. júl. 13-16. 52.500 Ft
2017. szept. 21-24. 54.900 Ft
2017. okt. 12-15. 51.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza az eset­le­ges belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:10.500 Ft
(3 vacsora, melyek egyike
egy prágai belvárosi étteremben lesz)
 
Egyágyas felár:20.800 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Pozsony

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból 5.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Budapest – Tatabánya – Győr – Rajka út­vo­na­lon Pozsonyba, a szlovák fő­vá­ros­ba, ahol valaha közel 300 éven keresztül a magyar kirá­lyokat koro­názták. Elő­ször autó­busszal felme­gyünk a Duna fölé maga­sodó négy­tornyú várhoz, a város jelké­péhez (nagy­szerű pano­ráma). Ezt köve­tően közös séta, majd szabad program a szépen felú­jított óvárosban, ahol rengeteg magyar vonat­ko­zású műem­lékkel talál­koz­hatunk.
Délután to­vább­uta­zás a Pozsony – Brno – Prága út­vo­na­lon a Prága környéki szállodába (3 éj).

2. nap: Prága

Prága az elmúlt években a világ egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb városává vált, köszön­heti ezt az európai fővá­rosok sorában egyedül­ál­lóan érin­tetlen vá­ros­ké­pé­nek, a közép­kortól a szecesszióig szinte minden időszakot felö­lelő építé­szeti örök­ségének. Vá­ros­né­zés a cseh fő­vá­ros­ban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­mű­vesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­házával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sétál­hassanak az ősi utcákon, vagy beüljenek vala­melyik híres sörözőbe.

3. nap: Karlovy Vary (Karls­bad), Prága

Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdő­váro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monar­chia idősza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délutáni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában.
Figyelem: A fél­pan­ziós felárat befi­ze­tőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvá­rosi étteremben lesz.

4. nap: Bécs

Utazás a Prága – Jihlava – Znojmo út­vo­na­lon Bécsbe. Is­mer­ke­dés az osztrák fővá­rossal az autó­buszból, majd séta a belvá­rosban, a Szent István-dóm meg­te­kin­té­se. Szabad program, lehe­tő­ség a Hofburg világ­hírű kincs­tá­rának vagy a Császári Lakosz­tá­lyoknak, esetleg vala­mely más múze­umnak a meglá­to­ga­tására.
Hazautazás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

Képgaléria

Pozsony jelképe, a vár

Pozsony: a régi városháza épülete

Pozsony: a Mihálykapu

a Nemzeti Színház díszes épülete Pozsony óvárosában

a neoklasszicista Prímási palota Pozsonyban

Prága: a Hradzsin tér a Szent Vitus katedrális tornyaival

a Szent Vitus-katedrális gótikus belsője

az Ulászló terem a Prágai Várban

Prága jelképe: a Károly híd

Prága tornyai a Károly hídról

Európa egyik legrégebbi hídja, a prágai Károly híd

a prágai Óváros tér a Týn templommal

séta Prága Óvárosában

a prágai Szent Miklós-templom az Óváros tér felől

a híres Grandhotel Pupp Karlovy Varyban

a gyógyító vizeiről híres Karlovy Vary

a Market Colonnade Karlovy Varyban

látkép a gyönyörű Karlovy Varyra

az Osztrák-Magyar Monarchia időszakára emlékeztető Karlovy Vary

Bécs: a Hofburg – az egykori császári palota

a bécsi Városháza épülete a 100 méter magas óratoronnyal

Bécs: a Természettudományi Múzeum

Bécs híres bevásárlóutcája, a Graben

a Hundertwasser-ház Bécsben

a bécsi Szent István-dóm

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu