PROVENCE-TÓL SAVOYÁIG

körutazás Délkelet-Franciaországban

PROVENCE-TÓL SAVOYÁIG

körutazás Délkelet-Franciaországban

Nyugat-Európa / Franciaország
3-4*-os szállodák
Pont du Gard – az ókori technika csodája
162.700 Ft-tól 182.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­auto­mata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olasz­or­szágban, 5 éj­sza­ka Franciaországban 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az orange-i szálloda 3 csil­la­gos, a többi pedig 4 csil­la­gos – kivéve az okt. 7-i csoportot, ahol a Lyon környéki szálloda is 3 csillagos.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív vacsora a 2. naptól.

Megjegyzés: A máj. 27-i és a szept. 9-i cso­portok­nál a vacsora az 5. napon nem a szál­lo­dá­ban, hanem egy (a szállodához közeli) önkiszolgáló étteremben lesz.

Figyelem: Odaútban a forgalom függ­vé­nyé­ben elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tran­zit­szál­lásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 22-29. 162.700 Ft
2017. máj. 27 - jún. 3. ** 179.800 Ft
2017. aug. 15-22. 179.800 Ft
2017. szept. 9-16. 182.900 Ft
2017. okt. 7-14. 162.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:34.500 Ft
(6 vacsora)
 
Egyágyas felár:79.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Franciaországnak olyan vidékeire kalauzoljuk el uta­sainkat, melyeket a magyar turisták még nem igazán fedeztek fel, holott az itteni ne­ve­zetes­sé­gek a leglátvá­nyosabbak közé tartoznak Európában. Ezért is drágábbak errefelé a szállodák, mint az ország más vidékein. Provence legfőbb látnivalói a Rhône folyó deltavidékén talál­hatóak, hiszen va­la­ha a Rhône volt a leg­fon­to­sabb összeköttetés az ország középső részei és a világkereskedelem fő­út­vo­na­lának számító Földközi-tenger között. Nem véletlen, hogy egy időben a pápáknak is ez a vidék volt a székhelye, és az sem, hogy a XIX. és XX. század olyan sok híres festője itt élt és al­ko­tott.
Az utazás vége felé nagyobb súlyt kapnak a ter­mé­sze­ti látnivalók, de ezeket megkoronázza a cso­da­szép környe­zetben fekvő Nagy Karthauz kolostor és az alpesi tó partján fekvő Annecy, melyet sokan Európa legbájosabb kisvárosának tartanak.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona (a **-gal jelölt időpontnál a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Kla­gen­furt – Udine – Mestre – Verona) út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: Marseille

Utazás az Olasz és a Francia Riviérán keresztül a gyönyörű fekvésű Marseille-be, Franciaország má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába. Séta az óvárosban (ka­ted­rá­lis, régi kikötő, vá­ros­háza, Szent János és Szent Miklós erődök stb.). Ezt követően lehe­tő­ség kis­vo­nat­tal felmenni a város jelképéhez, a Notre-Dame de la Garde bazilikához (káp­rá­za­tos pano­ráma a városra és a város környéki szigetekre). Szállás Orange váro­sában (3 éj).

3. nap: Avignon, Pont du Gard, Orange

Utazás a közeli Avignonba. A Rhône folyó partján fekvő város a XIV. században közel 70 évig a pápák székhelye volt, ebből a korból származnak leg­ér­té­ke­sebb műemlékei, melyek közül kiemelkedik a Pápák Palotája. Hatalmas méretei még a sokat látott turistákat is lenyűgözik. Séta a han­gu­la­tos óvárosban (kö­zép­ko­ri híd, ka­ted­rá­lis, vá­ros­háza stb.), majd lehe­tő­ség a Pápák Palotájának meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután a Pont du Gard meg­te­kin­té­se a kör­uta­zás egyik leg­na­gyobb élményét jelenti. A valaha 50 km hosszú római kori vízvezeték leg­épeb­ben megmaradt része a Gard folyó völgyét átívelő közel 300 méter hosszú híd, az ókori technika csodája.
Ezután lá­to­ga­tás Orange ókori színházában, melyet Európában a legépebben megmaradt római kori színháznak tartanak, majd fotószünet a város másik nagy nevezetességénél, a római időkből származó diadalívnél.

4. nap: Saint-Rémy, Les Baux, Tarascon vára, Arles

Kirándulás Avignontól délre. St-Rémy mellett fotó­szünet egy ókori diadalív és mauzóleum rom­jai­nál, majd Les Baux városkával is­mer­ke­dünk (a város adta a bauxit nevét). Les Baux Provence egyik leg­nagy­szerűbb látvá­nyossága, két részből áll: a me­re­dek hegytetőn lévő várromok és kö­zép­ko­ri rom­házak együtteséből, valamint a han­gu­la­tos lakott negyed kö­zép­ko­ri sikátoraiból.
Délután a Rhône mellett álló hatalmas Tarasconi várat nézzük meg (a várak vára), majd séta kö­vet­ke­zik Arles-ban, Van Gogh váro­sában. Lehe­tő­ség a római kori aréna meg­te­kin­té­sé­re.

5. nap: Lyon

Utazás a Rhône völgyében északi irányba. Vá­ros­né­zés Lyonban, Franciaország harmadik leg­na­gyobb vá­ro­sában, melynek nagyszerű óvárosa része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (Bellecour tér, reneszánsz negyed, Vá­ros­háza, Operaház, Notre-Dame de Four­vière bazilika stb.). Ezt követően sza­bad­idő, lehe­tő­ség múzeumlá­to­ga­tásra. Szállás Lyon kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Pérouges, Grenoble, Grande Chartreuse kolostor

Délelőtt egy időuta­zást teszünk a Lyon melletti Pérouges városkában, mely tökéletes példája a kö­zép­kor­ból szinte érintetlenül ránk maradt francia városoknak (több tör­té­nel­mi film forgatásának hely­szí­ne). Ezután utazás a Francia Alpok főváro­sába, Grenoble-ba. Séta a hatalmas hegyek között fekvő városban, lehe­tő­ség kabinos felvonóval felmenni a város fölé emelkedő Bastille erő­dít­mény­hez (gyö­nyö­rű pano­ráma).
To­vább­uta­zás a Chartreuse nevű hegységben talál­ható idillikus fekvésű karthauzi kolostorhoz, mely a rend alapító kolostora. A régi kolostorban érdekes múzeum mutatja be az egyik legszigorúbb sza­bá­lyok­kal bíró szerzetesrendet. Lehetőség könnyű tú­rá­zás­ra az új kolostorhoz, mely csak kívülről nézhető meg, hiszen a rend tagjai nem érint­kez­het­nek turistákkal. Szállás Chambéry köz­pont­jában (1 éj).

7. nap: Annecy, Chamonix

Séta a Francia Alpok legbájosabb kisvárosának tar­tott Annecy-ben (alpesi tó, csatornák a partjaikon kö­zép­ko­ri házakkal, temp­lomok, erődítmények, parkok és rengeteg virág). To­vább­uta­zás a Mont Blanc lábainál fekvő Chamonix-ba, is­mer­ke­dés a világhírű alpesi üdülőhellyel és környékével. Le­he­tő­ség könnyű túrázásra, illetve felvonóval egy kilátópont elérésére.
Ezután búcsú Franciaországtól, utazás az Olasz Al­po­kon, majd a Pó-síkságon keresztül. Szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

8. nap:

Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Verona – Mestre – Udine – Kla­gen­furt – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Grenoble – a Francia Alpok fővárosa
Grenoble – a Francia Alpok fővárosa

Képgaléria

Marseille kikötője a Notre-Dame de la Garde bazilikával

kilátás Marseille-re a Notre-Dame de la Garde bazilikától

a Rhône partján fekvő Avignon

az avignoni Notre-Dame a Pápák Palotája szomszédságában

Pont du Gard, az ókori technika csodája

Pont du Gard, a római kori vízvezeték

Orange ókori színháza

diadalív és mauzóleum St-Rémynél

a páratlan fekvésű Les Baux vára

Les Baux kisvárosa – részlet

Tarascon középkori vára

Arles római kori arénája

Arles utcái az Aréna felől

Lyon látképe a Fourviere bazilikától

a Notre-Dame de Fourviere bazilika Lyon fölött

a lyoni városháza

Perouges középkori főtere – részlet

időutazás Perouges középkori utcáin

Grenoble, a francia Alpok fővárosa

a hegyek között megbújó Grande Chartreuse kolostor

a Grande Chartreuse kolostor – részlet

Annecy városa a tó felől

Annecy romantikus kikötője

Annecy óvárosa – részlet

a szép fekvésű Chamonix

a 4810 m magas Mont Blanc

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu