RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS

RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS

Dél-Európa / Olaszország
4*-os szállodák
a Colosseum Rómában
124.700 Ft-tól 149.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Belvárosi behajtási engedéllyel

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Bologna vagy Firenze környékén 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

„A” jelű csoportok:
3 éjszaka Róma környékén egy 4 csillagos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

„B” jelű csoport:
3 éjszaka Rómában egy 4 csillagos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A szállodától a belváros tömegközlekedéssel kb. 25 perc alatt elérhető.

Ellátás

„A” jelű csoportok: Félpanzió.
A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli a tranzitszállásokon büfé, a Róma környéki szállodában pedig bővített kon­ti­nen­tális.

„B” jelű csoport: Büféreggeli, valamint a tranzitszálláson (1. és 5. este) 3 fogásos va­cso­ra. A római tartózkodás alatt (2-4. este) a részvételi díj nem tartalmaz vacsorát, de a szállodának van saját étterme, illetve Rómában számos étkezési lehetőség található.

(Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)

Időpontok

Részvételi díjak

2017. márc. 15-20. A 124.700 Ft
2017. ápr. 5-10. ** A 129.500 Ft
2017. ápr. 13-18. (húsvét) A 132.500 Ft
2017. máj. 10-15. A 134.000 Ft
2017. máj. 24-29. A 134.000 Ft
2017. máj. 31 - jún. 5. (pünkösd) A 134.000 Ft
2017. jún. 28-júl. 3. A 129.500 Ft
2017. aug. 23-28.** A 129.500 Ft
2017. szept. 6-11. A 135.400 Ft
2017. szept. 27 - okt. 2. A 135.400 Ft
2017. okt. 4-9. B 149.500 Ft
2017. okt. 11-16. A 132.500 Ft
2017. okt. 18-23. A 129.500 Ft
2017. okt. 28 - nov. 2. A 124.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást (beleértve a belvárosi behajtási engedélyt Rómában), az 5 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, (a „B” jelű csoportnál reggelivel + 2 vacsorával), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az indulástól az érkezésig, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

A részvételi díj tartalmazza a helyi ide­gen­ve­ze­tés díját is a Vati­káni Múzeu­moknál (több mint 2.000 Ft/fő), mert a tapasz­ta­latok szerint csak helyi idegen­ve­zető fogla­lá­sával kerül­hető el az akár több órás sorban állás.

Egyágyas felár:
(max. 4 szoba)
 
A
B
36.500 Ft
58.000 Ft
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
(a helyszí­nen fizetendő)
 
A
B
kb. 3 EUR
kb. 20 EUR
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna (a **-gal jelölt időpontoknál a Veszprém – Sárvár – Szombat­hely – Bucsu – Klagenfurt – Udine – Mestre – Bologna) út­vo­na­lon. Szállás Bologna vagy Firenze kör­nyé­kén 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).

2. nap: Firenze

Utazás az Appennineken keresztül Firenzébe. A nap nagyobbik részét a rene­szánsz művé­szetek „főváro­sában” töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri városházával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val stb. A közös program után sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Délután to­vább­uta­zás az olasz fővá­ros irányába, szállás Róma kör­nyé­kén (a „B” jelű csoport esetén Rómában), 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (3 éj).

3. nap: Róma

Egész napos program az örök városban: Szent Péter-szé­kes­egy­ház, Vati­káni Múze­umok a Sixtus-ká­pol­ná­val, Santa Maria Maggiore-bazilika, San Pietro in Vincoli-temp­lom, Colosseum és az ókori emlékek stb.

4. nap: Róma

Folytatódik a római vá­ros­né­zés: Spanyol lépcső, Trevi-kút, Piazza Navona, Pantheon, S. Maria Sopra Minerva-temp­lom, Gesú-temp­lom, II. Viktor Emánuel emlékmű stb. Ezt köve­tően sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.

5. nap: Róma

Ezen a napon még mód nyílik to­váb­bi római ne­ve­zetes­sé­gek meglá­to­ga­tá­sára: Szent Pál-bazilika, Lateráni-bazilika, Szent lépcső stb. A délu­táni órákban búcsú Rómától, indulás haza­felé. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).

6. nap:

Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontoknál a Bologna – Mestre – Udine – Klagenfurt – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Közép-Olasz­or­szág több váro­sában a turista­buszok alape­setben nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe. Ezt utasaink számára úgy próbáljuk kényel­me­sebbé tenni, hogy Rómában minden csopor­tunknak olyan behaj­tási enge­délyt vásá­rolunk („B” típusú enge­dély), amellyel a busz behajthat a belvá­rosba, és a főbb látni­valók köze­lében meg tud állni. Ez ugyan egy jelen­tősebb költség­növelő tényező (kb. 2.000 Ft/fő), de így a római vá­ros­né­zések sokkal kényel­me­sebbé válnak.

Firenze – a székesegyház a harangtornyával
Firenze – a székesegyház a harangtornyával

Képgaléria

gyönyörű panoráma Firenzére

Firenze: a Piazza della Signoria hatalmas szobrai

a Ponte Vecchio Firenzében

Firenze: a Székesegyház a harangtornyával

a Palazzo Vecchio Firenzében

Róma: a Szent Péter tér

Róma: a Szent Péter tér a bazilikával

Róma: a Colosseum

az egykor 50 ezer nézőt befogadó Colosseum

Róma: a Fórum Romanum – részlet

Róma: a Császári Fórumok – részlet

a Vatikáni Múzeumok épülete Rómában

Róma: a Trevi-kút

Róma: a Pantheon

a II. Viktor Emánuel emlékmű Rómában

a Szent Pál-bazilika Rómában

a Lateráni-bazilika Rómában

Róma: a Gesú-templom homlokzata

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu