SKANDINÁV FŐVÁROSOK, NORVÉG FJORDVIDÉK

Stockholm, Oslo, Koppenhága, Bergen és a fjordok

SKANDINÁV FŐVÁROSOK, NORVÉG FJORDVIDÉK

Stockholm, Oslo, Koppenhága, Bergen és a fjordok

Észak-Európa
Skandinávia
Norvégia leghíresebb vízesése, a Vöringfoss
333.000 Ft-tól 379.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­ről Stockholmba és Malmőből Buda­pest­re menetrend szerinti, közvetlen repü­lő­já­rat­tal, a helyszínen jó minőségű, lég­kon­dicio­nált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás

8 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos szintű) szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Bőséges büfé­reg­geli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. jún. 8-16. 333.000 Ft
+reptéri ill.
2017. júl. 1-9. 359.000 Ft
+reptéri ill.
2017. júl. 22-30. 379.000 Ft
+reptéri ill.
2017. aug. 19-27. 376.000 Ft
+reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 19.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a Hardanger hídon és az Öresund hídon való átkelés díját, valamint a belé­pő­jegyeket a stockholmi vá­ros­há­zába, az oslói Viking Hajók Múze­umá­ba és a Fram Múze­umba. A részvételi díj a séta­ha­jó­zásokat és az egyéb belé­pő­dí­ja­kat nem tar­tal­mazza.

Félpanziós felár:79.900 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:129.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Stockholm

Elutazás Ferihegyről Stockholm Skavsta repülőtérre. A megérkezést követően vá­ros­né­zés Európa egyik leg­szebb főváro­sában, mely több ezer szigetre épült (az óváros szűk utcácskái; a királyi palota; a Koro­názó­temp­lom; a Par­la­ment épülete; a vá­ros­háza, ahol a Nobel-díjasok bálját tartják stb.). Szállás Stockholm elő­vá­ro­sában (1 éj).

2. nap: Stockholm, Svéd tóvidék

Délelőtt szabad program Stockholmban, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. A kora délutáni órákban to­vább­uta­zás az Örebro – Karlstad út­vo­na­lon Norvégia irányába. Utunk Svédország leg­na­gyobb tava, a Vänern tó men­tén vezet. Szállás Karlstadban (1 éj).

3. nap: Torpo, fjordvidék

Átkelés Norvégiába, majd utazás a fjord­vidék felé egyre vad­re­gé­nyesebb tájakon keresztül. Útközben Torpó­ban megné­zünk egy jelleg­zetes norvég ár­bóc­temp­lomot. Szállás a Sogne-fjord kör­nyé­kén (1 éj) – a júniusi csoport esetében 2 éj.

4. nap: Sogne-fjord (séta­ha­jó­zás), Naeröy-kanyon, Bergen

Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a Sogne-fjordon, a világ leg­hosszabb és legmélyebb fjordján. A hajóút egy szakasza a szűk Naeröy-fjord, amely a magasból le­zú­duló vízesé­seiről híres. To­vább­uta­zás a vad­ro­mantikus Naeröy-kanyonon keresztül Bergenbe, a fjord­vidék csodálatos fekvésű főváro­sába. Vá­ros­né­zés a fjordok kapujának nevezett Bergenben, mely­nek leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­gei az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képező rakparti házsor (a hanza idők­ből származó Bryggen), a Bergenhus erőd, a hal­piac és a kilátó­helyek. Szállás Bergen kör­nyé­kén (a jú­ni­usi csoport esetében a Sogne-fjord kör­nyé­kén) – 1 éj.

5. nap: Hardanger-fjord, Vöringfoss-vízesés, Hardanger-fennsík, Oslo

Utazás csodálatos tájakon keresztül Oslo irányába. Át­ke­lés a Hardanger-fjordon a 2013-ban átadott Hardanger hídon, Norvégia leghosszabb függő­hídján. Fotó­szünet, majd tovább a festői Mabödal-kanyonon keresztül a Vöringfoss-víz­eséshez (a leghí­resebb egész Norvégiában). Utazás a Hardanger-fennsík hold­béli tájain át (fotó­szünetek). Szállás Oslo köz­pontjában (az augusz­tusi csoport esetén város­köz­ponton kívül) – 2 éj.

6. nap: Oslo

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a norvég fő­vá­ros­ban (királyi palota, vá­ros­háza, par­la­ment, egye­tem, Viking Hajók Múzeuma, Fram Múzeum, Vige­land Park, Holmenkollen sísánc stb.).
Délután szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, vagy séta­ha­jó­zásra az Oslo környéki szigetek között.

7. nap: Göteborg, Helsingör, Koppenhága

Utazás Svédország nyugati tengerpartja mentén déli irány­ba, útközben rövid séta Göteborg város­köz­pont­jában. Helsingborgból komp­átkelés Dániába.
Helsingörben, Hamlet váro­sában séta a hatalmas Kron­borg vár­kastélyhoz. Érkezés Koppen­hágába az esti órákban, szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

8. nap: Koppenhága, Öresund híd, Malmö

Délelőtt vá­ros­né­zés a dán fő­vá­ros­ban: Amalienborg palota – a dán királyi család reziden­ciája, a vá­ros­há­za, a Par­la­ment épülete, a bájos Nyhavn negyed – az egykori kikötő, a kis hableány szobra stb. Ezután szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a várost átszelő csatornákon.
A Dániát Svédországgal összekötő Öresund hídon (a híd a modern technika egyik csodája) átkelés Malmő­be, közös séta a belvá­rosban (Szt. Péter temp­lom, vá­ros­háza stb.). Szállás Malmö központjában (1 éj).

9. nap: Malmö

Rövid szabad program, majd transzfer a malmői repü­lő­térre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

a városháza épülete Oslóban
a városháza épülete Oslóban

Képgaléria

pillantás a Lovagok szigetére Stockholmban

a városháza épülete Stockholmban

Stockholm főtere, a Stortorget

Torpo új és régi temploma

jellegzetes norvég árboctemplom Torpóban

útban a Sogne-fjord felé

hajózás a Sogne-fjordon

falucska a Sogne-fjord mentén

táj a Naeröy-fjordnál

kilátás Bergenre

Bergen, a norvég fjordvidék fővárosa

Bergen rakparti házsora, a Bryggen

halpiac Bergenben

a festői Mabösrl-kanyon

Norvégia leghíresebb vízesése, a Vöringfoss

holdbéli táj a Harsrnger-fennsíkon

„troll-őr” a Harsrnger-fennsíkon

lapp kunyhó a Harsrnger-fennsíkon

Oslo: a királyi palota épülete

a parlament épülete Oslóban

az oslói operaház modern épülete

a Nobel Palace Oslóban

a városháza épülete Oslóban

Oslo: a Viking Hajók Múzeuma – részlet

a lenyűgöző szoborpark Vigeland alkotásaiból Oslóban

a lenyűgöző szoborpark Vigeland alkotásaiból Oslóban – részlet

panoráma Oslóra a Holmenkollen sísánc tetejéről

Göteborg XIX. század végi házai

Kronborg hatalmas várkastélya Helsingörben

Koppenhága: VII. Frigyes lovasszobra

a Nyhavn kikötő színes házai Koppenhágában

a Márvány-templom Koppenhágában

Rosenborg kastélya Koppenhágában

Rosenborg kastélya Koppenhágában

Malmő főtere

a malmői városháza

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu