SVÁJC, AZ ALPOK ORSZÁGA

SVÁJC, AZ ALPOK ORSZÁGA

Nyugat-Európa
Svájc
Fribourg, Svájc műemlékekben egyik leggazdagabb városa
95.500 Ft-tól 103.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás oda- és visszaútban egy tiroli szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
3 éj­sza­ka egy svájci szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az alpesi szálloda Közép-Svájcban talál­ható, egy tipikus svájci faluban, 3000 méter magas hegyóriások között.

Ellátás

Reggeli / fakultatív fél­pan­zió.
A reggeli a közép-svájci szál­lo­dá­ban bővített kon­ti­nen­tális, Tirolban pedig büfé. A vacsorák háromfogásosak.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 26 - máj. 1. 95.500 Ft
2017. máj. 18-23. 96.900 Ft
2017. máj. 21-26. 96.900 Ft
2017. jún. 6-11. 98.300 Ft
2017. jún. 18-23. 98.300 Ft
2017. júl. 12-17. 103.900 Ft
2017. júl. 23-28. 103.900 Ft
2017. aug. 6-11. 103.900 Ft
2017. szept. 5-10. 99.500 Ft
2017. szept. 10-15. 99.500 Ft
2017. szept. 17-22. 98.300 Ft
2017. okt. 3-8. 95.500 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:20.500 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:19.500 Ft
 
Gyerekkedvezmény:17.500 Ft
(12 év alatt)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Svájc Európa egyik leg­szebb országa. Szinte min­den megtalál­ható itt, ami a turisták számára vonz­erővel bír: varázs­latos alpesi tájak; kris­tály­tisz­ta vizű tavak; han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri kisvá­rosok; régi várak, ka­ted­rá­lisok; modern nagyvá­rosok stb. Sajnos a magyar utazók még nem igazán fedezték fel ezt a csodá­latos országot, ami­nek legfőbb oka abban a tényben rejlik, hogy Svájc nagyon drága ország. A köru­tazás során utasa­ink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelí­tőt, de az út leg­na­gyobb élmé­nye az Alpok fenséges hegy­világa lesz.

1. nap: Innsbruck

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol főváro­sában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf

Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Boden-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk ka­ted­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tartozó kolos­tor­könyvtár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad program. To­vább­uta­zás a schaffhauseni Rajna-vízeséshez (Európa leg­bő­vizűbb víze­sése). Délután is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvárosban és a Bahnhof­strassén, a világ egyik legelő­ke­lőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy vad­re­gé­nyes autó­úton, az Axen­strassén keresztül Uri őskan­tonba, a szállo­dához (3 éj). Útközben az altdorfi Tell Vilmos emlékmű meg­te­kin­té­se.

3. nap: Jungfrau, Trümmelbach-gleccser­víz­esések, Luzern

Utazás Interlaken érinté­sével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­ke­rekű vasúttal egy kilá­tó­pont eléré­sére. A pano­ráma egy életre szóló élmény. Délután a Trümmelbach-gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy belse­jében), majd utazás az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci városba, a gyönyörű fekvésű Luzernbe. Séta az óvárosban, a város jelké­pe­inek, a Kapellbrückének (kö­zép­ko­ri fedett fahíd) és az Orosz­lános emlék­műnek a meg­te­kin­té­se.

4. nap: Bern, Fribourg

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Utazás Bernbe, Svájc főváro­sába. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros az Aare folyó hajtű­ka­nyar­jában fek­szik. A leg­je­len­tő­sebb ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sése (medve­park, vá­ros­háza, pano­rá­ma­pontok, par­la­ment, órato­rony           

stb.), majd szabad program. To­vább­uta­zás Fribourg-ba, mely város lakóinak több­sége már fran­ciául beszél. A szép fekvésű Fribourg Svájc mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa. A vá­ros­né­zés után szabad program, majd vissza­uta­zás a szállodába.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Via Mala, Liechtenstein

Elutazás a szállodából a Szent Gotthárd-hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kan­ton­ba, az olasz Svájcba (több fotó­szünet út­köz­ben). Ticino jellem­zői a kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavak, part­ja­ikon medi­terrán növény­zettel, és a han­gu­la­tos, olaszos jellegű üdü­lő­vá­rosok. Délelőtt is­mer­ke­dés Luganóval, a Luganói-tó partján fekvő medi­terrán hangu­latú várossal. A közös séta után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­záson az elbű­völő Luganói-tavon. A hajóról – mind svájci, mind olasz felség­te­rü­letről – meg­cso­dál­hat­juk a part mentén hirtelen kiemel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tóparti ódon hangu­latú tele­pü­lé­seket és a dús, szín­pompás vege­tációt.
To­vább­uta­zás Graubünden kanton le­bi­lin­cselő alpesi tájain keresztül Liechtenstein irányába. Útközben pi­he­nő a Rajna világ­hírű szurdo­kánál, a Via Malánál. A késő délutáni órákban rövid séta Vaduzban, a mini­állam, Liechtenstein főváro­sában, majd átkelés Auszt­riába, utazás Vorarlbergen át a tiroli szállodába (1 éj).

6. nap: Rattenberg

Délelőtt séta egy kö­zép­ko­ri hangu­latú tiroli kis­vá­rosban, az Inn partján fekvő Rattenbergben (gyö­nyö­rű­szép plé­bá­niatemp­lom), majd haza­uta­zás a Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: a 3. és a 4. nap programja az időjárástól függően fel­cse­ré­lőd­het.

a Lauterbrunneni-völgy a Jungfrau környékén
a Lauterbrunneni-völgy a Jungfrau környékén

Képgaléria

Innsbruck: az óváros főtere az Aranytetővel

gyönyörű táj az Alberg-hágónál

St. Gallen favázas házai

St. Gallen katedrálisa

St. Gallen katedrálisa

a Rajna-vízesés Schaffhausen mellett

a Rajna-vízesés Schaffhausen mellett

Zürich belvárosa madártávlatból

Zürich: a Münster a Limmat folyó partján

a Tell Vilmos emlékmű Altdorfban

útban a Jungfrau felé – a Lungerni-tó

a Lauterbrunneni-völgy a Jungfrau környékén

a meseszép Lauterbrunneni-völgy

kilátás a Jungfrau-fogaskerekűről

panoráma a Kleine Scheideggnél, a Jungfrau fogaskerekű állomásán

tengerszem a Jungfrau környékén

pillantás az Eigerre

jellegzetes svájci fúvósbanda

a Jungfrau a Kleine Scheidegg felől

Luzern jelképe, a Kapellbrücke

Luzern városa a Kapellbrückéről – részlet

az Aare folyó kanyarulatában fekvő Bern

Svájc szép fekvésű fővárosa, Bern

a berni medvepark egyik lakója

Bern főutcája az óratoronnyal

Fribourg: pillantás a középkori alsóvárosra

Fribourg felsővárosa a Szent Miklós katedrálissal

Fribourg, Svájc műemlékekben egyik leggazdagabb városa

csodás táj a Szent Gotthárd-hágó útján

panoráma a Ticino völgyére

a mediterrán hangulatú Luganói-tó

pillantás Luganóból a San Salvatore hegyre

freskók a luganói Santa Maria degli Angioli templomban

a Rajna világhírű szurdoka, a Via Mala

a várkastély lábainál fekvő modern Parlament Vadúzban

panoráma az Innre Rattenberg várából

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu