THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA III.

lá­to­ga­tással Angkorba és környékére

THAIFÖLD - A TÁVOL-KELET VARÁZSA III.

lá­to­ga­tással Angkorba és környékére

Európán túl / Ázsia
4*-os (Kambodzsában 5*-os) szállodák
úszó piaci életkép
406.000 Ft-tól 422.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
15 nap / 12 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön és Kambodzsában lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repülési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken ál­ta­lá­ban jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás

9 éj­sza­ka + egy fél nap Thaiföldön 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 3 éj­sza­ka Kambodzsában 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szállodáknak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, mű­hol­das tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll utasaink rendelkezésére).

Ellátás

Büféreggeli, a 3., az 5., a 6., a 8. és a 9. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. naptól.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. febr. 23 - márc. 9.
 
# 2017. márc. 7-21.
 
2017. nov. 2-16. 422.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 112.100 Ft)
2017. nov. 23 - dec. 7. 422.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 112.100 Ft)
2017. nov. 28 - dec. 12. 406.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 118.200 Ft)

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 12 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5., 6., 8. és 9. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

# A februári és a márciusi csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Vacsora felár:56.500 Ft
(10 bőséges vacsora a 4. naptól)
 
Egyágyas felár:129.800 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 
Vízumdíj Kambodzsába:kb. 8.900 Ft
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok

Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pi­he­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok
Vacsora egy thai étteremben jellegzetes thai­földi ételekkel, közben pedig látvá­nyos jelmezekbe öltözött thai táncosok bemutatójában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.300 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

3. nap: Bangkok

Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műemlékeivel, egzotikumával óriási élmény az európaiak számára. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az Arany Buddha Templomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), valamint a Fekvő Buddha Templomot és kolostort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Templomával és a szemet gyö­nyör­köd­te­tő Hajnal Temploma. Ebéd egy helyi étte­remben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos fél­napos (3-4 órás) városnéző programokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom

Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszómedencéjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autóbuszos kirándulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot látogatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ közelébe (trópusi esőerdő). A második világháború idején a japánok egy vasút­vonalat építtettek itt az angol, ausztrál és más nemzetiségű hadifoglyaikkal. Az embertelen kö­rül­mé­nyek következtében több mint 100.000 ember vesztette életét a dzsungelben. A világhírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katonatemetőben és az egykori fogolytábor helyén berendezett em­lék­mú­ze­umban. Visszaútban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb buddhista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi

Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Látogatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palotaegyüttesben, mely a thai királyok nyári rezidenciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város év­szá­za­do­kon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civilizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosztották. A jó állapotban lévő romok a trópusi környe­zetben le­nyű­gö­ző hatást gyakorolnak a turistákra (temp­lomok, kolostorok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étteremben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építő­művészet szá­mos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővárosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Maj­om temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai

Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a za­rán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnépszerűbb Buddha ábrázolás Thaiföldön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli néprajzi múze­umban, ahol főleg fából és bambuszból készített helyi hasz­nálati tárgyakat mutatnak be.
Közép-thai­földi kirándulásunk fő állomása Sukhothai romvárosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai királyság a thai történelem első nagy korszaka volt. Az arany­korként emlegetett első független Thai Királyság fővárosának marad­vá­nyait tekinthetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított.
Ebéd egy helyi étteremben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Thaiföld skanzenje, Siem Reap (Kambodzsa)

A délelőtti programunk Thaiföld skanzenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabadtéri múzeuma. Az ország minden részéből hoztak ide épületeket, illetve Thai­föld legtöbb híres épületének másolatát is fel­épí­tették. A látogatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építészeti kin­csei­vel és néprajzával.
Ezt követően to­vább­uta­zás Kambodzsába, érkezés Siem Reapba az esti órákban, a szállodai szobák elfoglalása (3 éj).
Siem Reap városa Angkor ősi romjai közelében talál­ható, az utóbbi időben szinte a semmiből nőtt ki, s vált nagyon fontos turistaközponttá. Ma már több száz szálloda, szám­ta­lan étterem, bár, kávézó, üzlet talál­ható a városban.

8. nap: Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat

Angkor, a hatalmas Khmer Birodalom fővárosa a középkorban nagyobb volt bármelyik európai város­nál. Aztán az 1400-as években a thai seregek feldúlták, Angkor elnép­telenedett, az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A franciák fedezték fel ezt a csodát a XIX. század második felében, amely még romjaiban is le­nyű­gö­ző, a világon nagyon kevés tör­té­nel­mi emlék tesz ilyen benyomást a turistákra. Igazából egy kb. 200 négyzetkilométeres területen több tucat romterület van, ezek közül a leg­fon­to­sabbakat tudjuk megmutatni utasainknak.

Délelőtt az első programunk Angkor Thom (magyarul: a Nagy Város) meg­te­kin­té­se. Az Angkor Thom-ot kör­be­vevő város­fal kerülete 12 kilométer, a fal magassága 8 méter. A leg­ér­de­ke­sebb látnivalók a kö­vet­ke­zők: a Leprás Király Terasza (végig szép domborművekkel), az Elefántok Terasza, a királyi palota komplexum a Phimeanakas temp­lommal, a piramis­szerű Baphuon temp­lom és a fő látvá­nyosság, a Bayon szentély. Ez utóbbi kü­lön­le­gessége a szám­ta­lan torony, mindegyiknek a tetején 4-4 ti­tok­za­tosan mosolygó arc (óriási kövekből kifaragva).
Angkor Thom után a sokak által legjobban kedvelt Ta Prohm romterület következik. Valaha ez egy budd­hista temp­lomegyüttes volt, kü­lön­le­gessége abban áll, hogy az Angkort feltáró francia régészek itt a romokat meghagyták olyan állapotban, ahogy megta­lálták. A dzsungel fái, a fák gyökerei átszövik az egész épü­let­együt­test.
Ebéd egy helyi étteremben, majd a délutáni prog­ramunk Angkor Wat meg­te­kin­té­se, mely a leg­is­mer­tebb az itteni épít­mények közül. Ez a XII. században épült szentély állítólag a világ leg­na­gyobb vallásos építménye.
Az estét Siem Reapban töltjük, lehe­tő­ség lesz vá­sár­lás­ra, nézelődésre a város kiváló piacán, ahol főleg a turisták számára kínálnak viszonylag jó minő­ség­ben termékeket (óriási árubőség, kedvező árak).

9. nap: úszó falu a Tonle Sap tavon, Angkor Nemzeti Múzeum, Kambodzsai Kulturális Falu

Siem Reap közelében talál­ható a Tonle Sap tó, Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb tava. A tó mentén rengeteg ember él csónakokra épített faházakban, viskókban. Egy ilyen úszó faluval is­mer­ke­dünk dél­előtt egy kis hajó­ki­rán­du­lás keretében.
Ezt követően Siem Reapban meg­néz­zük az Angkor Nemzeti Múzeumot. A 2007-ben átadott kiváló mú­ze­um jó kiegészítést ad az Angkorban látottakhoz.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd kora délután pihe­nés a szál­lo­dá­ban (illetve annak úszó­me­den­cé­jé­nél). Ezután lá­to­ga­tást teszünk a „Kambodzsai Kultu­rális Falu” nevű tema­tikus parkban, ahol tulaj­don­kép­pen az egész országot megis­merhetjük néhány óra leforgása alatt: híres emberek viasz­figu­rái; jelenetek a történe­lemből; fontos építmények makett­jei; törzsek, népcso­portok falvai élet­nagy­ság­ban; show­műsorok, táncbe­mutatók – és mindez egy szép trópusi kertben.

10. nap: Banteay Srei

Délelőtt egy újabb Angkorhoz kapcsolódó lát­ni­va­ló­val is­mer­ke­dünk. Szép tájakon keresztül utazunk a Banteay Srei (magyarul: a Szépség Citadellája) nevű komplexumhoz. Különlegessége a rengeteg szép domborműben, kőfaragásban rejlik, szokták nevezni a khmer művészet ékszerdobozának is.
Ezt követően búcsú Kambodzsától, vissza­uta­zás Thai­földre, szállás Pattaya mellett, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

11. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert

Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülőhelye. Egy kis ízelítő ab­ból, amit a város kínál a turistáknak: kitűnő étter­mek, szórako­zóhelyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­központok, sportolási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg napfény, úszóme­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilométerre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vegetáción kívül elefánt show és thai folklór bemutató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szórakoztatja a látogatókat.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revüműsor a híres transzvesztita együttes előadásában.
A fakultatív program ára: 6.100 Ft (ga­ran­tált prog­ram).

12. nap: Pattaya, Samet-sziget

Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Samet szigetére, strandolási lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, ga­ran­tált indulás.

13. nap: Pattaya, Mini Sziám

Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei láthatóak Földünk leghíresebb épü­le­teinek kicsinyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, a maketteket nappali fény­ben és esti dísz­ki­vi­lá­gí­tás­ban is meg­cso­dál­hat­ják.

14. nap: Pattaya, Elefánt farm

Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefántháton, bemutatják a környék élővilágát egy rövid erdei séta keretében, majd ökörfogattal viszik vissza a látogatókat a farm központjába, az ebéd helyszínére.
A fakultatív program ára: 19.500 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thaiföldről.

15. nap:

Érkezés Buda­pest­re a reggeli órákban.

Bang Pa-In, a thai királyok egykori nyári rezidenciája
Bang Pa-In, a thai királyok egykori nyári rezidenciája

Képgaléria

az Arany Buddha Templom legendás szobra

Buddha-szobrok sora a bangkoki Fekvő Buddha Templomában

a Fekvő Buddha Templom 46 méter hosszú szobra

a bangkoki királyi palota – részlet

a bangkoki királyi palota – részlet

Bangkok: a Hajnal Temploma

kapuőrzők a Hajnal Templomának egyik bejáratánál

a Damnern Saduak úszó piac

a világhírű híd a Kwai folyó felett

a Bang Pa-In palotaegyüttes – egykori királyi rezidencia

Ayutthaya lenyűgöző romvárosa – részlet

Ayutthaya lenyűgöző romvárosa – részlet

Lopburi: a Majom-templom

a phitsanuloki Chinnarat Buddha

Phitsanulok – a Wat Mahathat

Sukhotai – az egykori főváros ősi emlékei

Buddha-szobor Sukhothai-ban

Thaiföld skanzenje – a Sanphet Prasat palota

Thaiföld skanzenje – a Dusit Maha Prasat palota

Thaiföld skanzenje – az Istenek Kertje

az Angkor Nemzeti Múzeum Siem Reapban

Angkor Thom déli kapuja

Angkor Thom – a Baphuon templom

Angkor Thom – kilátás a Baphuon templom felső teraszáról

Ta Prohm, a fák gyökereivel átszőtt templomegyüttes

a Ta Prohm romterület Angkorban – részlet

Angkor Wat, a világ legnagyobb vallásos építménye

úszó falu a Tonle Sap tavon

buddhista templom a Tonle Sap tavon

előadás a Kambodzsai Kulturális Faluban

Banteay Srei, Angkor „ékszerdoboza”

Banteay Srei, Angkor „ékszerdoboza”

részlet a Nong Nooch trópusi kertből

Samet-sziget fehér homokos partja

Mini Sziám – részlet

Mini Sziám – részlet

elefánt-show a farmon

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu