TIROL, BAJOR KASTÉLYOK, DOLOMITOK I.

TIROL, BAJOR KASTÉLYOK, DOLOMITOK I.

Közép-Európa
Ausztria
Neuschwanstein, az alpesi álomkastély
79.400 Ft-tól 89.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
6 nap / 5 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

5 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos, 3 csil­la­gos szín­vonalú alpesi szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (tv, telefon). A szobák többsége erké­lyes. A szálloda egy Innsbruck környéki faluban talál­ható, 2000 méter feletti hegyek között, nagy­szerű kilá­tással az Inn völgyére. A szállo­dához egy kis szabad­téri úszó­me­den­ce is tartozik.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 7-12. 79.400 Ft
2017. máj. 20-25. 81.900 Ft
2017. jún. 7-12. 83.100 Ft
2017. jún. 17-22. 83.100 Ft
2017. jún. 24-29. 86.000 Ft
2017. júl. 2-7. 86.000 Ft
2017. júl. 18-23. 88.200 Ft
2017. aug. 1-6. 89.900 Ft
2017. aug. 8-13. 89.900 Ft
2017. aug. 20-25. 89.900 Ft
2017. aug. 26-31. 89.900 Ft
2017. szept. 3-8. 89.900 Ft
2017. szept. 23-28. 85.600 Ft
2017. okt. 3-8. 81.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:18.800 Ft
(5 vacsora)
 
Egyágyas felár:16.200 Ft
(max. 4 szoba)
 
Gyerekkedvezmény:10.000 Ft
(14 éves korig)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Berchtesgaden – Sasfészek

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Berch­tes­gaden út­vo­na­lon. Láto­gatás a Sasfé­szekben, Hitler egykori vendég­há­zában. Az épület egy olyan hegy­csú­cson talál­ható, melyet csak a hegy belse­jében közle­kedő liften lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Csodá­latos a körpa­no­ráma a környező alpesi hegyvi­lágra. (Ha esetleg az időjá­rási viszo­nyok miatt a vendégház nem láto­gat­ható, akkor a Berchtesgaden melletti Königssee-n (Király-tó) lesz lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra.) Délután to­vább­uta­zás az Innsbruck környéki szállo­dába (5 éj).

2. nap: Innsbruck, Farkas-szurdok, Alpbach

Délelőtt vá­ros­né­zés a hatalmas hegyek között fekvő tiroli fő­vá­ros­ban, Innsbruckban (Mária Terézia utca, diadalív, Arany­tető, város­torony, Hofkirche, Hofburg). A vá­ros­né­zés után szabad program, majd lehe­tő­ség egy-két órás túrá­zásra a vad­re­gé­nyes Farkas-szurdokban. A késő délutáni órákban séta Alpbach-ban. Ezt a tiroli tele­pülést Ausztria leg­szebb falu­jának választották.

3. nap: Bajor kastélyok (Neuschwanstein, Linderhof), Oberammergau

Egész napos kirándulás a Bajor-Alpokba, a II. Lajos bajor király által épít­tetett alpesi álom­kas­télyok meg­te­kin­té­se.
Első megállónk Neuschwanstein kastélya. A kasté­lyok kasté­lyának (vagy az építé­szet és álom keve­ré­kének) neve­zett csupa torony és bástya épü­let­együt­tes egy magá­nyos szirt­fokon áll, egy alpesi tó köze­lében. A pompásan beren­dezett belső termek meglá­to­ga­tása, majd to­vább­uta­zás II. Lajos egyetlen befe­jezett kasté­lyához, a versailles-i Kis-Trianon palota mintá­jára épített neoro­kokó Linderhofi kastélyhoz. A kastély meg­te­kin­té­se után utazás Oberammergauba, mely kisváros a passió­já­té­kokról, a gyönyörű festett háza­iról és népmű­vé­sze­téről ismert (bájos rokokó temp­lom). Késő délután vissza­uta­zás Garmisch-Partenkirchenen keresztül a tiroli szállodába.

4. nap: Dél-Tirol, Brixen, Dolomitok

Utazás az Európa hídon és a Brenner-hágón keresztül az Olasz­or­szághoz tartozó Dél-Tirolba. Is­mer­ke­dés Brixennel (olaszul Bressanone), a tarto­mány ősi püspöki székvá­ro­sával, majd köru­tazás fotó­szü­ne­tekkel a Dolo­mitokban a Karer-tó – Karer-hágó – Pordoi-hágó – Grödner-völgy út­vo­na­lon. Az útvonal magában foglalja a Nagy Dolomitok Országút jó részét, mely a világ egyik leg­szebb hegyi útja.

5. nap: München, Kufstein

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Kirándulás Münchenbe, a bajor fő­vá­ros­ba. Vá­ros­né­zés (Isar-kapu, Vá­ros­háza, Szt. Mihály-temp­lom, Dóm, Residenz, Udvari serfőzde stb.). Kora délután szabad program, majd vissza­útban a szállo­dához lehe­tő­ség Kufstein várának meg­te­kin­té­sé­re, mely vár komor falai között valaha sok magyar szabad­sághős is rabos­kodott. Az egy­kori börtön celláin kívül a vár látvá­nyos­sága egy érdekes néprajzi múzeum is.
A fakultatív program ára: 5.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Krimmli-vízesés

Búcsú Tiroltól. Elutazás a szállodából a Gerlos-hágón keresztül Salzburg tarto­mányba. Európa egyik leg­ma­ga­sabb vízesé­sének, a Krimmli-vízesésnek a meg­te­kin­té­se. A víz 3 lépcsőben, 380 méter ma­gas­ból zúdul le hatalmas robajjal. Külön­leges élményt jelent, hogy a vízesés mentén kiala­kított turista­út­vo­na­lon fel lehet menni a vízesés felsőbb szint­jeihez.
To­vább­uta­zás a Salzach folyó gyönyörű völgyében, majd haza­uta­zás a Keleti-Alpokon keresztül a Schladming – Liezen – Semmering – Wiener Neustadt – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Innsbruck főtere az Aranytetővel
Innsbruck főtere az Aranytetővel

Képgaléria

a Berchtesgaden fölé magasodó Sasfészek

Innsbruck, a tiroli főváros

Innsbruck jelképe, az Aranytető

a vadregényes Farkas-szurdok – részlet

a vadregényes Farkas-szurdok – részlet

Alpbach – a virágos falu

Neuschwanstein, az alpesi álomkastély

kilátás Neuschwanstein kastélyából

Linderhof kastélya

séta a linderhofi kastélyparkban

Brixen óvárosa – részlet

a dóm Brixen főterén

a Dolomitok egy gyöngyszeme: a Karer-tó

a Karer-tó szikrázó napsütésben

felvonó a Pordoi-hágón

utazás a Dolomitok fenséges hegyvilágában

lenyűgöző panoráma a Grödner-völgy jelképével

München főtere a magasból

Kufstein vára az Inn völgye fölött

kufsteini utcarészlet

a Krimmli-vízesés alsó része

a Krimmli-vízesés alsó része

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu