TIROL, BAJOR KASTÉLYOK, DOLOMITOK II.

TIROL, BAJOR KASTÉLYOK, DOLOMITOK II.

Közép-Európa
Ausztria
Kufstein jelképe, a város fölé magasodó erőd
102.500 Ft-tól 118.600 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
8 nap / 7 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

7 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos, 3 csil­la­gos színvonalú alpesi szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (tv, telefon). A szobák több­sége erké­lyes. A szálloda egy Innsbruck környéki faluban talál­ható, 2000 méter feletti hegyek között, nagy­szerű kilá­tással az Inn völgyére. A szállo­dához egy kis szabad­téri úszó­me­den­ce is tartozik.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. máj. 28 - jún. 4. 102.500 Ft
2017. júl. 11-18. 118.600 Ft
2017. júl. 23-30. 118.600 Ft
2017. aug. 13-20. 118.600 Ft
2017. szept. 14-21. 109.700 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:26.300 Ft
(7 vacsora)
 
Egyágyas felár:22.700 Ft
(max. 4 szoba)
 
Gyerekkedvezmény:14.000 Ft
(14 éves korig)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Berchtesgaden – Sasfészek

Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Berch­tes­gaden út­vo­na­lon. Láto­gatás a Sasfé­szekben, Hitler egykori vendég­há­zában. Az épület egy olyan hegy­csú­cson talál­ható, melyet csak a hegy belse­jében közle­kedő liften lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Csodá­latos a körpa­no­ráma a környező alpesi hegy­világra. Délután to­vább­uta­zás az Innsbruck környéki szállodába (7 éj).

2. nap: Innsbruck, Farkas-szurdok, Alpbach

Délelőtt vá­ros­né­zés a hatalmas hegyek között fekvő tiroli fő­vá­ros­ban, Innsbruckban (Mária Terézia utca, diadalív, Arany­tető, város­torony, Hofkirche, Hofburg). A vá­ros­né­zés után szabad program, majd lehe­tő­ség egy-két órás túrá­zásra a vad­re­gé­nyes Farkas-szurdokban. A késő délutáni órákban séta Alpbach-ban. Ezt a tiroli tele­pülést Ausztria leg­szebb falu­jának választották.

3. nap: Bajor kastélyok (Neuschwanstein, Linderhof), Oberammergau

Egész napos kirándulás a Bajor-Alpokba, a II. Lajos bajor király által épít­tetett alpesi álom­kas­télyok meg­te­kin­té­se.
Első megállónk Neuschwanstein kastélya. A kasté­lyok kasté­lyának (vagy az építé­szet és álom keve­ré­kének) nevezett csupa torony és bástya épü­let­együt­tes egy magá­nyos szirt­fokon áll, egy alpesi tó köze­lében. A pompásan beren­dezett belső termek meglá­to­ga­tása, majd to­vább­uta­zás II. Lajos egyetlen befe­jezett kasté­lyához, a versailles-i Kis-Trianon palota mintá­jára épített neoro­kokó Linderhofi kastélyhoz. A kastély meg­te­kin­té­se után utazás Oberammergauba, mely kisváros a passió­já­té­kokról, a gyönyörű festett háza­iról és népmű­vé­sze­téről ismert (bájos rokokó temp­lom). Késő délután vissza­uta­zás Garmisch-Partenkirchenen keresztül a tiroli szállodába.

4. nap: Dél-Tirol, Brixen, Dolomitok

Utazás az Európa hídon és a Brenner-hágón keresztül az Olasz­or­szághoz tartozó Dél-Tirolba. Is­mer­ke­dés Brixennel (olaszul Bressanone), a tarto­mány ősi püspöki szék­vá­ro­sával, majd köru­tazás fotó­szü­ne­tekkel a Dolo­mitokban a Karer-tó – Karer-hágó – Pordoi-hágó – Grödner-völgy út­vo­na­lon. Az útvonal magában foglalja a Nagy Dolo­mitok Országút jó részét, mely a világ egyik leg­szebb hegyi útja.

5. nap: München, Kufstein

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Kirándulás Münchenbe, a bajor fő­vá­ros­ba. Vá­ros­né­zés (Isar-kapu, Vá­ros­háza, Szt. Mihály-temp­lom, Dóm, Residenz, Udvari serfőzde stb.). Kora délután szabad program, majd vissza­útban a szállo­dához lehe­tő­ség Kufstein várának meg­te­kin­té­sé­re, mely vár komor falai között valaha sok magyar szabad­sághős is rabos­ko­dott. Az egykori börtön celláin kívül a vár látvá­nyos­sága egy érdekes néprajzi múzeum is.
A fakultatív program ára: 5.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Schwaz – ezüstbánya, Tratzberg várkastély, Wattens – Swarovski Kristályvilág

Barangolás Tirolban. Látogatás Schwaz egykori ezüst­bá­nyá­jában, a kü­lön­le­ges föld alatti bánya­mú­zeum meg­te­kin­té­se. Ez a bánya 500 évvel ezelőtt Európa leg­je­len­tő­sebb ezüst­bányája volt, Schwaz pedig Ausztria második leg­na­gyobb városa. To­vább­uta­zás az Inn völgyében. A völgy felett már messziről jól látszik Tratzberg gyönyörű fekvésű rene­szánsz várkas­télya. Láto­gatás a gaz­dagon beren­dezett belső termekben. A nap zárá­saként Wattens-ben a meg­hök­ken­tően érdekes Swarovski Kristály­vi­lágot tekintjük meg.

7. nap: Alpesi túra

Pihenés az Alpokban. Idegenvezetőnk segít­sé­gével lehe­tő­ség könnyű túrázásra a szálloda kör­nyé­kén.

8. nap: Krimmli-vízesés

Búcsú Tiroltól. Elutazás a szállodából a Gerlos-hágón keresztül Salzburg tarto­mányba. Európa egyik leg­ma­ga­sabb víze­sé­sének, a Krimmli-vízesésnek a meg­te­kin­té­se. A víz 3 lépcsőben, 380 méter ma­gas­ból zúdul le hatalmas robajjal. Külön­leges élményt jelent, hogy a vízesés mentén kiala­kí­tott turis­taút­vo­na­lon fel lehet menni a vízesés felsőbb szint­jeihez.
To­vább­uta­zás a Salzach folyó gyönyörű völgyében, majd haza­uta­zás a Keleti-Alpokon keresztül a Schladming – Liezen – Semmering – Wiener Neu­stadt – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya – Buda­pest – Székesfe­hér­vár út­vo­na­lon. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

egy igazi modern különlegesség – kristályfelhők a wattensi Swarovski Kristályvilágban
egy igazi modern különlegesség – kristályfelhők a wattensi Swarovski Kristályvilágban

Képgaléria

a Berchtesgaden fölé magasodó Sasfészek

Innsbruck, a tiroli főváros

Innsbruck jelképe, az Aranytető

a vadregényes Farkas-szurdok – részlet

a vadregényes Farkas-szurdok – részlet

Alpbach – a virágos falu

Neuschwanstein, az alpesi álomkastély

kilátás Neuschwanstein kastélyából

Linderhof kastélya

séta a linderhofi kastélyparkban

Brixen óvárosa – részlet

a dóm Brixen főterén

a Dolomitok egy gyöngyszeme: a Karer-tó

a Karer-tó szikrázó napsütésben

felvonó a Pordoi-hágón

utazás a Dolomitok fenséges hegyvilágában

lenyűgöző panoráma a Grödner-völgy jelképével

München – az új városháza tornya a harangjátékkal

Kufstein vára az Inn völgye fölött

kufsteini utcarészlet

a Krimmli-vízesés alsó része

a Krimmli-vízesés alsó része

a Tratzbergi kastély reneszánsz udvara

a Swarovski kristályvilág parkja Wattensben

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu