ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A FRANCIA RIVIÉRÁN II.

ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A FRANCIA RIVIÉRÁN II.

Nyugat-Európa
Franciaország
pillantás Monacóra az Egzotikus Kertből
208.600 Ft-tól 219.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olasz­or­szágban egy szép 4 csil­la­gos szálloda lég­kon­dicio­nált, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szobáiban.
7 éj­sza­ka Cannes belváro­sában, egy szép 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, lég­kon­dicio­nált, két­ágyas (pótágyazható) für­dő­szo­bás szo­bák­ban (tv, telefon, széf, haj­szá­rí­tó). A szállo­dától Cannes sétá­ló­utcája 5 perc, a homokos ten­ger­par­ti strand pedig kb. 7-8 perc sétával érhető el.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. júl. 1-10. 208.600 Ft
2017. júl. 26 - aug. 4. 219.000 Ft
2017. szept. 1-10. 208.600 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (az indulástól az ér­ke­zésig), de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:56.300 Ft
(9 vacsora)
 
Egyágyas felár:89.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:56.000 Ft
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:
jelenleg
nincs érvényben
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)

Figyelem: A Francia Riviérán a szállodák Euró­pá­ban a legdrágábbak közé tartoznak, ezért a részvételi díj és a fél­pan­ziós felár is vi­szony­lag magas.

Mindenki hallott már a Francia Riviéráról vagy más néven a Côte d'Azurről, melynek neve valaha egybe­forrt a luxussal, a filmsztá­rokkal, a milli­omo­sok­kal. Európa egyik legnép­sze­rűbb tenger­part­járól van szó, köszön­hető ez a csodá­latos tájnak, a remek éghaj­latnak és a sok látni­va­lónak. Ez a prog­ramunk azoknak szól, akik a pihenés és stran­dolás mellett kul­tu­rá­lis és ter­mé­szeti látvá­nyos­ságokkal is szeret­nének meg­is­merkedni.

1. nap: Graz

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­var parko­lójából. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Veszprém – Sárvár – Szombat­hely – Bucsu – Graz út­vo­na­lon. Rövid séta Graz han­gu­la­tos belváro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség), majd to­vább­uta­zás az Alpokon át a Klagenfurt – Udine út­vo­na­lon. Tran­zit­szállás Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: Sanremo

Utazás a Pó síkságon, majd az Appenninek hegy­lán­cain keresztül az Olasz Rivi­érára. Pihenő San­re­móban, az Olasz Riviéra legele­gán­sabb üdü­lő­helyén, mely a világ egyik leg­fon­to­sabb virág­ter­melő vidékének központja (gyönyörű parkok, siká­to­ros óváros). To­vább­uta­zás Francia­országba, érkezés a cannes-i szállo­dába a késő délutáni órákban (7 éj).

3. nap: Marineland

Pihenés, illetve kirándulás az Antibes közelében fekvő Marinelandhoz, mely egész Európában egye­dül­állónak számító tengeri állat­vi­lágot bemutató szóra­koz­tató park (gyilkos bálna show, delfin show, akvá­rium, tenge­ré­szeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.).

4. nap: Monaco, Monte Carlo, Eze Village

Egész napos kirándulás Monacóba, a mini­államba, melynek csodá­latos fekvése örökké emlé­ke­zetes marad a turisták számára. Láto­gatás az Egzo­tikus Kertben, a ka­ted­rá­lisban, a világ­hírű Óceano­grá­fiai Múze­umban, séta az óváros szűk utcács­káin és a Hercegi Palota kör­nyé­kén. Délután is­mer­ke­dés Monte Carlóval, lehe­tő­ség a kaszinó meglá­to­ga­tására. Vissza­útban a szállo­dához pihenő Eze Village faluban, mely egy tenger feletti sziklára épült roman­ti­kus sas­fészek (kö­zép­ko­ri hangulat, pazar pano­ráma).

5. nap: Cannes, St-Tropez

Délelőtt is­mer­ke­dés Cannes-nal, a film­fesz­ti­válok váro­sával (ten­ger­par­ti sétány, kikötő, Fesz­tivál Palota stb).
Fakultatív program: Hajóki­rán­dulás a Francia Rivi­éra partjai mentén St-Tropez-be. A keskeny fél­szi­geten fekvő egykori csendes halász­falu a XX. században nyüzsgő üdülő­hellyé nőtte ki magát. Séta az óváros roman­tikus, szűk utcáin, a luxus­jach­tokkal zsúfolt kikö­tőben, a Place des Lices téren, és lehe­tő­ség felsé­tálni a XVI. századi cita­del­lához, vala­mint meglá­to­gatni a város híres modern mű­vé­sze­ti múze­umát, melyet egy ősi kápol­nában rendeztek be.
A fakultatív program (a hajójegy) ára: kb. 45 EUR (a helyszínen fizetendő).

6. nap: Antibes, St. Paul de Vence

Utazás Antibes-ba. Séta a sikátoros, mediterrán óvárosban, illetve az ősi várfa­lakon, majd lehe­tő­ség a Grimaldi várkas­télyban beren­dezett Picasso Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás a közeli St. Paul de Vence-ba. Ezt a hegyre épült, késő kö­zép­kor­ból fenn­maradt kisvá­rost az egyik leg­szebb provence-i tele­pü­lésnek tartják. Vissza­érkezés a szállo­dába délután 3 óra körül.

7. nap: Parfümgyár, Grand Canyon du Verdon, Moustiers Sainte-Marie

Pihenés, sza­bad­idő.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás az amerikai Grand Canyonra emlé­kez­tető Verdon-kanyonhoz, melyet Európai Grand Canyonnak is szoktak nevezni, mert sokak szerint ehhez fogható szép­ségű szurdok nincs még egy konti­nen­sünkön. Útközben egy parfüm­gyár meg­te­kin­té­se Grasse-ban, a francia parfüm­ipar központ­jában.
A délután folyamán lehe­tő­ség lesz pihe­nésre és fürdő­zésre a Sainte-Croix-tónál, vagy pedig ide­gen­ve­ze­tőnk az érdek­lő­dőkkel ellá­togat egy közelben fekvő kis faluba, Moustiers Sainte-Marie-ba. Ez a hegyek között megbúvó, idilli környe­zetben talál­ható bájos tele­pülés a hagyo­má­nyos provanszi kerá­mia­ké­szítés egyik ősi központja.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

8. nap: Nizza

Félnapos vá­ros­né­zés Nizzában, a Francia Riviéra főváro­sában. A város jellemzői a széles ten­ger­par­ti sétányok, a pálmafák, sok-sok virág, a szökő­kutak, a pompás paloták és a naper­nyőktől színes tenger­part. Séta a városban: Angol sétány, óváros, virág­piac, Bellanda Torony, Massena tér stb. Lehetőség a Chagall Múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.

9. nap: Milánó

Indulás hazafelé. Utazás az Olasz Riviérán és az Appen­nineken keresztül Milánóba, a dóm meg­te­kin­té­se, séta a belvá­rosban. Tranzit­szállás Olasz­or­szág­ban (1 éj).

10. nap: Klagenfurt

Hazautazás az Udine – Villach – Bucsu – Szom­bat­hely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Út­köz­ben is­mer­ke­dés Klagenfurt han­gu­la­tos város­köz­pont­já­val. Érkezés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) a nyit­va­tar­tások és az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

a Casino de Monte-Carlo épülete
a Casino de Monte-Carlo épülete

Képgaléria

Graz hangulatos belvárosa – részlet

Graz látképe a Schlossbergről (a Várhegyről)

Sanremo gyönyörű kaszinója

delfin show a Marinelandban

játékos delfinek a Marinelandban

gyilkosbálna show a Marinelandban

felejthetetlen látvány a monacói Egzotikus Kertből

az Egzotikus Kert Monacóban – részlet

pillantás Monacóra és Monte-Carlóra

Monte-Carlo jachtkikötője

a Casino de Monte-Carlo épülete

Monte Carlo kaszinója

Monaco – a Hercegi Palota

Monaco katedrálisa

Eze Village egy hangulatos utcája

Cannes: a Croisette sétány – részlet

a Croisette menti szabadstrand Cannes-ban

Cannes – a Fesztivál palota épülete

Saint-Tropez kikötője a citadellából

Antibes kikötője, háttérben a Fort Carré (Carré erőd)

a hegyre épült St. Paul de Vence

hangulatos lakóház St. Paul de Vence-ban

csodás táj a Grand Canyon du Verdonnál

a Sainte-Croix-tó a hegyek ölelésében

a hegyek között megbúvó Moustiers Sainte-Marie

Nizza régi kikötője

Nizza látképe a Bellanda Toronyból

Nizza – az Angol sétány menti szabadstrand

Nizza – a Massena tér

a lenyűgöző milánói dóm

Klagenfurt hangulatos sétálóutcája

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu