ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A GÖRÖG TENGERPARTON

5 csillagos szállodában

ÜDÜLÉS ÉS KULTÚRA A GÖRÖG TENGERPARTON

5 csillagos szállodában

Dél-Európa / Görögország
Szkiathosz szigetének szép fővárosa
195.000 Ft-tól 209.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
10 nap / 9 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éj­sza­kai buszozás.

Szállás

1+1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás oda- és vissza­útban Macedó­niában, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szep­tember 12-i csoportnál egy 4 csil­la­gos, a többi csoportnál pedig egy 5 csil­la­gos szállodát használunk.
7 éj­sza­ka Kamena Vourla központjában, a ten­ger­part­tól 100 méterre talál­ható 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szobák lég­kon­dicio­náltak, erkélyesek, tv-vel, te­le­fonnal, haj­szá­rí­tóval, minibárral fel­sze­reltek. A szállo­dához tartozik egy szép kert, ter­mál­vizes úszó­medencék, szauna, torna­terem, te­nisz­pálya.
Figyelem: A fenti szálloda Görögországban hi­va­ta­losan 5 csil­la­gos besorolású, de Nyugat-Európában inkább erős 4 csil­la­gos szintnek felelne meg.

Ellátás

Félpanzió / a reggeli mindenhol büfé, a vacsora a tran­zit­szál­lá­son 3 fogásos menü, a Kamena Vourla-i szál­lo­dá­ban pedig büfé (svédasztalos).

Időpontok

Részvételi díjak

2017. júl. 1-10. 204.000 Ft
2017. júl. 14-23. 209.000 Ft
2017. aug. 22-31. 204.000 Ft
2017. szept. 12-21. 195.000 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az indulástól az érkezésig, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Egyágyas felár:96.500 Ft
 
3. ágy gyerekkedvezménye:36.600 Ft
(12 éves korig)
 
2. gyerek kedvezménye:36.600 Ft
(12 éves korig – 4 ágyas szobában)
 
Tenger oldali szoba felára:32.100 Ft/fő
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy kiskorúak szülő nélküli utazása esetén közjegyző által hite­lesített, hivatalos angol fordí­tással ellá­tott ma­gyar nyelvű szülői hozzá­já­ruló nyilat­kozatot kérhet­nek a határon.
Az EU tagor­szágainak állam­polgárai érvényes, új típusú (kártyás) személyazo­nosító igazol­vánnyal vagy útle­véllel léphetnek be Görög­or­szágba, illetve Szerbiába és Macedóniába.

1. nap:

Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros

Átkelés Görögországba, utazás déli irányba. Út­köz­ben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphro­dité forrás, szikla­kápolna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­resebb csatá­jának színhelyén, a Thermopülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spártai katonák sírfel­irata). Szállás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti kis­vá­rosban, Kamena Vourlában (7 éj). A nap hátra­lévő ré­szé­ben pihenés a ten­ger­parton.

3. nap: Görög tengerpart

Szabad program, pihenés a ten­ger­parton.

4. nap: Hajókirándulás Szkiathoszra

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Szki­athosz­ra, mely a Szporádok sziget­csoport egyik gyöngy­szeme. Reggel 7 óra körül autó­buszos transz­fer a kb. 80 km-re lévő Achillion kikö­tőjébe, majd innen hajózás Szkiathosz szige­tére, amely kb. 2,5 órás hajó­úttal érhető el. A megér­kezés után is­mer­ke­dés a sziget szép fővá­rosával, majd stran­do­lási lehe­tő­ség Szkiathosz leg­szebb fürdő­he­lyén. A szigeten eltöl­tött időtartam kb. 5 óra. Vissza­hajózás Achillion-ba, onnan transzfer a szállo­dá­ba. Várható érkezés este 9 óra körül.
A fakultatív program ára: 12.900 Ft (min. 20 fő esetén).

5. nap: Delphoi

Kirándulás az ókori Görögország első számú jós­he­lyéhez, a csodá­latos környe­zetben fekvő Delphoi jósdához. A Parnasszosz-hegységben talál­ható szen­tély­együttes az ókori emberek képze­le­tében a világ közepét jelen­tette. Az ásatási terület mellett lévő múzeum az egyik leggaz­dagabb egész Görög­or­szágban. Vissza­érkezés a szállodába délután fél 4 körül.

6. nap: Athén

Reggeli után egész napos kirándulás Athénba. Autó­bu­szos vá­ros­né­zés (őrség­váltás, akadémia, egye­tem, Könyvtár, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Ezután közös séta az Akro­poliszon, majd a 2009-ben megnyi­tott új Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Ezután lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vényes utcáin.

7. nap: Meteorák, Kalambaka

Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás a Meteorák szikla­kolos­to­raihoz. A hatalmas sziklák tete­jére épült bizánci kolos­torok közül lehe­tő­ség lega­lább kettő meglá­to­ga­tására. Több fotó­szünet után szabad program a sziklák lába­inál fekvő han­gu­la­tos kis­vá­rosban, Kalambakában.
A fakultatív program ára: 7.300 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

8. nap: Lihas sziget

Pihenés a ten­ger­parton, fakultatív lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Lihas szigetre (a hely­színen fize­tendő – kb. 33 EUR, mely az ebédet is tar­tal­mazza).

9. nap: Thesszaloniki

Indulás hazafelé. Útközben is­mer­ke­dés Thesszalo­ni­kivel, Görög­ország második leg­na­gyobb váro­sával. Közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Galerius diadalíve, Szent György-rotunda, Szent Demeter-bazilika stb.), majd szabad program. Szállás Macedóniában (1 éj).

10. nap:

Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) fel­cse­ré­lőd­het.

Delphoi romjai – részlet
Delphoi romjai – részlet

Képgaléria

a Thermopülai emlékmű

ortodox templom Kamena Vourlában

Kamena Vourla látképe

Kamena Vourla tengerpartja

Szkiathosz fővárosa a hajóról

szkiathoszi hangulat

gyönyörű strand Szkiathosz szigetén

Szkiathosz látképe

gyönyörű strand Szkiathosz szigetén

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi, az ősi jóshely – részlet

Delphoi – a múzeum egy részlete

Athén – őrök a Parlament előtt

Athén – a Zeusz-templom, háttérben az Akropolisszal

az Erechteion az Akropoliszon

az Erechteion a kariatidák csarnokával

Athén látképe az Akropoliszról

Héphaisztosz dór stílusú temploma Athénban

a Meteorák lenyűgöző vidéke

a Meteorák sziklakolostorai

a Meteorák sziklakolostorai

Meteorák – a Varlaam-kolostor

Meteorák – egy kolostor udvarának részlete

Thesszaloniki tengerpartja a híres Fehér toronnyal

Thesszaloniki – a Szt. Demeter bazilika

Thesszaloniki – a Szt. Demeter bazilika belső részlete

Galerius diadalíve Thesszalonikiben

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu