USA - KELETI-PART II.

kirándulással a Niagarához és Torontóba

USA - KELETI-PART II.

kirándulással a Niagarához és Torontóba

Európán túl
Amerika
Massachusetts állam parlamentje Bostonban
585.000 Ft-tól 692.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
12 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

8 amerikai és 2 kon­ti­nen­tális reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. ápr. 30 - máj. 11.
 
2017. máj. 16-27. 585.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 105.500 Ft)
2017. jún. 3-14. 585.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 115.500 Ft)
2017. jún. 19-30. 625.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 115.500 Ft)
2017. júl. 26 - aug. 6. 692.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 120.200 Ft)
2017. szept. 10-21. 625.000 Ft
+ reptéri ill. (kb. 115.500 Ft)

A reptéri illeték a jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 10 éj­sza­kai szál­lást, a 10 reg­gelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét Bu­da­pest­től Budapestig, valamint a kö­vet­ke­ző belépőjegyeket: „The Breakers” kastély New­portban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajó­ki­rán­du­lás New York­ban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­zeum Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­du­lás.
(Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shing­tonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Csoko­lá­démúzeum.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tő­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

# Az áprilisi csoport leírását és árait a téli programfüzetben adtuk meg.

Egyágyas felár:259.500 Ft
 
3. fő kedvezménye:162.300 Ft
 

Megjegyzés: Az amerikai szál­lo­dák­ban nincs három különálló ággyal rendelkező három­ágyas szoba. Három fő számára egy két darab francia­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sítani.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál olvas­ha­tóak.

1. nap: Boston

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­tonba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagyvárosok közül talán Boston emlékeztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függetlenség böl­cső­jének is nevezni, a városközpont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlékeztet a függetlenségi háború idő­sza­kára.
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skan­zen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nya­iról, be­mu­tat­va a korai telepesek és az indiá­nok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált falu­ban kora­beli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egy­kori lakosok minden­nap­jait.
A fakultatív program ára: 12.200 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kastélyokkal. Közülük a leghíresebb a „The Breakers”, egy pazarul berendezett, 70 szobás, neoreneszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család építtetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világhírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épületeivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York

Egész napos vá­ros­né­zés a szuperlatívuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egyrészt a pano­ráma az Empire State Building 86. emeletéről, másrészt a hajó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad prog­ram. Lehetőség a Central Parkban talál­ható Metro­po­litan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leg­gaz­dagabb múzeuma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek fel­ke­resésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati irányba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függetlenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot és megfogalmazták az Egyesült Államok alkotmányát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dél­után to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern vá­ro­sá­val, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC

Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Lin­coln-emlékmű, Vietnámi Veteránok emlékműve, Ar­ling­ton Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múzeumlá­to­ga­tásra, pl. a világhírű Nemzeti Légi és Űrha­jó­zási Mú­ze­umban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múze­uma).

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)

Délelőtt szabad program, lehe­tő­ség to­váb­bi was­hing­toni mú­zeu­mok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Délután to­vább­uta­zunk Pennsylvania állam fővárosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külváro­sában talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm képet nyújt az amishok életmódjáról, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi kö­rül­mé­nyek között, a modern civilizációtól szinte teljesen elszigetelten ez a közösség.
Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap: Harrisburg, Corning

Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-vízeséshez. Útközben rövid lá­to­ga­tást te­szünk az amerikai csokoládégyártás központjában, a Harris­burg mellett felépített Hershey Csoko­lá­dé­múzeumban, majd egy szép kis­vá­rosban, Corning­ban a látvá­nyos üvegmúzeumot tekintjük meg.
Szállás Niagara Falls városban, a kanadai oldalon (2 éj).

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)

Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátópontok fel­keresése az amerikai és a kanadai oldalon, majd lehe­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­ki­rán­du­láson, melynek végcélja a Kanadához tartozó, félelmetes robajjal lezúduló Patkó-vízesés.

11. nap: Toronto

Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotószünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmodernebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tartomány par­la­mentje, a bel­vá­ros fel­hő­kar­co­lói, CN-torony, Sky Dome, kikötő stb.).
Ezután transzfer a torontói repülőtérre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.

amish család úton Lancasterben
amish család úton Lancasterben

Képgaléria

Boston – Beacon Hill (részlet)

Boston – a Szentháromság-templom a felhőkarcolók gyűrűjében

a Faneuil Hall épülete Bostonban

életkép a Plimoth Plantation skanzenben

a „The Breakers” kastély Newportban

a Yale Egyetem egy történelmi épülete

New York – a Times Square forgataga

New York – a Time Square alkonyatkor

New York-i hangulat

New York-i utcarészlet

New York felhőkarcolói

New York esti fényei

New York – a Szabadság szobor

a Benjamin Franklin-híd Philadelphiában

az egykori erőmű épülete Baltimore kikötőjében

a Fehér Ház Washington D.C.-ben

a Lincoln-emlékmű Washingtonban

Washingtoni látkép a Capitolium felől

a Capitolium épülete Washington D.C.-ben

az Arlington Nemzeti Temető Washingtonban – részlet

Washington: a Nemzeti Légi és Űrhajózási Múzeum egy részlete

a Niagara-vízesés

Toronto belvárosa a régi városházával

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu