USA - NYUGATI-PART II.

USA - NYUGATI-PART II.

Európán túl
Amerika
San Francisco – a Golden Gate híd
545.000 Ft-tól 565.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
12 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ameri­ká­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

10 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt. Amerikában az étke­zést gyorséttermekben jóval olcsóbban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­me­iben.)

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. márc. 25 - ápr. 5.
 
# 2017. ápr. 6-17.
 
# 2017. ápr. 21 - máj. 2.
 
2017. okt. 16-27. 565.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 6-17. 545.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 116.700 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autó­buszt, a 10 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érke­zésig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti par­kokba, Calico szellem­vá­rosba és a Santa Bar­bara-i misszió épü­let­együt­tesébe.
(További fakultatív lehetőségek a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. A helyi­ek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 30 dollárra kell számítani.

# A tavaszi csoportok leírását és árait a téli programfüzetben adtuk meg.
Egyágyas felár:210.000 Ft
 
3. fő kedvezménye:140.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szál­lo­dák­ban nincs három különálló ággyal rendelkező három­ágyas szoba. Három fő számára egy két darab francia­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sítani.

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál olvas­ha­tóak.

1. nap: Los Angeles

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb repülőterére a kora délutáni órákban (helyi idő sze­rint), transzfer a Los Angeles-i szállodába (1 éj).

2. nap: San Diego, Sea World

Utazás Kalifornia legdélibb ré­szé­be. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sában (fel­hő­kar­co­lók, tör­té­nel­mi városrészek, Balboa park stb.), majd választási lehe­tő­ség 3 különböző program közül: sza­bad­idő a tör­té­nel­mi belváros egyéni felfedezésére vagy lá­to­ga­tás a világhírű Sea World (Tengerek Világa) tematikus parkban vagy a kikötőben horgonyzó USS Midway (repülőgép anya­hajó) Múzeumban – a belépődíjak a helyszínen fize­ten­dők. Szállás San Diegóban (1 éj).

3. nap: Calico szellem­vá­ros (vadnyugat),
Las Vegas

Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Útközben lá­to­ga­tás Calico szellem­vá­rosban. A XIX. század második felében egy tipikus vad­nyugati város volt itt a helyi ezüstbányák köze­lében. Miután az ezüst elfogyott, a város elnép­te­lenedett. Néhány évtizede az épületeket restaurálták, a város ma egy szabadtéri múzeum, amely bemutatja a régi vadnyugati életet. Délután érkezés a Nevada állambeli Las Vegasba, a szeren­cse­játékok világ­fő­váro­sába, szállás (2 éj).

4. nap: Las Vegas, Grand Canyon

Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotószünet a Co­lo­ra­do folyót átívelő hatalmas hídnál, ahonnan kivá­ló­an látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erőműve). A Grand Canyon Föl­dünk egyik leghíresebb természeti cso­dá­ja. A több mint 1000 méter mély szurdokot év­milli­ók alatt vájta a Colorado folyó a fennsíkba. Utazásunk vég­cél­ja a Hualapai indián rezervátum, ahol talál­koz­ha­tunk az őslakos indiánokkal, valamint a nap csúcs­pontja­ként végigsétálhatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üvegpadlóján, mely 1200 méteres magasságban nyú­lik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 37.500 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

5. nap: Death Valley (Halál völgye)

Reggel elutazás Las Vegasból, lá­to­ga­tás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, holdbéli tájak várják a turistákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmélyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert meghaladó hegycsúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave sivatagon és a termékeny Központi Sík­sá­gon keresztül, szállás Fresno kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Yosemite Nemzeti Park

Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kaliforniai aranyláz ide­jén. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrakciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meglá­to­ga­tása során a legtöbb időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­ked­nek, több helyen gyönyörű vízesések zúdul­nak le a mélybe. A látogatói központban érde­kes múzeum és a helyi indiánok életét bemutató kiállítás is látható eredeti indián kunyhókkal és rituális épü­le­tekkel. Dél­után to­vább­uta­zás San Francisco irányába. Érke­zés a városba a San Fran­sisco-öböl felett átívelő 7 km hosszú hídon keresz­tül. Szállás San Fran­cis­có­ban (2 éj).

7. nap: San Francisco

Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyváro­sában (a fel­hő­kar­co­lók – köztük a Transamerica Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Vá­ros­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábelvasút, a halászkikötő helyén kiala­kí­tott szórakoztató központ stb.).
Délután szabad program, lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a San Francisco-öbölben (ahova ter­mé­sze­te­sen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

8. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel

Utazás az óceánparti Monterey-be, is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos kisvárossal. Monterey volt Kalifornia fővárosa, amikor ez a vidék még Mexikóhoz tartozott, erre az időre számos tör­té­nel­mi épület emlékeztet. A kö­vet­ke­ző programunk egy látvá­nyos pano­rámaút, a híres „17-Mile Drive” (fotószünetek). Pihenő Car­mel­ben, a művészek váro­sában, majd to­vább­uta­zás Los Angeles irányába. Szállás egy kis­vá­rosban (1 éj).

9. nap: Solvang, Santa Barbara

Utazás tovább déli irányban az óceán közelében. Séta Solvangban, egy bájos kis­vá­rosban. Solvangot a dánok alapították 1911-ben, a mai turisták úgy érzik, hogy Skandináviában járnak. Ezután is­mer­ke­dés a mediterrán hangulatú Santa Barbarával, mely­nek belváro­sában nagyszerűen felújították a spanyol gyarmati korszak épületeit. Lehetőség az egykori misszió épü­let­együt­tesének és a hozzá tar­tozó múze­umnak a meg­te­kin­té­sé­re (a missziók király­nő­jének is szokták nevezni). Délután to­vább­uta­zás déli irányba, szállás Los Angelesben (2 éj).

10. nap: Los Angeles

Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb metropoliszában (a belváros fel­hő­kar­co­lói, az óváros mexikói stílusú épületei, Beverly Hills, Sunset Boule­vard, Hollywood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyo­ma­tai­val, Walk of Fame stb.).
Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Uni­ver­sal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, lá­to­ga­tás a Universal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leg­hí­re­sebb alkotásai.
A fakultatív program ára: 32.300 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

11. nap: Los Angeles

Szabad program, majd transzfer a repülőtérre, eluta­zás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

óceánparti hangulat a 17-Mile Drive-on
óceánparti hangulat a 17-Mile Drive-on

Képgaléria

óceánparti sétány Los Angelesben

a Walk of Fame Los Angelesben

útban a Universal Studios-hoz

San Diego kikötőjének egy részlete a USS Midway fedélzetéről

Calico – a vadnyugati szellemváros – részlet

Calico – a vadnyugati szellemváros

Las Vegas esti fényei

Las Vegas-i városrészlet

Grand Canyon – a Skywalk (Égi séta) kilátó

jellegzetes sziklaalakzatok a Zabriskie Pointnál (a Halál völgyében)

Yosemite Nemzeti Park – részlet

San Francisco madártávlatból

San Francisco jelképe, a Golden Gate híd

San Francisco – fókák és felhőkarcolók

San Francisco: kikötői hangulat

a világ legkanyargósabb utcája – a San Franciscóiak szerint

a San Franciscó-i városháza

óceánparti hangulat a 17-Mile Drive-on

Solvang – skandináv városka Kaliforniában

az egykori misszió épülete Santa Barbarában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu