VELENCE, A TENGEREK KIRÁLYNŐJE II.

VELENCE, A TENGEREK KIRÁLYNŐJE II.

Dél-Európa / Olaszország
Burano vidám, színesre festett házai
68.000 Ft-tól 77.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).
Nincs éjszakai buszozás.

Szállás

3 éj­sza­ka Padova kör­nyé­kén (Velence kb. 45 perc autó­busszal) egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban (tv, telefon, haj­szá­rí­tó, széf, minibár). A szálloda a Fe­hér­vár Travel értékelése szerint inkább erős 3 csil­la­gosnak felel meg.

Ellátás

Félpanzió (büfé­reg­geli / 3 fogásos vacsora).
Figyelem: Olasz­or­szágban a büfé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.

Időpontok

Részvételi díjak

2017. ápr. 8-11. 68.000 Ft
2017. máj. 5-8. 71.900 Ft
2017. máj. 18-21. 71.900 Ft
2017. jún. 12-15. 73.700 Ft
2017. szept. 22-25. 77.500 Ft
2017. okt. 7-10. 73.700 Ft
2017. okt. 14-17. 71.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a belépési illetéket Ve­len­cébe, a fel­so­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat, a velencei vaporettojegyet a 2. napra, valamint a 3. napi bérelt hajó árát.

Egyágyas felár:17.400 Ft
 
Gyerekkedvezmény:18.000 Ft
(12 év alatt)
 
Olaszországi
idegenforgalmi adó:

kb. 6 EUR
(a helyszínen fizetendő)
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap: Aquileia

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana út­vo­na­lon. Is­mer­ke­dés Aquileiával, mely város az ókorban a Római Birodalom leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lései közé tarto­zott, majd a korai ke­resz­tény­ség egyik bástyája volt (ókori lakó­házak, mau­zóleum, Fórum, ókeresz­tény bazi­lika híres mozaik­padlóval stb.). A bazilika és a régé­szeti körzet része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Szállás Padova kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Velence

Egész napos kirándulás Velencébe. Velencéről már mindenki hallott. Egy mese­város, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte minden épületre ki lehet írni, hogy műemlék.
Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges hangu­latával és leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Rialto híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Campanile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös prog­ramok után marad elegendő sza­bad­idő arra, hogy mindenki kedvére baran­gol­hasson a siká­torok és csatornák vilá­gában. A velencei program zárá­saként hajózás a Canal Grandén, a város főútvonalán, ahol a leg­szebb paloták talál­hatóak.

3. nap: Velence, Murano, Burano

Egész napos kirándulás Velencébe. Szabad program, lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, illetve ba­ran­go­lásra Velence siká­torain és csator­náin keresztül. Idegen­ve­ze­tőnkkel ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ség Murano és Burano szige­teire. Murano a híres velencei üveg­gyártás központja, Burano pedig egy bűbájos halász­falu a velencei lagúnában.

4. nap: Padova (Szent Antal-bazilika és óváros)

A délelőttöt Padovában, Szent Antal váro­sában töltjük. Miután megnéztük a város mo­nu­men­tá­lis dísz­terét, a Prato della Vallét és a híres Szent Antal-bazilikát (gyönyörű freskók, szobrok, dombor­művek stb.), egy óvárosi sétára indu­lunk, ahol számos szép épületet, palotát csodál­hatunk meg: Pedrocchi kávéház (Olasz­or­szág egyik legelő­kelőbb kávé­zója), Palazzo della Ragione (a régi vá­ros­háza), Palazzo del Capitanio (a velencei hely­tartó palo­tája), Palazzo del Bo (a nagy múltú egyetem épülete), a dóm a ke­resz­telő­ká­polná­val stb.
Rövid sza­bad­idő után indulás haza­felé. Utazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

Képgaléria

Aquileia: az ókeresztény bazilika

Aquileia: az ókeresztény bazilika harangtornya

Aquileia: az ókeresztény bazilika híres mozaikpadlója

Velence: a Frari-templom

Velence: a Rialto híd a Canal Grandén

a Canal Grande, Velence fő közlekedési útvonala

a Campanile és a Szent Márk-székesegyház a Szent Márk téren

a Szent Márk tér – részlet

a Campanile, a Szent Márk-székesegyház harangtornya

Velence látképe a Campaniléből

a fenséges Sante Maria della Salute templom a Campaniléből

pillantás a velencei lagúnára és a San Giorgio Maggiore-szigetre

panoráma a Szent Márk-székesegyházra és a Doge palotára a Campaniléből

Velence irányítóinak egykori székhelye – a Doge palota

a Doge palota a lagúna felől

a Szent Márk-székesegyház a Doge palota udvaráról

a Sóhajok hídja

velencei gondolák, háttérben a San Giorgio Maggiore-sziget

Velence lagúnaparti sétánya és kikötősora

paloták a Canal Grande mentén

hangulatos kép a Canal Grandéról

hangulatos velencei csatorna

hangulatos velencei csatorna

a muranói San Donato-templom

Burano vidám, színesre festett házai

Padova dísztere, a Prato della Valle – részlet

a padovai Szent Antal-bazilika

Padova dísztere, a Prato della Valle, háttérben a Szent Antal-bazilika tornyai

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu